۱۲ آذر 1396
114
۱۲ آذر 1396
115
۱۲ آذر 1396
115
۱۲ آذر 1396
114
کاپلشون چی میشه? کایول? کچان?😂 😂 😂

کاپلشون چی میشه? کایول? کچان?😂 😂 😂

۱۲ آذر 1396
133
۱۲ آذر 1396
117
exo for ever

exo for ever

۱۲ آذر 1396
113
عاشق این عکسم 😍 😍

عاشق این عکسم 😍 😍

۱۲ آذر 1396
125
#CBX 😍 😍 😍

#CBX 😍 😍 😍

۱۲ آذر 1396
114
چشم و ابروی خشن از بس که می آید به تو گاهی آدم عاشق نامهربانی میشود بعلههه اینجوریاس😄 😎

چشم و ابروی خشن از بس که می آید به تو گاهی آدم عاشق نامهربانی میشود بعلههه اینجوریاس😄 😎

۱۲ آذر 1396
135
#HBD #chanyeol #exo #😍 😍 😍

#HBD #chanyeol #exo #😍 😍 😍

۵ آذر 1396
114
تولد پارک چانیول : - رپر اکسو - خالق آتش - یودای اکسوالا - نابغه موسیقی - ورزشکار اکسو - غول بزرگ مهربون - مرد همه فن حریف - پسر دست و دلباز اکسو - ...

تولد پارک چانیول : - رپر اکسو - خالق آتش - یودای اکسوالا - نابغه موسیقی - ورزشکار اکسو - غول بزرگ مهربون - مرد همه فن حریف - پسر دست و دلباز اکسو - کسی که با ووکالش قلب هارو میلرزونه. مبارک 🔥

۵ آذر 1396
390
شبتون بخیر

شبتون بخیر

۳۰ مهر 1396
112
فدای خنده هاش

فدای خنده هاش

۳۰ مهر 1396
115
کامنتم بزارین باشه??

کامنتم بزارین باشه??

۳۰ مهر 1396
113
من مرگگگگگگ

من مرگگگگگگ

۳۰ مهر 1396
124
#Chen #my_love #exo

#Chen #my_love #exo

۳۰ مهر 1396
110
عقشام

عقشام

۳۰ مهر 1396
114
نصفه شبی هوس کردم زجرتون بدم

نصفه شبی هوس کردم زجرتون بدم

۳۰ مهر 1396
114
۲۸ مهر 1396
113