زندگی رو عشقه بقیه رو بزار دمه کوزه آبشو بخور از طبیعت باید لذت برد.

زندگی رو عشقه بقیه رو بزار دمه کوزه آبشو بخور از طبیعت باید لذت برد.

۱۹ اردیبهشت 1395
754
مکانی زیبا برای عکاسی #gol

مکانی زیبا برای عکاسی #gol

۱۹ اردیبهشت 1395
292
واقعا.

واقعا.

۳۱ اردیبهشت 1394
136
از چی بگم........................................

از چی بگم........................................

۳۱ اردیبهشت 1394
167
سه تا مارمولک عاشق

سه تا مارمولک عاشق

۲۸ اردیبهشت 1394
494
طبیعت و عشق است.

طبیعت و عشق است.

۲۸ اردیبهشت 1394
379
hejab2

hejab2

۲۵ اردیبهشت 1394
145
hejab

hejab

۲۵ اردیبهشت 1394
239
۲۲ اردیبهشت 1394
135