مـنـ را در دریـای آشفتـه ی چشـمانـت غرق کـن ای بهترینم

مـنـ را در دریـای آشفتـه ی چشـمانـت غرق کـن ای بهترینم

۶ شهریور 1396
28
# بهترین حس 💫

# بهترین حس 💫

۶ شهریور 1396
81
ما مانند یک جفت چشم هستیم :) همانقدر شبیه هم و همانقدر دور ★★#

ما مانند یک جفت چشم هستیم :) همانقدر شبیه هم و همانقدر دور ★★#

۶ شهریور 1396
30
#استانبول

#استانبول

۶ شهریور 1396
30
برای شکسته نشدن قلبت بهترین راه وانمود کردن است که اصلا قلب و احساسی نداری 💔

برای شکسته نشدن قلبت بهترین راه وانمود کردن است که اصلا قلب و احساسی نداری 💔

۶ شهریور 1396
28
یک ملکه در انتظار پادشاه نباشید. ملکه ای باشید که مشغول پادشاهی اش است تا زمانی که پادشاه برسد.

یک ملکه در انتظار پادشاه نباشید. ملکه ای باشید که مشغول پادشاهی اش است تا زمانی که پادشاه برسد.

۶ شهریور 1396
101
#عـاشقـانہ

#عـاشقـانہ

۲ شهریور 1396
29
#عـاشقـانہ

#عـاشقـانہ

۲ شهریور 1396
33
#عـاشقـانہ

#عـاشقـانہ

۲ شهریور 1396
38
#عـاشقـانہ

#عـاشقـانہ

۲ شهریور 1396
38
#عـاشقـانـہ

#عـاشقـانـہ

۲ شهریور 1396
41
#عـاشقـانـہ

#عـاشقـانـہ

۲ شهریور 1396
37
۲۸ مرداد 1396
26
۲۸ مرداد 1396
33
۲۷ مرداد 1396
25
😪 😪 😪 😪

😪 😪 😪 😪

۲۷ مرداد 1396
29
۲۶ مرداد 1396
26
۲۶ مرداد 1396
26
💪 💑

💪 💑

۲۶ مرداد 1396
28
۲۶ مرداد 1396
57