میلاد

milad.ahv7272

میلاد.متولد 72
تهرانی
مخفف اسم پدر و مادر (ahv)
استقلالی خیلی آتیشه

مدیونی اگه فکر کنی با عرپولیسیا بودم😂

مدیونی اگه فکر کنی با عرپولیسیا بودم😂

۷ ساعت پیش
4K
واکنش منقاروند با هر توپی میاد سمت دروازه اش😂

واکنش منقاروند با هر توپی میاد سمت دروازه اش😂

۷ ساعت پیش
2K
به لنگیا سلام کنید😂

به لنگیا سلام کنید😂

۸ ساعت پیش
1K
چه لنگیای حشری ایی😂

چه لنگیای حشری ایی😂

۸ ساعت پیش
1K
لنگیا سگ کی باشن که بخوان تورو از چشم من بندازن

لنگیا سگ کی باشن که بخوان تورو از چشم من بندازن

۸ ساعت پیش
2K
والا بوخودا

والا بوخودا

۸ ساعت پیش
2K
دلیل خوشحالی سگپولیسیا از باخت استقلال

دلیل خوشحالی سگپولیسیا از باخت استقلال

۹ ساعت پیش
2K
ریدم تو نسلتون لنگیا به خودتونم رحم نمی کنید

ریدم تو نسلتون لنگیا به خودتونم رحم نمی کنید

۹ ساعت پیش
2K
لنگی هرچی کرمته فحش تایپ کن واسه دایومی😂

لنگی هرچی کرمته فحش تایپ کن واسه دایومی😂

۱۷ ساعت پیش
2K
😂😂😂

😂😂😂

۱۷ ساعت پیش
2K
لباسشویی جدید رونالسی(رونالدو+مسی) لباساتونو بدین مسی و رنالدو بشورن😂😂😂

لباسشویی جدید رونالسی(رونالدو+مسی) لباساتونو بدین مسی و رنالدو بشورن😂😂😂

۱ روز پیش
4K
سیدمونو ناراحت کردین خدا اشک بازیکنتونو درآورد حقتونه

سیدمونو ناراحت کردین خدا اشک بازیکنتونو درآورد حقتونه

۱ روز پیش
3K
چه عکس جذابی😍

چه عکس جذابی😍

۱ روز پیش
3K
این پستم کپی نشه صلوااااات😂😂

این پستم کپی نشه صلوااااات😂😂

۱ روز پیش
2K
ریدم تو هر لنگی و هفت جد آبادش که بخواد بهتون توهین کنه

ریدم تو هر لنگی و هفت جد آبادش که بخواد بهتون توهین کنه

۱ روز پیش
2K
😕😕😕

😕😕😕

۱ روز پیش
2K
؟؟؟

؟؟؟

۲ روز پیش
2K
😂

😂

۲ روز پیش
2K
بگو ایشالا

بگو ایشالا

۲ روز پیش
2K
اگر عاقل باشی و عاشق قطعا استقلالی هستی💙💙💙

اگر عاقل باشی و عاشق قطعا استقلالی هستی💙💙💙

۲ روز پیش
2K