میلاد

milad.ahv7272

میلاد.متولد 72
تهرانی
مخفف اسم پدر و مادر (ahv)
استقلالی خیلی آتیشه

البته آرزوشون به سفر قطر کرد😂

البته آرزوشون به سفر قطر کرد😂

۲۲ دی 1396
5K
به خیر گذشت.دست کج موندگار شد.اموالمون به سرقت نمیره

به خیر گذشت.دست کج موندگار شد.اموالمون به سرقت نمیره

۲۲ دی 1396
5K
😂

😂

۲۲ دی 1396
4K
فقط دندوناش😂

فقط دندوناش😂

۲۱ دی 1396
3K
😂

😂

۲۱ دی 1396
3K
عنپولیسی همین واسه خنده ما بهتون کافیه چقدر برینه بهتون و ککتونم نگزه😂

عنپولیسی همین واسه خنده ما بهتون کافیه چقدر برینه بهتون و ککتونم نگزه😂

۲۱ دی 1396
4K
خدایا شکرت که لنگی نیستم

خدایا شکرت که لنگی نیستم

۲۱ دی 1396
7K
اینا خیلی خوبن😂😂

اینا خیلی خوبن😂😂

۲۱ دی 1396
3K
برانگوز

برانگوز

۲۱ دی 1396
3K
چقدر برینه تو دهنتون آخه😂

چقدر برینه تو دهنتون آخه😂

۲۱ دی 1396
3K
اگه تونستی به خرمغزای لنگ حالیش کن😂

اگه تونستی به خرمغزای لنگ حالیش کن😂

۲۰ دی 1396
4K
✌😂

✌😂

۲۰ دی 1396
4K
😂

😂

۲۰ دی 1396
4K
💙💙

💙💙

۲۰ دی 1396
3K
😁

😁

۲۰ دی 1396
3K
😂😁

😂😁

۲۰ دی 1396
3K
رفتن پیشرفت کنن😂😁

رفتن پیشرفت کنن😂😁

۱۹ دی 1396
5K
😂😁

😂😁

۱۹ دی 1396
3K
😁😂

😁😂

۱۹ دی 1396
7K
💙عااااااشقتیم پسر💙 دمت گرررررررررم

💙عااااااشقتیم پسر💙 دمت گرررررررررم

۱۸ دی 1396
5K