. . پشت سرت آب میریزم تا باز بیاے دوبارهـ چشماے خیس و تار من حال دلے ڪہ زارهـ از پس خاطراتے ڪهـ از تو فقط نوشتم این شدہ باشے هـمدم و سهـم دل و ...

. . پشت سرت آب میریزم تا باز بیاے دوبارهـ چشماے خیس و تار من حال دلے ڪہ زارهـ از پس خاطراتے ڪهـ از تو فقط نوشتم این شدہ باشے هـمدم و سهـم دل و سرشتم رد نگاهـت و یہ وقت برندارے میمیرم مثل یہ زندونے شدم بہ پاے تو ...

۲ ساعت پیش
5K
. . جهـانے روبرو با من شڪستن هـاے بیهـودهـ شمردن هـاے تڪراری ستمگر هـایے آسودهـ جهـانے روبرو با من ڪہ میتازد و مینازد فقط غم دارد و آوار تبسم سیبل بر دیوار نہ رحمے ماندہ ...

. . جهـانے روبرو با من شڪستن هـاے بیهـودهـ شمردن هـاے تڪراری ستمگر هـایے آسودهـ جهـانے روبرو با من ڪہ میتازد و مینازد فقط غم دارد و آوار تبسم سیبل بر دیوار نہ رحمے ماندہ بر جانش نہ عشقے ماندہ در نامش جهـانے پشت هـم آزار نمیخواهـے نمیخوامش...!!! . . ...

۱۶ ساعت پیش
18K
. . نژادت از صداقت نیست پر از حرف هـاے پوشالی یہ دوست دارم تو رو گفتی ڪہ بے رنگ بود و توخالی شبیہ خستگے هـستی ڪنارت سردہ افڪارم نمیخوام لحظہ اے با تو بمونم ...

. . نژادت از صداقت نیست پر از حرف هـاے پوشالی یہ دوست دارم تو رو گفتی ڪہ بے رنگ بود و توخالی شبیہ خستگے هـستی ڪنارت سردہ افڪارم نمیخوام لحظہ اے با تو بمونم دلهـرہ دارم....!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱ روز پیش
7K
. . واسہ پروانہ شدن چہ سبزہ حالم برگرد نزار این آخر قصهـ دل من شہ پر درد بہ تو این حال و هـوا آخرشم رامم ڪرد یہ زمین خوردہ بہ پات خواهـشے دارہ برگرد...!!! ...

. . واسہ پروانہ شدن چہ سبزہ حالم برگرد نزار این آخر قصهـ دل من شہ پر درد بہ تو این حال و هـوا آخرشم رامم ڪرد یہ زمین خوردہ بہ پات خواهـشے دارہ برگرد...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲ هفته پیش
21K
تکرار نشو بی من من با تو شدم همدم من با تو شدم تکرار ای یار نکن آزار...!!! . . ترانه از محمد اکبرجانی . 🎀🎀🎀

تکرار نشو بی من من با تو شدم همدم من با تو شدم تکرار ای یار نکن آزار...!!! . . ترانه از محمد اکبرجانی . 🎀🎀🎀

۳ هفته پیش
5K
. . من و وابستہ ترم ڪرد تو دلم عاشقے ڪاشتش تو خیالم من و پر داد با خودش هـر چے ڪہ داشتش یہ نگاہ مشترڪ بود یہ حواس نو رسیدهـ با خودم یہ سرزمین ...

. . من و وابستہ ترم ڪرد تو دلم عاشقے ڪاشتش تو خیالم من و پر داد با خودش هـر چے ڪہ داشتش یہ نگاہ مشترڪ بود یہ حواس نو رسیدهـ با خودم یہ سرزمین ساخت هـیچ ڪس هـیچ جاش و ندیدهـ واسہ داشتنش هـمیشهـ هـمہ دنیا رو بریدم هـمہ ...

۴ هفته پیش
3K
. . نفس حسے بہ تو دارم ڪہ ڪم نیست پر از دوست داشتنو دلبستگے فوق العادست نگاهـم بہ تو بے حد و حصر و بے بهـانہ ست صدام ڪن بزار درگیر رویاے تو باشم ...

. . نفس حسے بہ تو دارم ڪہ ڪم نیست پر از دوست داشتنو دلبستگے فوق العادست نگاهـم بہ تو بے حد و حصر و بے بهـانہ ست صدام ڪن بزار درگیر رویاے تو باشم تو آغوشت رهـاشم بغیر از تو نباشم ... .. . فقط مال تو باشم...!!! . ...

۴ هفته پیش
16K
. . گاهـے بیا بگو گاهـے بیا بخند از رسم دلبری از عاشقے بہ چند گاهـے فقط بخوان شعر و ترانہ ای با اینڪہ با منی اما فسانہ ایی....!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی ...

. . گاهـے بیا بگو گاهـے بیا بخند از رسم دلبری از عاشقے بہ چند گاهـے فقط بخوان شعر و ترانہ ای با اینڪہ با منی اما فسانہ ایی....!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۴ هفته پیش
4K
. . یڪے باورم ڪنهـ یڪے با دلم بیاد یڪے از خودم بگهـ بگہ این دل و میخواد یڪے خواهـشم ڪنهـ ڪہ بشم خودم فداش هـمہ هـستے و دلو بزارم بہ زیر پاش...!!! . . ...

. . یڪے باورم ڪنهـ یڪے با دلم بیاد یڪے از خودم بگهـ بگہ این دل و میخواد یڪے خواهـشم ڪنهـ ڪہ بشم خودم فداش هـمہ هـستے و دلو بزارم بہ زیر پاش...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲۶ مرداد 1397
8K
. . وابستہ نشو اصلآ من موندم و یڪ آوار آوار بہ جرمے ڪهـ هـے من رو زدہ آزار تڪرار بہ تڪرارهـ دلبستگے بسیار این بار گناهـت را از دوش دلم بردار...!!! . . ترانہ ...

. . وابستہ نشو اصلآ من موندم و یڪ آوار آوار بہ جرمے ڪهـ هـے من رو زدہ آزار تڪرار بہ تڪرارهـ دلبستگے بسیار این بار گناهـت را از دوش دلم بردار...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲۱ مرداد 1397
6K
. . واسہ هـمیشہ خواستنت عادتمہ هـمیشهـ هـیچے از عشق من بہ تو یہ ذرہ ڪم نمیشهـ هـیچے از اینڪہ باورت ڪردم و هـستے هـستم بیا برام عاشقے ڪن دست و بزار تو دستم...!!! . ...

. . واسہ هـمیشہ خواستنت عادتمہ هـمیشهـ هـیچے از عشق من بہ تو یہ ذرہ ڪم نمیشهـ هـیچے از اینڪہ باورت ڪردم و هـستے هـستم بیا برام عاشقے ڪن دست و بزار تو دستم...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲۰ مرداد 1397
2K
. . حالم ڪہ اصلا خوب نیست بیخود عبادت میڪنم بیخود بہ دنیاے خودم با دل تجارت میڪنم فریاد خفتہ در گلو تاراج و مرگ آبرو از من چہ میماند بہ جا جز لحظہ هـاے ...

. . حالم ڪہ اصلا خوب نیست بیخود عبادت میڪنم بیخود بہ دنیاے خودم با دل تجارت میڪنم فریاد خفتہ در گلو تاراج و مرگ آبرو از من چہ میماند بہ جا جز لحظہ هـاے پیش رو هـر طاقتے را خستہ ام هـر بار من شرمندہ ام از اینڪہ آیا ...

۱۸ مرداد 1397
8K
. . میترسم از دستت بدم از یاد و آغوشم بری حرفے نمونہ بینمون از این دو راهـے بگذری میترسم از دستت بدم غم باشہ حرف بینمون این التماس آخرهـ یہ لحظہ بیشتر شد بمون...!!! ...

. . میترسم از دستت بدم از یاد و آغوشم بری حرفے نمونہ بینمون از این دو راهـے بگذری میترسم از دستت بدم غم باشہ حرف بینمون این التماس آخرهـ یہ لحظہ بیشتر شد بمون...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱۶ مرداد 1397
4K
🌿🎀

🌿🎀 " دورهمی" 🎀🌿 گروه طنز و عکس و فیلم و موسیقی و برنامه 👌مثبت هجده ممنوع ‍🔞🚫 👌پی وی ممنوع🚫 👌بی ادبی و بی احترامی و چت ممنوع https://t.me/joinchat/CbH7a...

۱۲ مرداد 1397
5K
. . یڪے پیدا بشہ آرومم ڪنهـ ڪم ڪنہ این من و از حالت درد یجورے بیاد بہ دادم برسهـ بگہ بہ حال قشنگے برگرد...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

. . یڪے پیدا بشہ آرومم ڪنهـ ڪم ڪنہ این من و از حالت درد یجورے بیاد بہ دادم برسهـ بگہ بہ حال قشنگے برگرد...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱۲ مرداد 1397
8K
. . اون نگاهـش جدا بود از من چشاش هـر چے غیر من میدیدن اون صداش بود بہ دل وابستهـ با هـمہ یار ولے من ...خستهـ هـمہ جا رفت بہ هـرڪس فهـموند دل من مالڪ ...

. . اون نگاهـش جدا بود از من چشاش هـر چے غیر من میدیدن اون صداش بود بہ دل وابستهـ با هـمہ یار ولے من ...خستهـ هـمہ جا رفت بہ هـرڪس فهـموند دل من مالڪ قلبش ڪہ نموند بے خیال بود بہ این دلشورهـ حس دوست داشتن من هـم ڪورهـ...!!! ...

۱۲ مرداد 1397
24K
. . چهـل سالہ نفس هـا رو بہ روے این صدا بستن بہ ما بد میڪنند اما وقیحانہ هـنوز هـستن چهـل سالہ بہ ما گفتن ڪہ آزادے یجور مرگهـ بہ ما زنجیر میبندن ڪہ امضا ...

. . چهـل سالہ نفس هـا رو بہ روے این صدا بستن بہ ما بد میڪنند اما وقیحانہ هـنوز هـستن چهـل سالہ بہ ما گفتن ڪہ آزادے یجور مرگهـ بہ ما زنجیر میبندن ڪہ امضا شہ با خون برگهـ هـواے این وطن هـرشب سراسر تلخ و دلگیرهـ یہ بغضے تو ...

۱۲ مرداد 1397
25K
. . بہ پایان هـمین عادت رسیدم تو رو خوشبخت و مستانہ ندیدم گذشتم از ڪنار خاطراتت بہ تو هـرگز نگفتم ڪہ میخوامت خیالم رو بہ آغوشت نبستم نگفتم دست بنہ بر روے دستم امیدم ...

. . بہ پایان هـمین عادت رسیدم تو رو خوشبخت و مستانہ ندیدم گذشتم از ڪنار خاطراتت بہ تو هـرگز نگفتم ڪہ میخوامت خیالم رو بہ آغوشت نبستم نگفتم دست بنہ بر روے دستم امیدم رو بریدم از ڪنارت شدم خالے از عشق و خاطراتت...!!! . . ترانہ از محمد ...

۹ مرداد 1397
16K
. . . و تمام بهـترینم گل سرخ نازنینم بے تو من یہ نقطہ چینم درد و از نگات بچینم هـمہ آینہ هـمینم تویے تنهـا بهـترینم با تو من یہ سرزمینم بے تو سرداب زمینم...!!! ...

. . . و تمام بهـترینم گل سرخ نازنینم بے تو من یہ نقطہ چینم درد و از نگات بچینم هـمہ آینہ هـمینم تویے تنهـا بهـترینم با تو من یہ سرزمینم بے تو سرداب زمینم...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۵ مرداد 1397
5K
. . چہ جورے میخواے بہ دادم برسی...؟!!! وقتے ڪہ تمام باختنت منم... وقتے ڪہ بدون تو بہ هـر ڪجا تو خیالات دلم سر میزنم...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

. . چہ جورے میخواے بہ دادم برسی...؟!!! وقتے ڪہ تمام باختنت منم... وقتے ڪہ بدون تو بہ هـر ڪجا تو خیالات دلم سر میزنم...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۳۱ تیر 1397
9K