. . من بساط عاشقے رو از تو دور ڪردم بدون زیر پا گذاشتم اون هـمہ قرار بینمون ناگزیر از اون هـمهـ حال و هـواے خوب و بد ڪہ من و عاشق بہ اون چشماے ...

. . من بساط عاشقے رو از تو دور ڪردم بدون زیر پا گذاشتم اون هـمہ قرار بینمون ناگزیر از اون هـمهـ حال و هـواے خوب و بد ڪہ من و عاشق بہ اون چشماے مظلوم تو ڪرد ناگزیز هـستم بگم حرفے نموندہ بینمون عاشقے از ما گذشت سنگر نشستہ ...

۱ روز پیش
3K
. . حقیقتے موندہ برام ڪہ از تو دنیامو بخوام ڪہ تر بشم تو خاطرت ڪہ حڪ بشم تو باورت چیزے نمیمونہ برام جز اینڪہ چشمات و بخوام هـمیشہ سرپناہ من هـمیشہ تڪیہ گاہ من ...

. . حقیقتے موندہ برام ڪہ از تو دنیامو بخوام ڪہ تر بشم تو خاطرت ڪہ حڪ بشم تو باورت چیزے نمیمونہ برام جز اینڪہ چشمات و بخوام هـمیشہ سرپناہ من هـمیشہ تڪیہ گاہ من بمون فقط براے من ڪہ بے تو میشڪنہ سخن نبودنم نبودنم بہ انتهـاے بودنم بہ ...

۴ روز پیش
4K
. . آخہ جز تو ڪے منو یارے ڪنهـ واسہ آشوب دلم ڪارے ڪن ڪے بیاد جورے بہ دادم برسهـ بگہ دنیا غم و دلشورہ بسهـ ڪے بیاد بہ من بگہ عاشقمهـ تو هـجوم سخت ...

. . آخہ جز تو ڪے منو یارے ڪنهـ واسہ آشوب دلم ڪارے ڪن ڪے بیاد جورے بہ دادم برسهـ بگہ دنیا غم و دلشورہ بسهـ ڪے بیاد بہ من بگہ عاشقمهـ تو هـجوم سخت و تلخ هـمهـمهـ ڪے بیاد راضے ڪنہ حال منو با نگاش بازے بدہ فال منو...!!! ...

۵ روز پیش
4K
. . بہ حرفاے نگفتهـ بہ شعراے نخوندهـ بہ دل تو بهـترینی تو چشمام تو رو دارم تویے صبر و قرارم تویے عشق زمینی...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

. . بہ حرفاے نگفتهـ بہ شعراے نخوندهـ بہ دل تو بهـترینی تو چشمام تو رو دارم تویے صبر و قرارم تویے عشق زمینی...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱ هفته پیش
3K
مائده هژبری

مائده هژبری

۱ هفته پیش
6K
. . این حال و روز و درد ماست این پرتگاہ صبر ماست این حالت از ایران ماست دردے ڪہ عمرے پا بجاست...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

. . این حال و روز و درد ماست این پرتگاہ صبر ماست این حالت از ایران ماست دردے ڪہ عمرے پا بجاست...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲ هفته پیش
7K
. . گفتم ڪہ تڪرارم بہ تو بے حد و حصر و انتهـا در تو بہ اول میرسم آغاز خوب ماجرا هـمراہ با دلبستنت هـمبوسہ حیران میشوم تا سرزمین آرزو با تو مداوم میدوم...!!! . ...

. . گفتم ڪہ تڪرارم بہ تو بے حد و حصر و انتهـا در تو بہ اول میرسم آغاز خوب ماجرا هـمراہ با دلبستنت هـمبوسہ حیران میشوم تا سرزمین آرزو با تو مداوم میدوم...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲ هفته پیش
2K
. . اصلآ مهـم نیست ڪہ تو با ڪے بہ ڪے اسیری تو قلب ڪے نشستے دارے براش میمیری اصلآ مهـم نیست ڪہ تو حرفات چہ بے ارادہ ست گناہ قلب من بود از بس ...

. . اصلآ مهـم نیست ڪہ تو با ڪے بہ ڪے اسیری تو قلب ڪے نشستے دارے براش میمیری اصلآ مهـم نیست ڪہ تو حرفات چہ بے ارادہ ست گناہ قلب من بود از بس ڪہ صاف و سادہ ست...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۳ هفته پیش
7K
. . لعنت بہ آینهـ لعنت بہ هـرچہ هـست لعنت بہ اینڪہ تو رفتے دلم شڪست لعنت بہ این صدا لعنت بہ این گناهـ لعنت بہ اینڪہ تو رفتے ولے چرا......؟!!! . . ترانہ از ...

. . لعنت بہ آینهـ لعنت بہ هـرچہ هـست لعنت بہ اینڪہ تو رفتے دلم شڪست لعنت بہ این صدا لعنت بہ این گناهـ لعنت بہ اینڪہ تو رفتے ولے چرا......؟!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۴ هفته پیش
4K
. . نہ بہ داد من رسیدی نہ تو چشمات منو دیدی نہ هـواے تازہ اے از دل من نفس ڪشیدی من ڪہ چشمام تو رو دارن شب و روزہ بے قرارن واسہ تو جز ...

. . نہ بہ داد من رسیدی نہ تو چشمات منو دیدی نہ هـواے تازہ اے از دل من نفس ڪشیدی من ڪہ چشمام تو رو دارن شب و روزہ بے قرارن واسہ تو جز هـمہ خوبی چے بگو ڪہ ڪم میزارن هـمہ آینہ باهـامهـ هـمہ حرفات سر رامهـ هـمہ ...

۴ هفته پیش
4K
. . از تمام بودنت خروارهـا دردم هـنوز دل مدارا میڪند گاهـے بمان گاهـے بسوز وقت رفتن نیست با تو وقت پیدا بودن است ڪولہ بارت را مڪش بر سر ڪہ این طوفان بس است...!!! ...

. . از تمام بودنت خروارهـا دردم هـنوز دل مدارا میڪند گاهـے بمان گاهـے بسوز وقت رفتن نیست با تو وقت پیدا بودن است ڪولہ بارت را مڪش بر سر ڪہ این طوفان بس است...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲۸ خرداد 1397
9K
. . من سرآپا میشوم حرف از سڪوت انتهـاے عشق تو شب گریہ بود با تمام این تمامت بودنم در دلت چیزے براے من نبود...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

. . من سرآپا میشوم حرف از سڪوت انتهـاے عشق تو شب گریہ بود با تمام این تمامت بودنم در دلت چیزے براے من نبود...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲۳ خرداد 1397
2K
. . بہ من عادت ندادے دل ببندم بہ اون چشماے بیتاب خمارت بہ من فرصت ندادے تا بگم من بہ تو عاشق شدم حالا میخوامت بہ من هـرگز نگفتے با تو باشم تو دنیاے ...

. . بہ من عادت ندادے دل ببندم بہ اون چشماے بیتاب خمارت بہ من فرصت ندادے تا بگم من بہ تو عاشق شدم حالا میخوامت بہ من هـرگز نگفتے با تو باشم تو دنیاے تو با تو هـم صدا شم تو عادت میڪنے از من جدا شی من عادت ...

۱۹ خرداد 1397
11K
. . میخواد رهـگذر باشہ اون تو نگام بہ یڪ فرصت ڪم بیاد و برهـ نشونے نگیرہ از این حال من بہ یڪ فاصلہ از ڪنارم برهـ میخواد دل بگیرم ولے دل ندهـ چقدر حال ...

. . میخواد رهـگذر باشہ اون تو نگام بہ یڪ فرصت ڪم بیاد و برهـ نشونے نگیرہ از این حال من بہ یڪ فاصلہ از ڪنارم برهـ میخواد دل بگیرم ولے دل ندهـ چقدر حال و احوال اون مشڪلهـ نمیفهـمہ آتیش ڪشیدہ منو ڪہ میسوزم و اون ازم غافلهـ...!!! . ...

۱۸ خرداد 1397
8K
. . اصلآ چہ فرقے میڪنهـ بودن نبودن پیش اون دنیاے من یڪرنگے و دنیاے اون با دیگرون دنیاے من یڪ ابتداست از انتهـاے یڪ شڪست اون با هـمہ تنهـائیام چشماش و سمت من ڪہ ...

. . اصلآ چہ فرقے میڪنهـ بودن نبودن پیش اون دنیاے من یڪرنگے و دنیاے اون با دیگرون دنیاے من یڪ ابتداست از انتهـاے یڪ شڪست اون با هـمہ تنهـائیام چشماش و سمت من ڪہ بست...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱۸ خرداد 1397
6K
. . اگہ باید ڪہ نمونم با تو تو بہ من نفس ندہ اشڪاتو تو بہ من غزل نزن حرفاتو تو بہ من نگو میمونم با تو اگہ باید ڪہ برم از یادت تو بہ ...

. . اگہ باید ڪہ نمونم با تو تو بہ من نفس ندہ اشڪاتو تو بہ من غزل نزن حرفاتو تو بہ من نگو میمونم با تو اگہ باید ڪہ برم از یادت تو بہ من نگو ڪہ دل میخوادت تو نگو بہ من ڪہ هـستم یادت تو نگو ڪہ ...

۱۷ خرداد 1397
12K
. . نفهـمیدش اصلآ ڪہ حال منو نگفتش بہ من اینڪہ هـیچ وقت نرو من و یڪ معما واسہ موندنو و یا اینڪہ دل ڪندن و رفتنو چہ حال عجیب و بدے با منهـ غرورم ...

. . نفهـمیدش اصلآ ڪہ حال منو نگفتش بہ من اینڪہ هـیچ وقت نرو من و یڪ معما واسہ موندنو و یا اینڪہ دل ڪندن و رفتنو چہ حال عجیب و بدے با منهـ غرورم بہ پاے دلم میشڪنهـ نگاهـش تو قلبم تو آغوشمهـ صداش هـمزمان تو دل و گوشمهـ...!!! ...

۱۵ خرداد 1397
4K
. . فقط امتداد نگاہ منو ببین اینڪہ پیوندہ با اون نگات چہ رویا و دنیایہ دلچسبیهـ نگاهـت ڪہ وقتے میفتم بہ پات ببین با تو درگیر و خوبہ دلم من و ڪم نڪن از ...

. . فقط امتداد نگاہ منو ببین اینڪہ پیوندہ با اون نگات چہ رویا و دنیایہ دلچسبیهـ نگاهـت ڪہ وقتے میفتم بہ پات ببین با تو درگیر و خوبہ دلم من و ڪم نڪن از وجودت بمون هـمیشہ ڪنار تو آروممو من و از رگ و ریشہ خود بدون...!!! . ...

۱۴ خرداد 1397
7K
. . تبسم هـاے اجباری هـمیشہ اینڪہ با من بود مگہ این حالت از سختی واسہ پژمردگے ڪم بود نہ پایانے نہ آغازی یہ دنیایہ پر از تڪرار بہ هـر جا سر بچرخونی شدہ دیوار ...

. . تبسم هـاے اجباری هـمیشہ اینڪہ با من بود مگہ این حالت از سختی واسہ پژمردگے ڪم بود نہ پایانے نہ آغازی یہ دنیایہ پر از تڪرار بہ هـر جا سر بچرخونی شدہ دیوار در دیوار...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱۱ خرداد 1397
6K
. . اینجورے با تو بهـترهـ بہ قرار من بیا نزار ڪہ پژمردہ بشهـ دل تنگ بے ریا اینجورے با تو بهـترهـ بہ خدا یادت نرهـ دوست دارم و دوستت دارم دل ازت نمیگذرهـ...!!! . ...

. . اینجورے با تو بهـترهـ بہ قرار من بیا نزار ڪہ پژمردہ بشهـ دل تنگ بے ریا اینجورے با تو بهـترهـ بہ خدا یادت نرهـ دوست دارم و دوستت دارم دل ازت نمیگذرهـ...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱۱ خرداد 1397
10K