خدایا کاری هاکن که امه خیر مردم جه برسه امه رزق وروزی ره بیشترهاکن تا بتونیمـ ببخشیمـ امه دل ره سو دینگن که به ته ایمان بیاریم الهی باعث وبانی این بدبختی مردمه ره نابود ...

خدایا کاری هاکن که امه خیر مردم جه برسه امه رزق وروزی ره بیشترهاکن تا بتونیمـ ببخشیمـ امه دل ره سو دینگن که به ته ایمان بیاریم الهی باعث وبانی این بدبختی مردمه ره نابود هاکن تا وشونه شر امه سرجه کم بوو.

۲ روز پیش
2K
دلــم یــک کلبـه می خــواهــد درون جنــگـل پـاییــــز بـه دور از رنـگ آدم هــــا، بـه دور از ننــگ،به دور از نـــام،

دلــم یــک کلبـه می خــواهــد درون جنــگـل پـاییــــز بـه دور از رنـگ آدم هــــا، بـه دور از ننــگ،به دور از نـــام،

۲ روز پیش
846
۲ روز پیش
663
۲ روز پیش
648
۲ روز پیش
640
😍

😍

۲ روز پیش
666
مردن فقط با مرگ اتفاق نمےافتد مردن گاهے همین زندگیست ڪہ نہ تمام میشود نہ شروع.

مردن فقط با مرگ اتفاق نمےافتد مردن گاهے همین زندگیست ڪہ نہ تمام میشود نہ شروع.

۲ روز پیش
1K
جان هر زنده دلے زنده بہ جان دگرست...

جان هر زنده دلے زنده بہ جان دگرست...

۲ روز پیش
1K
تا هستم اے رفیق ندانے ڪہ ڪیستم روزے سراغ وقت من آیے ڪہ نیستم...

تا هستم اے رفیق ندانے ڪہ ڪیستم روزے سراغ وقت من آیے ڪہ نیستم...

۲ روز پیش
2K
خدا تو ڪہ باشے معجزه‌اے در من رخ مےدهد بہ نام آرامش...

خدا تو ڪہ باشے معجزه‌اے در من رخ مےدهد بہ نام آرامش...

۲ روز پیش
2K
پسر یعنے پ: پیر شدن سرعشقت س: سرباز وظیفہ ر: رنج و تیغ و حسرت

پسر یعنے پ: پیر شدن سرعشقت س: سرباز وظیفہ ر: رنج و تیغ و حسرت

۳ روز پیش
2K
تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن! بنگر در این فاصله چه کردی؟!! گرما بخشیدی..؟!! یا سوزاندی؟!!

تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن! بنگر در این فاصله چه کردی؟!! گرما بخشیدی..؟!! یا سوزاندی؟!!

۳ روز پیش
2K
درختی می افتد،همه متوجه صدای افتادنش می شوند،امایک جنگل رشد میکند کسی متوجه نمی شود مردم اینگونه اند،به رشدت توجه نکرده بلکه به افتادنت توجه میکنند... پس مواظب جای پایت باش

درختی می افتد،همه متوجه صدای افتادنش می شوند،امایک جنگل رشد میکند کسی متوجه نمی شود مردم اینگونه اند،به رشدت توجه نکرده بلکه به افتادنت توجه میکنند... پس مواظب جای پایت باش

۳ روز پیش
2K
گواراترین زندگے براے ڪسے است ڪہ بہ آنچہ خداوند قسمت او ڪرده راضے باشد...

گواراترین زندگے براے ڪسے است ڪہ بہ آنچہ خداوند قسمت او ڪرده راضے باشد...

۳ روز پیش
2K
فراموش ڪردن هیچ ڪس سخت نیست ڪافے‌ست ڪمے صبر ڪنے... آدم‌ها خودشان ثابت مےڪنند ڪہ لایق فراموشے‌اند!

فراموش ڪردن هیچ ڪس سخت نیست ڪافے‌ست ڪمے صبر ڪنے... آدم‌ها خودشان ثابت مےڪنند ڪہ لایق فراموشے‌اند!

۳ روز پیش
2K
دلم یڪ ڪلبہ میخواهد... یڪ ڪلبہ چوبے ڪنار دریا شاید هم وسط جنگل... دلم بوے چوب باران خورده‌‌ے نم گرفتہ میخواهد دلم یڪ دنیا سڪوت میخواهد یڪ دنیا آرامش...

دلم یڪ ڪلبہ میخواهد... یڪ ڪلبہ چوبے ڪنار دریا شاید هم وسط جنگل... دلم بوے چوب باران خورده‌‌ے نم گرفتہ میخواهد دلم یڪ دنیا سڪوت میخواهد یڪ دنیا آرامش...

۳ روز پیش
2K
تولدت مبارک خواهرگلم .هرچی آرزوی خوب مال توآبجی فرنازگلم❤❤

تولدت مبارک خواهرگلم .هرچی آرزوی خوب مال توآبجی فرنازگلم❤❤

۷ روز پیش
4K
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

۱ هفته پیش
3K
کسانی که از عطر تلخ استفاده می کنند معمولا دارای: انگیزه ی قوی پافشاری روی تصمیمشان فعال یاورزشکار تسلیم ناپذیر خویشتن دار و صبورند.

کسانی که از عطر تلخ استفاده می کنند معمولا دارای: انگیزه ی قوی پافشاری روی تصمیمشان فعال یاورزشکار تسلیم ناپذیر خویشتن دار و صبورند.

۱ هفته پیش
3K
جلوه بخت تو دل می برد از شاه و گدا چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی... 👤 حافظ

جلوه بخت تو دل می برد از شاه و گدا چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی... 👤 حافظ

۱ هفته پیش
3K