آروم باشین فقط😂 همون موقع که لهستانیا میگفتن دخترا دلتون شاد سید اومده ،انتظار چنین صحنه هایی داشتم 😹

آروم باشین فقط😂 همون موقع که لهستانیا میگفتن دخترا دلتون شاد سید اومده ،انتظار چنین صحنه هایی داشتم 😹

۲۲ ساعت پیش
1K
من وقتی بال پرواز دارم چه احتیاجی به پا دارم؟!🕊 فریدا کالو

من وقتی بال پرواز دارم چه احتیاجی به پا دارم؟!🕊 فریدا کالو

۲ روز پیش
2K
ازپشت پنجره نگاهش میکردم دیگر شده بود جزو انرژی های مثبتِ هر روز صبح ! ده یازده سال بیشتر نداشت اما مردانگی را میشد در چشمهایش دید هر روز فال هایش را می آورد برای ...

ازپشت پنجره نگاهش میکردم دیگر شده بود جزو انرژی های مثبتِ هر روز صبح ! ده یازده سال بیشتر نداشت اما مردانگی را میشد در چشمهایش دید هر روز فال هایش را می آورد برای مردمِ غرقِ در روزمرگی تا شاید به بهانه ی فال، حافظ بخوانند. با سرما و ...

۵ روز پیش
9K
بمب انرژی جان وهمسر😍 ❤

بمب انرژی جان وهمسر😍 ❤

۱ هفته پیش
2K
والابه خدا😑

والابه خدا😑

۳۱ شهریور 1398
2K
هیروجان،قهرمان یه ملت! چشم گشودی به جهان تا دکورگونه اش کنی وچنین نامی دردنیای خیلی ها ثابت کنی! آرزودارم درشب میلادت غم هایت فدای شادی هایت شوند وشما را دربالاتراز جایگاه الانت ببینم وبیشتر بهت ...

هیروجان،قهرمان یه ملت! چشم گشودی به جهان تا دکورگونه اش کنی وچنین نامی دردنیای خیلی ها ثابت کنی! آرزودارم درشب میلادت غم هایت فدای شادی هایت شوند وشما را دربالاتراز جایگاه الانت ببینم وبیشتر بهت افتخارکنیم. میراث توبرای ایران فراتراز اسمتِ،وجود آدمی مثل تو برای ورزش لازمه واز اول چیزی ...

۳۱ مرداد 1398
12K
عیدهمتون مبارک خوشگلا❤

عیدهمتون مبارک خوشگلا❤

۲۹ مرداد 1398
3K
۲۹ مرداد 1398
3K
‌‌ در شهر شلوغ ما، تماشا دارد،تنهاییِ دسته جمعی آدم ها..! ‌ #میلاد_عرفان_پور

‌‌ در شهر شلوغ ما، تماشا دارد،تنهاییِ دسته جمعی آدم ها..! ‌ #میلاد_عرفان_پور

۷ مرداد 1398
4K
۳۰ تیر 1398
5K
۳۰ تیر 1398
5K
#عکسای_تولد_شهرام❤

#عکسای_تولد_شهرام❤

۳۰ تیر 1398
5K
❤❤❤

❤❤❤

۳۰ تیر 1398
5K
❤❤❤

❤❤❤

۳۰ تیر 1398
4K
پدر پسری❤😻😍

پدر پسری❤😻😍

۳۰ تیر 1398
4K
امشب ماه درخشان ترازهمیشه است.. آسمان آبی ترازهرشب.... نمیدانم چرااماگویی آسمان می گرید.. نه این باران نیست.... اشکهای ستارگان است... چراکه درخشان ترین ستاره آسمان زمینی شده است.... توبه آهستگی واردقلب من شدی...💖💓 وحالادرهرجهتی تومیدرخشی... ...

امشب ماه درخشان ترازهمیشه است.. آسمان آبی ترازهرشب.... نمیدانم چرااماگویی آسمان می گرید.. نه این باران نیست.... اشکهای ستارگان است... چراکه درخشان ترین ستاره آسمان زمینی شده است.... توبه آهستگی واردقلب من شدی...💖💓 وحالادرهرجهتی تومیدرخشی... توزیباترین ستاره ای هستی...🌟 که درقلب هوادارانت چشمک میزنی...😉 👑قهرمانم👑 زمینی شدنت مبارک.... خداوندراهزاران بارشکرکه ...

۲۹ تیر 1398
7K
#پست_جدید_پیام❤

#پست_جدید_پیام❤

۲۸ تیر 1398
4K
اسطوره من نه تنها در حرفه اش تک است👊 بلکه او به معنای واقعی یک قهرمان است😎🙈👊 کمتر از 24ساعت تا سالروز زمینی شدن یک فرشته👑❤👊 #روز_شماری #1days

اسطوره من نه تنها در حرفه اش تک است👊 بلکه او به معنای واقعی یک قهرمان است😎🙈👊 کمتر از 24ساعت تا سالروز زمینی شدن یک فرشته👑❤👊 #روز_شماری #1days

۲۸ تیر 1398
6K
تولد آرسام وشهرام❤😍😻💜

تولد آرسام وشهرام❤😍😻💜

۲۸ تیر 1398
6K
#استوری_جدید❤😻❤

#استوری_جدید❤😻❤

۲۷ تیر 1398
5K