۴ روز پیش
6K
۵ روز پیش
7K
#ست نمیزارم که فردام یه لحظه از تو خالی شه😚😙

#ست نمیزارم که فردام یه لحظه از تو خالی شه😚😙

۲ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
6K
صد بار دعوا با تو رو به دوستی با هر کس دیگه ای ترجیح میدم رفیق😍😘

صد بار دعوا با تو رو به دوستی با هر کس دیگه ای ترجیح میدم رفیق😍😘

۲۴ آذر 1397
4K
جای خلوتی میخواهم و صدای تو را که دائم بگوی:

جای خلوتی میخواهم و صدای تو را که دائم بگوی: " دوستت دارم" " دوستت دارم" " دوستت دارم"

۲۰ آذر 1397
13K
۲۰ آذر 1397
2K
۲۰ آذر 1397
2K
۱۴ آذر 1397
5K
ووووییی😍😂

ووووییی😍😂

۱۴ آذر 1397
5K
#شبتون عاشقانه.. خدایا میشه چند شب چراغ خورشید را خاموش کنی!؟ قول داده تا دمیدن صبح پیش من بماند....

#شبتون عاشقانه.. خدایا میشه چند شب چراغ خورشید را خاموش کنی!؟ قول داده تا دمیدن صبح پیش من بماند....

۱۴ آذر 1397
6K
۸ آذر 1397
7K
هوای بوی تنت را کرده ام ،میدانی... پیرهن جداییت بد جور به قامتم گشاد است.....

هوای بوی تنت را کرده ام ،میدانی... پیرهن جداییت بد جور به قامتم گشاد است.....

۶ آذر 1397
15K
اونی که میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره.... ولی دیگه حوصله ی جر و بحث نداره!!!

اونی که میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره.... ولی دیگه حوصله ی جر و بحث نداره!!!

۳ آذر 1397
8K
سریال زندگیت رو فقط به خاطر یه قسمت بد خراب نکن.....

سریال زندگیت رو فقط به خاطر یه قسمت بد خراب نکن.....

۲۳ آبان 1397
9K
#طنز

#طنز

۲۳ آبان 1397
21K