مادر....قشقایی

مادر....قشقایی

۱۹ آذر 1398
665
دختر قشقایی

دختر قشقایی

۱۹ آذر 1398
663
قشقایی

قشقایی

۱۹ آذر 1398
650
قشقایی

قشقایی

۲ آذر 1398
557
ابراهیم خان نمدی قشقایی وفرزندان جلو مقبره فردوسی

ابراهیم خان نمدی قشقایی وفرزندان جلو مقبره فردوسی

۲ آذر 1398
664
...

...

۲ آذر 1398
14
تصویر زن ومرد قشقایی مربوط به سال 1351 درپمپ بنزین پارامونت شیراز

تصویر زن ومرد قشقایی مربوط به سال 1351 درپمپ بنزین پارامونت شیراز

۲ آذر 1398
553
فرش دستباف هنر دست زنان قشقایی

فرش دستباف هنر دست زنان قشقایی

۲۴ آبان 1398
531
فرش قشقایی

فرش قشقایی

۱۳ آبان 1398
31
قشقایی

قشقایی

۱۳ آبان 1398
33
قشقایی

قشقایی

۱۳ آبان 1398
32
مدرسه به سبک قشقایی

مدرسه به سبک قشقایی

۱۰ آبان 1397
26
توریست های بلژیکی درجمع هواداران تیم قشقایی

توریست های بلژیکی درجمع هواداران تیم قشقایی

۳۰ مهر 1397
27
کوچ بهاره..قشقایی

کوچ بهاره..قشقایی

۲۳ اردیبهشت 1397
20
کوچ بهاره ایل قشقایی

کوچ بهاره ایل قشقایی

۲۳ اردیبهشت 1397
20
کوچ بهاره ایل قشقایی

کوچ بهاره ایل قشقایی

۲۳ اردیبهشت 1397
23
صولت الدوله قشقایی،بزرگ مرد تاریخ ایران وقشقایی

صولت الدوله قشقایی،بزرگ مرد تاریخ ایران وقشقایی

۱۲ اسفند 1396
18
قشقایی چیچکه

قشقایی چیچکه

۱۲ اسفند 1396
17
ارسلان میرزایی،هنرمندوشاعر بزرگ ایل قشقایی

ارسلان میرزایی،هنرمندوشاعر بزرگ ایل قشقایی

۱۲ اسفند 1396
19
قشقایی فراترازمرزهای ایران

قشقایی فراترازمرزهای ایران

۱۲ اسفند 1396
14