hamid.Golden7

mr.golden

تدریس و خدمات تخصصی کامپیوتر با 10 سال سابقه کار در شرکت ها و ارگان های معتبر در زمینه های itدر تهران
hamid-talaee.ir
http://instagram.com/hamid.Golden7
#آموزش#تدریس#کامپیوتر#تعمیرات#شبکه#امنیت#نرم افزار#طراحی سایت

#نصب ویندوز #نصب نرم افزار #تعمیرات نرم افزار #خدمات کامپیوتر http://instagram.com/hamid.Golden7

#نصب ویندوز #نصب نرم افزار #تعمیرات نرم افزار #خدمات کامپیوتر http://instagram.com/hamid....

۲ هفته پیش
2K
#خدمات #تعمیرات #کامپیوتر #خدمات کامپیوتر #خدمات خصوصی #تعمیرات کامپیوتر http://instagram.com/hamid.Golden7

#خدمات #تعمیرات #کامپیوتر #خدمات کامپیوتر #خدمات خصوصی #تعمیرات کامپیوتر http://instagram.com/hamid....

۲ هفته پیش
2K
#کامپیوتر #برنامه نویسی #تدریس #خصوصی #ویندوز #آموزش Http://instagram.com/hamid.Golden7

#کامپیوتر #برنامه نویسی #تدریس #خصوصی #ویندوز #آموزش Http://instagram.com/hamid....

۲ هفته پیش
2K
#کامپیوتر #شبکه #امنیت #آموزش #تدریس Http://instagram.com/hamid.Golden7
عکس بلند

#کامپیوتر #شبکه #امنیت #آموزش #تدریس Http://instagram.com/hamid....

۲ هفته پیش
2K
#کامپیوتر #شبکه #مبانی #تدریس #آموزش Http://instagram.com/hamid.Golden7

#کامپیوتر #شبکه #مبانی #تدریس #آموزش Http://instagram.com/hamid....

۲ هفته پیش
2K
#کامپیوتر #7مهارت #آفیس #اینترنت #ویندوز #آموزش Http://instagram.com/hamid.Golden7

#کامپیوتر #7مهارت #آفیس #اینترنت #ویندوز #آموزش Http://instagram.com/hamid....

۲ هفته پیش
2K
#خدمات #تخصصی #کامپیوتر #تعمیرات #نصب #نرم افزار #سخت افزار #ریکاوری #خریدوفروش http://instagram.com/hamid.Golden7

#خدمات #تخصصی #کامپیوتر #تعمیرات #نصب #نرم افزار #سخت افزار #ریکاوری #خریدوفروش http://instagram.com/hamid....

۴ هفته پیش
3K
تدریس خصوصی دوره های مختلف کامپیوتر در آدرس شما http://instagram.com/hamid.Golden7 #تدریس #آموزش #کامپیوتر #دوره #آدرس #خصوصی

تدریس خصوصی دوره های مختلف کامپیوتر در آدرس شما http://instagram.com/hamid.... #تدریس #آموزش #کامپیوتر #دوره #آدرس #خصوصی

۴ هفته پیش
4K
#تدریس #خصوصی #آموزش #کامپیوتر #امنیت #شبکه #برنامه نویسی http://instagram.com/hamid.Golden7

#تدریس #خصوصی #آموزش #کامپیوتر #امنیت #شبکه #برنامه نویسی http://instagram.com/hamid....

۴ هفته پیش
3K
#خدمات #تخصصی #کامپیوتر #ریکاوری #پروژه #نصب ویندوز #راه اندازی شبکه http://instagram.com/hamid.Golden7

#خدمات #تخصصی #کامپیوتر #ریکاوری #پروژه #نصب ویندوز #راه اندازی شبکه http://instagram.com/hamid....

۴ هفته پیش
3K