hamid.Golden7

mr.golden

تدریس کامپیوتر و طراحی سایت با 10 سال سابقه کار در شرکت ها و ارگان های معتبر در زمینه های itدر تهران
hamid-talaee.ir
http://instagram.com/hamid.Golden7
#آموزش#تدریس#کامپیوتر#تعمیرات#شبکه#امنیت#نرم افزار#طراحی سایت

طراحی سایت حرفه ای #طراحی وب #طراحی سایت

طراحی سایت حرفه ای #طراحی وب #طراحی سایت

۲۲ آذر 1398
96
آموزش هک و امنیت #آموزش #امنیت #هک

آموزش هک و امنیت #آموزش #امنیت #هک

۲۲ آذر 1398
416
#نصب ویندوز #نصب نرم افزار #تعمیرات نرم افزار #خدمات کامپیوتر http://instagram.com/hamid.Golden7

#نصب ویندوز #نصب نرم افزار #تعمیرات نرم افزار #خدمات کامپیوتر http://instagram.com/hamid....

۶ آبان 1398
270
#خدمات #تعمیرات #کامپیوتر #خدمات کامپیوتر #خدمات خصوصی #تعمیرات کامپیوتر http://instagram.com/hamid.Golden7

#خدمات #تعمیرات #کامپیوتر #خدمات کامپیوتر #خدمات خصوصی #تعمیرات کامپیوتر http://instagram.com/hamid....

۶ آبان 1398
181
#کامپیوتر #برنامه نویسی #تدریس #خصوصی #ویندوز #آموزش Http://instagram.com/hamid.Golden7

#کامپیوتر #برنامه نویسی #تدریس #خصوصی #ویندوز #آموزش Http://instagram.com/hamid....

۴ آبان 1398
245
#کامپیوتر #شبکه #امنیت #آموزش #تدریس Http://instagram.com/hamid.Golden7
عکس بلند

#کامپیوتر #شبکه #امنیت #آموزش #تدریس Http://instagram.com/hamid....

۴ آبان 1398
109
#کامپیوتر #شبکه #مبانی #تدریس #آموزش Http://instagram.com/hamid.Golden7

#کامپیوتر #شبکه #مبانی #تدریس #آموزش Http://instagram.com/hamid....

۴ آبان 1398
114
#کامپیوتر #7مهارت #آفیس #اینترنت #ویندوز #آموزش Http://instagram.com/hamid.Golden7

#کامپیوتر #7مهارت #آفیس #اینترنت #ویندوز #آموزش Http://instagram.com/hamid....

۴ آبان 1398
68
#خدمات #تخصصی #کامپیوتر #تعمیرات #نصب #نرم افزار #سخت افزار #ریکاوری #خریدوفروش http://instagram.com/hamid.Golden7

#خدمات #تخصصی #کامپیوتر #تعمیرات #نصب #نرم افزار #سخت افزار #ریکاوری #خریدوفروش http://instagram.com/hamid....

۲۱ مهر 1398
353
تدریس خصوصی دوره های مختلف کامپیوتر در آدرس شما http://instagram.com/hamid.Golden7 #تدریس #آموزش #کامپیوتر #دوره #آدرس #خصوصی

تدریس خصوصی دوره های مختلف کامپیوتر در آدرس شما http://instagram.com/hamid.... #تدریس #آموزش #کامپیوتر #دوره #آدرس #خصوصی

۲۱ مهر 1398
263
#تدریس #خصوصی #آموزش #کامپیوتر #امنیت #شبکه #برنامه نویسی http://instagram.com/hamid.Golden7

#تدریس #خصوصی #آموزش #کامپیوتر #امنیت #شبکه #برنامه نویسی http://instagram.com/hamid....

۲۰ مهر 1398
154
#خدمات #تخصصی #کامپیوتر #ریکاوری #پروژه #نصب ویندوز #راه اندازی شبکه http://instagram.com/hamid.Golden7

#خدمات #تخصصی #کامپیوتر #ریکاوری #پروژه #نصب ویندوز #راه اندازی شبکه http://instagram.com/hamid....

۲۰ مهر 1398
82