نفسی

nafas.70

همش حرفین حرف حرف حرف :)
زیادی خوبی کردن تهش داستانه :)

😏😏

😏😏

۷ ساعت پیش
4K
وقتی یه دختر رو تک تک حرکاتت حساسیت نشون میده ناراحت نشو بدون خیلی دوست داره

وقتی یه دختر رو تک تک حرکاتت حساسیت نشون میده ناراحت نشو بدون خیلی دوست داره

۳ روز پیش
9K
دقیقا 😩😩

دقیقا 😩😩

۳ روز پیش
9K
👌👌

👌👌

۴ روز پیش
6K
داشتن یه رفیق دکتر مهربون خیلی خوبه وقتی ناراحتی با حرفا انرژی بخشش ارومت میکنه ❤❤❤❤ #رفیق. ناب #دکتر. میلاد

داشتن یه رفیق دکتر مهربون خیلی خوبه وقتی ناراحتی با حرفا انرژی بخشش ارومت میکنه ❤❤❤❤ #رفیق. ناب #دکتر. میلاد

۴ روز پیش
7K
حقیقت...

حقیقت...

۴ روز پیش
6K
😎💪💪

😎💪💪

۵ روز پیش
6K
مخاطب زیاد....

مخاطب زیاد....

۵ روز پیش
5K
دقیقا

دقیقا

۵ روز پیش
6K
خیلی سخته صبح که بیدار میشم پی ام تو روی گوشیم نباشه !

خیلی سخته صبح که بیدار میشم پی ام تو روی گوشیم نباشه !

۶ روز پیش
5K
مثلا اینقدر بهت توجّه کنه و علاقه نشون بده که شک کنی دوسِت داشته باشه

مثلا اینقدر بهت توجّه کنه و علاقه نشون بده که شک کنی دوسِت داشته باشه

۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
5K
....

....

۱ هفته پیش
9K
حقیقت ...

حقیقت ...

۱ هفته پیش
10K
تو زندگی عمه نفسی فرشته کوچولو دوست داشتنیم میمیرم واست خوشگلم 😻😻😻😻😘😘زهرا عشق عمه نفس

تو زندگی عمه نفسی فرشته کوچولو دوست داشتنیم میمیرم واست خوشگلم 😻😻😻😻😘😘زهرا عشق عمه نفس

۱ هفته پیش
7K
رفیق شماین بقیه ادعاتون در میارن هه 😏

رفیق شماین بقیه ادعاتون در میارن هه 😏

۱ هفته پیش
6K
شباهت عجیبی به تو میده 😔😍

شباهت عجیبی به تو میده 😔😍

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
6K
انتظار....

انتظار....

۲ هفته پیش
6K