نفسی

nafas.70

اگر نمیخواهی اش، دلگرمش نکن
سردو گرم کردن قلب یک ادم یعنی مرگ تدریجی احساسش..

۱۱ ساعت پیش
5K
۱۱ ساعت پیش
5K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
6K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
🙊🙊

🙊🙊

۳ روز پیش
5K
اینجور نگام نکن دلم ضعف میره 😂😂

اینجور نگام نکن دلم ضعف میره 😂😂

۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
❤❤❤❤

❤❤❤❤

۴ روز پیش
6K
جووووووون 😛

جووووووون 😛

۴ روز پیش
6K
آه.... 😔

آه.... 😔

۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
7K
۵ روز پیش
7K
والا 😂

والا 😂

۷ روز پیش
8K
اینم منو عشقام ❤❤❤❤ مینا 👄صدف 👄شیدا 👄مبینا 👄تیام 👄

اینم منو عشقام ❤❤❤❤ مینا 👄صدف 👄شیدا 👄مبینا 👄تیام 👄

۱ هفته پیش
5K