نفس احمدی

nafas.70

‏تو چشمای کسی غرق شدیم
که خودش داشت سمت
یکی دیگه شنا می‌کرد

این حساب کاربری خصوصی میباشد