دلبریهای خدایی...

nafas08600

اینروزهاسفیدی سقف اتاقم بهونه ی خوبیست برای ازیاد بردن دردهایم..
پستام به حالم بستگی داره..
مرسی ازهمه عزیزانی که وقتی نیستم هم بیادم هستن🌹 : عاشقه گیتار🎸 کلش باز💪 😎

دل..❤ ️رضابهرام 😍 بی عشق جهان یعنی. یه چرخش بی معنی...

دل..❤ ️رضابهرام 😍 بی عشق جهان یعنی. یه چرخش بی معنی...

۱ روز پیش
2K
زیربارون بشینی وگنبدطلاش ونگاه کنی... بارون بباره روصورتت واشکات بینه بارون پنهون شه... 😍 😔

زیربارون بشینی وگنبدطلاش ونگاه کنی... بارون بباره روصورتت واشکات بینه بارون پنهون شه... 😍 😔

۶ روز پیش
3K
اقاجان دلم هواتوکرده....

اقاجان دلم هواتوکرده....

۶ روز پیش
3K
لاک مدل پاییزی😍 منم ازاینااااا😢

لاک مدل پاییزی😍 منم ازاینااااا😢

۱ هفته پیش
8K
😎

😎

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
ازاینالطفااا😋 😋 😋 😅

ازاینالطفااا😋 😋 😋 😅

۱ هفته پیش
4K
وچه سخت است روزهای بدونه مادر... دلتنگم. 💔 روحت شادمادرآسمانیم❤ ️😔 😔 🙏

وچه سخت است روزهای بدونه مادر... دلتنگم. 💔 روحت شادمادرآسمانیم❤ ️😔 😔 🙏

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
❤ ️

❤ ️

۲ هفته پیش
3K
منم ازاینادوس😍

منم ازاینادوس😍

۲ هفته پیش
4K
جذابه لنتی😍 😂

جذابه لنتی😍 😂

۲ هفته پیش
3K
ازاین تیپا😍 😍

ازاین تیپا😍 😍

۲ هفته پیش
4K
اینم رنگ سال 2020😍

اینم رنگ سال 2020😍

۲ هفته پیش
10K
دنیای دختراا😍 😍 😍

دنیای دختراا😍 😍 😍

۲ هفته پیش
10K
دلم سفرمیخاد... جاده. شب. موسیقی.. نم بارون😍

دلم سفرمیخاد... جاده. شب. موسیقی.. نم بارون😍

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
4K
ویژه❤ ️

ویژه❤ ️

۳ هفته پیش
4K
❤ ️

❤ ️

۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
5K