عاشقانه من

nafas1312

می گویند عشق خدا
به همه یکسان ست
ولی من می گویم
مرا
بیشتر از همه
دوست دارد
وگرنه به همه
یکی مثل #تُ می داد!
..

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K
خدایا؛ نفس کشیدنم همراه با عطر حضور ناب توست و من چقدر خوشبختم که در آغوش امن رحمت تو هستم روزتون پرازشادی...♥ ️ ─═इई❄ ️ईइ═─

خدایا؛ نفس کشیدنم همراه با عطر حضور ناب توست و من چقدر خوشبختم که در آغوش امن رحمت تو هستم روزتون پرازشادی...♥ ️ ─═इई❄ ️ईइ═─

۱ روز پیش
5K
روزها و شب ها میگذرد اما به سختی میشود نفس های مردم را شنید نفس ها به شماره افتاده اند قلب ها تند تند میزنند دیگر تحمل اینهمه فشار را ندارند دیگر قلم شاعر نمیتواند ...

روزها و شب ها میگذرد اما به سختی میشود نفس های مردم را شنید نفس ها به شماره افتاده اند قلب ها تند تند میزنند دیگر تحمل اینهمه فشار را ندارند دیگر قلم شاعر نمیتواند عاشقانه ها را بنویسد همان که قلم در دست گیرد خود به خود مینویسد درد ...

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
امروزتان پرازعطر💚 🌸 گل محمدی آغازهرروزشروع دوباره برای آموختن است آغازی براےتکاندن🌴 غبار از دل ونشاندن غنچه های محبت وعشق و دوستی است💚 🌸 🌹 ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌سلام دوست خوب من🌹 •┈✾~🍃 🌺 🍃 ~✾┈•

امروزتان پرازعطر💚 🌸 گل محمدی آغازهرروزشروع دوباره برای آموختن است آغازی براےتکاندن🌴 غبار از دل ونشاندن غنچه های محبت وعشق و دوستی است💚 🌸 🌹 ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌سلام دوست خوب من🌹 •┈✾~🍃 🌺 🍃 ~✾┈•

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
🌹 دوشنبه به شادی🌹 🌸 سلام 💗 سلامی به زیبایی عشـق 🌸 به طراوت لبخنـد 💗 به روشنایی خـورشید 🌸 به سبـزی غـزل 💗 به رایحـه و طـراوت گلهـا 🌸 صبح دوشنبه تون بخیر و ...

🌹 دوشنبه به شادی🌹 🌸 سلام 💗 سلامی به زیبایی عشـق 🌸 به طراوت لبخنـد 💗 به روشنایی خـورشید 🌸 به سبـزی غـزل 💗 به رایحـه و طـراوت گلهـا 🌸 صبح دوشنبه تون بخیر و شادی☕ ️😊 🌸 💞 🌹 🌳 💞 🌹 🌳 💞 🌹 🌳

۱ روز پیش
5K
🌾 ســـــــلام 🌾 🌾 صبح شمـا بخیر🌾 🌾 دلتـون دریایــی🌾 🌾 آرامشتون پایدار 🌾 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

🌾 ســـــــلام 🌾 🌾 صبح شمـا بخیر🌾 🌾 دلتـون دریایــی🌾 🌾 آرامشتون پایدار 🌾 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K