جفت من باش❤

nafas1312

مخاطب خاصم
اجازه هست که عشقتو تو کوچه ها داد بزنم؟
روپشت بوم خونه ها اسمتو فریاد بزنم
اجازه هست که هر نفس ترانه بارونت کنم؟
ماه وستاره رو فدای چشمونت کنم
اجازه هست که خنده هات قلبمو ازجا بکنه؟
بهت بگم عاشقتم
اجازه هست بهت بگم عشق تو توی سینمه؟
جونمو هم به پات بدم بازم برای تو کمه
به من بگو بگو به من بگو منو دوستم داری
بگو که واسه هوست پا رو دلم نمیذاری
اجازه هست نگاهتو تو خاطرم قاب بکنم؟
چشمی که بدخواهمونه به خاطرت خواب بکنم
اجازه فریاد بزنم توقلبمی تا به ابد؟
بدون اگه رسوا بشم به خاطرت خوبه نبرد
اجازه هست کنار تو به اوج ابرا برسم؟
دست تو توی دستمو برم به فردابرسم
اجازه هست دریا بشم کو یرو پیونت کنم؟
توصدف دلم بشی من تو دلت خونه کنم
اجازه هست یه لحظه باز توی چشات نگاه کنم؟
با یک نگاه بی ر یا روی غمو سیاه کنم
اجازه هست؟؟؟

در این دنیا دو چیز بهترینند:

در این دنیا دو چیز بهترینند: "زندگی کردن"ازسرشوق! و"خندیدن" از تہ دل! از صمیمـ قلب هردو را برایتان از خـــــداونــــــد مهربان خواســتارمـ شبتون شیک

۱ ساعت پیش
4K
۱ ساعت پیش
4K
و چه حالِ خوشـی دارنـد... زندانیــانی ڪه در قلبِ معشـوقه هایشان اسیــــرند...! ♥️♥️

و چه حالِ خوشـی دارنـد... زندانیــانی ڪه در قلبِ معشـوقه هایشان اسیــــرند...! ♥️♥️

۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
4K
‏و چقدر خوب است😻 که خداوند تو را فقط برای من آفریده است💍👌🏽💞

‏و چقدر خوب است😻 که خداوند تو را فقط برای من آفریده است💍👌🏽💞

۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
5K
۱ ساعت پیش
4K
نازنینم از نگاهت مست مستم تو بمان چشم تو ساقی شود باده پرستم تو بمان گوشه ی دنج خیالم وعده گاه عاشقیست بی توخالی می شود دنیای هستم تو بمان ‌‌‌ °°•❁•°🌸°•❁•°°

نازنینم از نگاهت مست مستم تو بمان چشم تو ساقی شود باده پرستم تو بمان گوشه ی دنج خیالم وعده گاه عاشقیست بی توخالی می شود دنیای هستم تو بمان ‌‌‌ °°•❁•°🌸°•❁•°°

۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
950
خسته میشویم از بودن میرنجیم از تمام بیمهری ها و آنگاه مردن دلیل قشنگیست برای نبودن آدم ها به اندازه ی ناگفته هایشان از هم دور میشوند نه به اندازه ی قدم هایشان 🍃🌸 🌸🍃

خسته میشویم از بودن میرنجیم از تمام بیمهری ها و آنگاه مردن دلیل قشنگیست برای نبودن آدم ها به اندازه ی ناگفته هایشان از هم دور میشوند نه به اندازه ی قدم هایشان 🍃🌸 🌸🍃

۱ ساعت پیش
6K
جان دلم شب که میشود در دکان منطق را ببند از در احساس بیا جان دلم شبها، مغزم کارایی ندارد اما قلبم، قلبم با تمامش، تو را میطلبد شب که شد احساست را برایم بیاور ...

جان دلم شب که میشود در دکان منطق را ببند از در احساس بیا جان دلم شبها، مغزم کارایی ندارد اما قلبم، قلبم با تمامش، تو را میطلبد شب که شد احساست را برایم بیاور :)♥️

۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
4K
چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه ...🍃🌸 ♥️

چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه ...🍃🌸 ♥️

۱ ساعت پیش
1K
رفتم به او بگویم 👩🗣 من عاشقت شدم 🙋‍♂❤️ لرزیدم از نگاهش 💓👁 گفتم عجب هوایی ☁️💑 💢 ─

رفتم به او بگویم 👩🗣 من عاشقت شدم 🙋‍♂❤️ لرزیدم از نگاهش 💓👁 گفتم عجب هوایی ☁️💑 💢 ─

۱ ساعت پیش
1K
همیشه نباید دید ... گاهی باید لمس کرد تب تند قلبی را که گفته دوست دارم...😍♥️🍃🌸 #عشقی_ورمانتیک 🌸🍃 🍃🌸

همیشه نباید دید ... گاهی باید لمس کرد تب تند قلبی را که گفته دوست دارم...😍♥️🍃🌸 #عشقی_ورمانتیک 🌸🍃 🍃🌸

۱ ساعت پیش
1K
❤️❤️👫❤️❤️ دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالی‌ست کنار چشم تو بودن چه خوب احوالی‌ست °°•❁•°🌸°•❁•°°

❤️❤️👫❤️❤️ دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالی‌ست کنار چشم تو بودن چه خوب احوالی‌ست °°•❁•°🌸°•❁•°°

۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
2K
زندگی یعنی تو عشق یعنی تو ارامش یعنی تو خوشبختم چون تو رودارم💋 🕊❤️

زندگی یعنی تو عشق یعنی تو ارامش یعنی تو خوشبختم چون تو رودارم💋 🕊❤️

۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
چشم های من آنقدر دقیق پرتره ی تو را در قلب ثبت کرد؛ که هیچ عکاسی آن را روی قاب نیاورد... 🕊

چشم های من آنقدر دقیق پرتره ی تو را در قلب ثبت کرد؛ که هیچ عکاسی آن را روی قاب نیاورد... 🕊

۱ ساعت پیش
1K