nafas1312

نفس بانو _/شهرعاشقان اهواز
لایک کن, جبران میکنم, فدای همگی نفس بانو(کپی ازاد)
لوماطمع محدطلع

۸ ساعت پیش
3K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
6K
زمستان ، کاره ای نیست ... ! وقتی که تو نباشی ... هوا ... همیشه سرد است ... !

زمستان ، کاره ای نیست ... ! وقتی که تو نباشی ... هوا ... همیشه سرد است ... !

۹ ساعت پیش
5K
. آن زمانے ڪه هواے تــو بــــه زنجیــــــرم ڪرد عطر گیسوے پریشانِ تـو تسخیـــــرم ڪــرد ...!!!

. آن زمانے ڪه هواے تــو بــــه زنجیــــــرم ڪرد عطر گیسوے پریشانِ تـو تسخیـــــرم ڪــرد ...!!!

۹ ساعت پیش
5K
هـــمـــهـــ جـــورهـــ کـــنـــارتـــمــ #عـــشـــقـــ_دلـــمـــ😍❤️💋😝👫💞🎀✨ ☃❄️

هـــمـــهـــ جـــورهـــ کـــنـــارتـــمــ #عـــشـــقـــ_دلـــمـــ😍❤️💋😝👫💞🎀✨ ☃❄️

۹ ساعت پیش
4K
امروز برایت آرزو میکنم که عاشق شوی واگر هستی معشوقت هم به تو عشق بورزد، واگر اینگونه نیست آرزو میکنم که تنهاییت کوتاه باشد و پس از آن عشق در قلبت طلوع کند ☃

امروز برایت آرزو میکنم که عاشق شوی واگر هستی معشوقت هم به تو عشق بورزد، واگر اینگونه نیست آرزو میکنم که تنهاییت کوتاه باشد و پس از آن عشق در قلبت طلوع کند ☃

۹ ساعت پیش
3K
‏بیا بازی کنیم، دست های تو با موهام، لب های من با گردنت خب؟ ☃

‏بیا بازی کنیم، دست های تو با موهام، لب های من با گردنت خب؟ ☃

۹ ساعت پیش
3K
تاریخِ معاصر، همین حالِ خوبِ کنارِ تو بودن است ...💜 🍂🍁

تاریخِ معاصر، همین حالِ خوبِ کنارِ تو بودن است ...💜 🍂🍁

۹ ساعت پیش
4K
‌‌‌‌ تا پیرهنِ یوسفِ گمگشته نباشد بیناییِ یعقوب و زلیخا شدنی نیست از قول من خسته به معشوقه بگویید جز عشق تو عشقی به دلم جا شدنی نیست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ☃❄️

‌‌‌‌ تا پیرهنِ یوسفِ گمگشته نباشد بیناییِ یعقوب و زلیخا شدنی نیست از قول من خسته به معشوقه بگویید جز عشق تو عشقی به دلم جا شدنی نیست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ☃❄️

۱۰ ساعت پیش
3K
☃ نوازش دستانـت چه آرامـشی دارد وقتی به دور از هیاهـو، مرابه سمت عاشقانه ترین، لحظه با تــو بودن می خوانی .... ❄️

☃ نوازش دستانـت چه آرامـشی دارد وقتی به دور از هیاهـو، مرابه سمت عاشقانه ترین، لحظه با تــو بودن می خوانی .... ❄️

۱۰ ساعت پیش
4K
می شود

می شود " زُحـل " شوی تا حلقه اش دستانم باشد دور تو... می شود؟❤️ ‍‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌‎‏‎‌‍‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‎‏‎‏‎‏‎ ☃❄️

۱۰ ساعت پیش
4K
هر چیزی در جایش زیباست مثل #تو در آغوشم ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‎‌‎‌‌‌‌ ☃❄️

هر چیزی در جایش زیباست مثل #تو در آغوشم ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‎‌‎‌‌‌‌ ☃❄️

۱۰ ساعت پیش
4K
آغوش ات تنها سرزمین من شد، نگران نباش جیبم را از بوسه هایت پر کرده ام دیگر برایم فرقی نمی کند جهنم بهشت یا میدان جنگ!

آغوش ات تنها سرزمین من شد، نگران نباش جیبم را از بوسه هایت پر کرده ام دیگر برایم فرقی نمی کند جهنم بهشت یا میدان جنگ!

۱۰ ساعت پیش
3K
به زن‎ها باید گفت: و به یادشان آورد که بودنشان حال زمین را خوب می‌کند

به زن‎ها باید گفت: و به یادشان آورد که بودنشان حال زمین را خوب می‌کند

۱۰ ساعت پیش
3K
اگر یک تکه نخ و سوزن داشتم خودم را به تو می دوختم مثل دگمه ی پیراهنت با وقار ، سربرسینه ات اگریک تکه نخ وسوزن داشتم خوشبخت ترین دگمه ی دنیا بودم درست روی ...

اگر یک تکه نخ و سوزن داشتم خودم را به تو می دوختم مثل دگمه ی پیراهنت با وقار ، سربرسینه ات اگریک تکه نخ وسوزن داشتم خوشبخت ترین دگمه ی دنیا بودم درست روی قلبت..

۱۰ ساعت پیش
3K
خوشبختی یعنی درخاطر کسی ماندگاری که لحظه های نبودنت را با تمام... دنیا معامله نمی کند ☃

خوشبختی یعنی درخاطر کسی ماندگاری که لحظه های نبودنت را با تمام... دنیا معامله نمی کند ☃

۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
5K
دلبــرا تحریم آغــوش تو سخت است و وخیـم لغـو کن، تا من شوم در باغ اندامـت سهیـم عشقبـازے مے کنـم من با لب و لبخنـد تو رقص گیسـوے تو برده هم دل از من هم ...

دلبــرا تحریم آغــوش تو سخت است و وخیـم لغـو کن، تا من شوم در باغ اندامـت سهیـم عشقبـازے مے کنـم من با لب و لبخنـد تو رقص گیسـوے تو برده هم دل از من هم نسیــم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‎‌‎‌‌‌‌ ☃❄️

۱۰ ساعت پیش
3K
اینبار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد می لرزد

اینبار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد می لرزد

۱۰ ساعت پیش
3K