nana1376

nana1376

-🍁 -اونی ک بهت سه بار فرصت میده... من نیستم رمز گوشیته😑

-🖖🏾-خندھ ے تـــو برامـ بهتـــریـــنـ موسیـــــ🎵ــقیه جــهانعـ

-🖖🏾-خندھ ے تـــو برامـ بهتـــریـــنـ موسیـــــ🎵ــقیه جــهانعـ

۲ هفته پیش
2K
-✨-مثل شیشه باش... اگ شکستی تیز تر از قبل شو

-✨-مثل شیشه باش... اگ شکستی تیز تر از قبل شو"👌🏽❤️

۲ هفته پیش
2K
-

-

۲ هفته پیش
2K
-👊-با کسی دشمنی نکنید اما اگر کسی با شما دشمنی کرد، سقف توانایی هایتان را نشانش بدهید!

-👊-با کسی دشمنی نکنید اما اگر کسی با شما دشمنی کرد، سقف توانایی هایتان را نشانش بدهید!

۲ هفته پیش
3K
⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩

⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩

۲ هفته پیش
2K
⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩
عکس بلند

⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩

۲ هفته پیش
2K
⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩

⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩⁦👏🏼⁩

۲ هفته پیش
2K
گاهی کودک درونت را رها کن تا به شیطنت بپردازد... باور کن هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد, فقط تو شاد تر خواهی بود... 👈 nana1376 👉

گاهی کودک درونت را رها کن تا به شیطنت بپردازد... باور کن هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد, فقط تو شاد تر خواهی بود... 👈 nana1376 👉

۱۹ مهر 1398
4K