در عرض یک دقیقه میشود یک نفر را خُرد کرد در یک ساعت میتوان کسی را دوست داشت در یک روز میشود عاشق شد اما یکم عمر طول خواهد کشید کسی را فراموش کرد... شکسته-دل-ها ...

در عرض یک دقیقه میشود یک نفر را خُرد کرد در یک ساعت میتوان کسی را دوست داشت در یک روز میشود عاشق شد اما یکم عمر طول خواهد کشید کسی را فراموش کرد... شکسته-دل-ها l💔

۳۱ شهریور 1397
11K
به هر کس به اندازه لیاقتش بهش بها بده ... نه اندازه معرفتت ! شکسته-دل-ها 💔

به هر کس به اندازه لیاقتش بهش بها بده ... نه اندازه معرفتت ! شکسته-دل-ها 💔

۳۱ شهریور 1397
11K
کنار کشیدم ولی کنار نیومدم ... شکسته-دل-ها

کنار کشیدم ولی کنار نیومدم ... شکسته-دل-ها

۳۱ شهریور 1397
11K
خدایا ... اندکی نفهمی عطا کن که راحت زندگی کنیم مردیم از بس فهمیدیم و به روی خودمون نیاوردیم ... شکسته-دل-ها 💔

خدایا ... اندکی نفهمی عطا کن که راحت زندگی کنیم مردیم از بس فهمیدیم و به روی خودمون نیاوردیم ... شکسته-دل-ها 💔

۳۱ شهریور 1397
11K
دریا باش تا هر کسی لایق توست با تو آرام گیرد ... و هر کس لایقت نیست در تو غرق شود...👌 💔 💔

دریا باش تا هر کسی لایق توست با تو آرام گیرد ... و هر کس لایقت نیست در تو غرق شود...👌 💔 💔

۳۱ شهریور 1397
11K
تنها بودن قدرت میخواهد واین قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..... 💔هه💔

تنها بودن قدرت میخواهد واین قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..... 💔هه💔

۳۱ شهریور 1397
10K
بزرگترین اشتباه زندگیم این بود که هر موجود دوپایی رو آدم حساب کردم ...

بزرگترین اشتباه زندگیم این بود که هر موجود دوپایی رو آدم حساب کردم ...

۳۱ شهریور 1397
11K
روزی میرسه که برای پیدا کردنم تمام سنگ قبرها رو میخونی ... 💔

روزی میرسه که برای پیدا کردنم تمام سنگ قبرها رو میخونی ... 💔

۳۱ شهریور 1397
10K
✌

۳۱ شهریور 1397
10K
✌

۳۱ شهریور 1397
10K
۲۹ شهریور 1397
17K
دوست داشتن شرایط نمیخواد وجود میخواد که خیلیا ندارن •خاص

دوست داشتن شرایط نمیخواد وجود میخواد که خیلیا ندارن •خاص

۲۸ شهریور 1397
11K
گاهی زندگی کردن بیشتر ازخودکشی کردن دل و جرعت می خواهد 💊

گاهی زندگی کردن بیشتر ازخودکشی کردن دل و جرعت می خواهد 💊

۲۸ شهریور 1397
10K
وقتی میدونی موندنی نیستی تنهایی کسیو خراب نکن چون طول میکشه تا دوباره به تنهایی عادت کنه

وقتی میدونی موندنی نیستی تنهایی کسیو خراب نکن چون طول میکشه تا دوباره به تنهایی عادت کنه

۲۸ شهریور 1397
10K
خیلی زخم خوردیم ولی خراش به دل کسی ننداختیم 💔شکسته -دل-ها

خیلی زخم خوردیم ولی خراش به دل کسی ننداختیم 💔شکسته -دل-ها

۲۸ شهریور 1397
10K
آدمی که جنگیدن بلد نیست، به بدبختی هاش میگه قسمت! 💔شکسته -دل-ها💔

آدمی که جنگیدن بلد نیست، به بدبختی هاش میگه قسمت! 💔شکسته -دل-ها💔

۲۸ شهریور 1397
10K
غرور من یه چیزی تو مایه های خرده شیشس توصیه می کنم نزدیکش نشی میدونی که از یه دیوونه هر کاری برمیاد 💔شکسته-دل-ها💔

غرور من یه چیزی تو مایه های خرده شیشس توصیه می کنم نزدیکش نشی میدونی که از یه دیوونه هر کاری برمیاد 💔شکسته-دل-ها💔

۲۸ شهریور 1397
10K
و خاطراتی که هیچ وقت ساخته نشد ولی زیاد مرور شد... 💔شکسته-دل-ها💔

و خاطراتی که هیچ وقت ساخته نشد ولی زیاد مرور شد... 💔شکسته-دل-ها💔

۲۸ شهریور 1397
10K
💢 من توقع دارم از تو که برام خاطره شی ؛ من دلم میخواد بمیرم تو برام خاطره شی ؛ من نمیتونم ببینم تو براش حام...ه شی ؛ من میمیرم تا نبینم دوباره باک...ه شی... ...

💢 من توقع دارم از تو که برام خاطره شی ؛ من دلم میخواد بمیرم تو برام خاطره شی ؛ من نمیتونم ببینم تو براش حام...ه شی ؛ من میمیرم تا نبینم دوباره باک...ه شی... (خاکتون مهراب

۲۸ شهریور 1397
10K
درد ِعشقی کشیده ام که فقط ، هر که باشد دچار می فهمد مرد ، معنای غصّه را وقتی ، باخت پای قمار می فهم 💔,شکسته-دل-ها

درد ِعشقی کشیده ام که فقط ، هر که باشد دچار می فهمد مرد ، معنای غصّه را وقتی ، باخت پای قمار می فهم 💔,شکسته-دل-ها

۲۸ شهریور 1397
10K