قبل از عمل کردن گوش کن قبل از واکنش نشان دادن فکر کن قبل از خرج کردن به دست آور قبل از شماتت کردن صبر کن قبل از دعا کردن ببخش قبل از دست کشیدن ...

قبل از عمل کردن گوش کن قبل از واکنش نشان دادن فکر کن قبل از خرج کردن به دست آور قبل از شماتت کردن صبر کن قبل از دعا کردن ببخش قبل از دست کشیدن تلاش کن!

۳۱ شهریور 1398
22
#عشق #جان #رضا #بهرام از دریا نترسانم که من در قلب تو جان میدهم دریا بشی زیبای من غرق نگاهت میشوم

#عشق #جان #رضا #بهرام از دریا نترسانم که من در قلب تو جان میدهم دریا بشی زیبای من غرق نگاهت میشوم

۳۱ شهریور 1398
88
شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

۳۱ شهریور 1398
185
داشم ابرو بر می داری الان بین خانوما ابرو کلفت مده گفت که جا نمونی !

داشم ابرو بر می داری الان بین خانوما ابرو کلفت مده گفت که جا نمونی !

۳۱ شهریور 1398
46
#عشق جان #رضا بهرام

#عشق جان #رضا بهرام

۳۱ شهریور 1398
36
هووووف خدا.....

هووووف خدا.....

۲۸ شهریور 1398
21
...

...

۲۲ مرداد 1398
19
...

...

۲۲ مرداد 1398
22