نیـــایـــــش

neyiesh

http://www.wisgoon.com/pin/12529509/
بزن روی این لینڪ کارای هنریمو ببین

سلام دوستان و عزیزان🍂🍃🌼🍂 خدا را شکر میکنیم برای این صبح زیبا هرروز صبح

سلام دوستان و عزیزان🍂🍃🌼🍂 خدا را شکر میکنیم برای این صبح زیبا هرروز صبح "یک دقیقه " وقت بگذارید، پنجره را باز کنید، به" خورشید "، به" آسمان "، به" درختان" به" پرندگان "، به "گلها" ، به " آدما" ،"باغچه "،... سلام کنید، به "خداوند" سلام کنید، به "خودتان ...

۱۲ دقیقه پیش
175
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
3K
پاییزشیـــــــرازخیابون ارم

پاییزشیـــــــرازخیابون ارم

۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
4K