#شیراز..شاهچراغ #عکاس خودم

#شیراز..شاهچراغ #عکاس خودم

۲۷ آبان 1396
6K
مواظب رفتار مجازی خود باشیم.

مواظب رفتار مجازی خود باشیم.

۲۷ آبان 1396
8K
#کربلا.بین الحرمین #عکاس خودم

#کربلا.بین الحرمین #عکاس خودم

۲۷ آبان 1396
8K
#همدان #عکاس خودم

#همدان #عکاس خودم

۲۷ آبان 1396
9K
#تبریز.کلیبر #عکاس خودم

#تبریز.کلیبر #عکاس خودم

۲۷ آبان 1396
10K
#شیراز #عکاس خودم

#شیراز #عکاس خودم

۲۷ آبان 1396
9K
ماشینی که رضاشاه رو با اون تشییع کردن... #شیراز

ماشینی که رضاشاه رو با اون تشییع کردن... #شیراز

۲۷ آبان 1396
8K
پارک قوری شیراز

پارک قوری شیراز

۲۷ آبان 1396
7K
۲۲ آبان 1396
6K
دعا کنید

دعا کنید

۹ مهر 1396
9K
عشق و عاشقی را ول کن...بلای جان است و آفت فکرت

عشق و عاشقی را ول کن...بلای جان است و آفت فکرت

۵ مهر 1396
7K
گاهی آن چنان خسته میشوی که نمبتوانی بمیری..

گاهی آن چنان خسته میشوی که نمبتوانی بمیری..

۵ مهر 1396
7K
همیشه تواس مهربانی و احساسی بودنم را دادم...از سنگ نمیشوم ولی دیگر آنچنلت بیخیال میشوم که خیال از من بی خیال شود.

همیشه تواس مهربانی و احساسی بودنم را دادم...از سنگ نمیشوم ولی دیگر آنچنلت بیخیال میشوم که خیال از من بی خیال شود.

۲ مهر 1396
9K
۳ شهریور 1396
5K
۳ شهریور 1396
5K
۳ شهریور 1396
4K
۳۱ مرداد 1396
6K
وابستگی خیلی بده خیلی... وابسته پدر مادر بودن.. وابسته یه شغلی بودن.. وابسته کسی بودن.. انسان باید آزاد باشه تا طعم زندگی رو بچشه.. کاش میتونستم همین کوله پشتیم بردارم و برم

وابستگی خیلی بده خیلی... وابسته پدر مادر بودن.. وابسته یه شغلی بودن.. وابسته کسی بودن.. انسان باید آزاد باشه تا طعم زندگی رو بچشه.. کاش میتونستم همین کوله پشتیم بردارم و برم

۲۷ مرداد 1396
7K
متنفرم از اینکه هی به خودم جواب پس بدم که چراا اینکار کردم ...

متنفرم از اینکه هی به خودم جواب پس بدم که چراا اینکار کردم ...

۲۷ مرداد 1396
6K
شاید قرص های مسکن و خواب آور برای این درس شدن که انسان رو برای چن لحظه از مشکلاتش دور کنن.. اما من دیگه از خوردن قرص خواب خسته شدم

شاید قرص های مسکن و خواب آور برای این درس شدن که انسان رو برای چن لحظه از مشکلاتش دور کنن.. اما من دیگه از خوردن قرص خواب خسته شدم

۲۷ مرداد 1396
5K