آخرای سیگارت که میرسه .... هیچی ولش کن .. سیگار بعدی روشن کن

آخرای سیگارت که میرسه .... هیچی ولش کن .. سیگار بعدی روشن کن

۴ ساعت پیش
5K
بذار فک کنن تو بدی... بذار فک کنن خودشون آخر عالمن

بذار فک کنن تو بدی... بذار فک کنن خودشون آخر عالمن

۴ ساعت پیش
5K
۲۰ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
3K
وابستگی خیلی بده خیلی... وابسته پدر مادر بودن.. وابسته یه شغلی بودن.. وابسته کسی بودن.. انسان باید آزاد باشه تا طعم زندگی رو بچشه.. کاش میتونستم همین کوله پشتیم بردارم و برم

وابستگی خیلی بده خیلی... وابسته پدر مادر بودن.. وابسته یه شغلی بودن.. وابسته کسی بودن.. انسان باید آزاد باشه تا طعم زندگی رو بچشه.. کاش میتونستم همین کوله پشتیم بردارم و برم

۶ روز پیش
4K
متنفرم از اینکه هی به خودم جواب پس بدم که چراا اینکار کردم ...

متنفرم از اینکه هی به خودم جواب پس بدم که چراا اینکار کردم ...

۶ روز پیش
4K
شاید قرص های مسکن و خواب آور برای این درس شدن که انسان رو برای چن لحظه از مشکلاتش دور کنن.. اما من دیگه از خوردن قرص خواب خسته شدم

شاید قرص های مسکن و خواب آور برای این درس شدن که انسان رو برای چن لحظه از مشکلاتش دور کنن.. اما من دیگه از خوردن قرص خواب خسته شدم

۶ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
راستش را بخواهی تازه فهمیده ام نوشت متن برای پست چقدر حوصله میخواهد.. تازه فهمیدم چقدر پیر شدم که....

راستش را بخواهی تازه فهمیده ام نوشت متن برای پست چقدر حوصله میخواهد.. تازه فهمیدم چقدر پیر شدم که....

۱ هفته پیش
11K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
برگرد بیا..... ببین بی تو بودنم چه غریبانه گریه میکند شب ها

برگرد بیا..... ببین بی تو بودنم چه غریبانه گریه میکند شب ها

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
8K
کاش روزی که تو را من گم کردم ... دیگر زنده نمیماندم تا در نبودنت خودم را گم کنم که چرا مواظبش نبودی البته این ها تلقین است چون بخاطر مواظبت زیادم رفتی.. کاش روزی ...

کاش روزی که تو را من گم کردم ... دیگر زنده نمیماندم تا در نبودنت خودم را گم کنم که چرا مواظبش نبودی البته این ها تلقین است چون بخاطر مواظبت زیادم رفتی.. کاش روزی که زخم نبودنت درد میکرددنبال طبیب نمیگشتم.. کاش با هیچ کس در زندگیم آشنا نمیشدم ...

۲ هفته پیش
5K
بهش میگم

بهش میگم

۳ هفته پیش
6K