مهتاب.نامی

pariya.a

شاید ی روز سرد
شاید ی نیمه شب
دلت بخواد بشه
برگردی ب عقب❤❤❤

۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
9K
امروزتان پراز شکوفه های اجابت امیدوارم که روزتان پرازبرکت عمرتان باعزت مشکلاتتان اندک شادی هاتان فراوان مهربانی راه و رسمتان ولبخند خدا بدرقه زندگیتان 🌺 @مهتاب

امروزتان پراز شکوفه های اجابت امیدوارم که روزتان پرازبرکت عمرتان باعزت مشکلاتتان اندک شادی هاتان فراوان مهربانی راه و رسمتان ولبخند خدا بدرقه زندگیتان 🌺 @مهتاب

۶ روز پیش
2K
آدمها به هرحال شما را قضاوت خواهند کرد... زندگیتان را صرفِ تحتِ تاثیر قرار دادن دیگران، نکنید برای خودتان زندگی کنید... 🌺

آدمها به هرحال شما را قضاوت خواهند کرد... زندگیتان را صرفِ تحتِ تاثیر قرار دادن دیگران، نکنید برای خودتان زندگی کنید... 🌺

۶ روز پیش
5K
۶ روز پیش
4K
کفشی که مناسب پای یک نفر است، برای شخص دیگری آزار دهنده است. به همین ترتیب هیچ دستور العملی برای زندگی وجود ندارد که برای همه افراد مناسب باشد. 🌺 @

کفشی که مناسب پای یک نفر است، برای شخص دیگری آزار دهنده است. به همین ترتیب هیچ دستور العملی برای زندگی وجود ندارد که برای همه افراد مناسب باشد. 🌺 @

۶ روز پیش
8K
حسادت احساس وحشتناکی است؛ به هیچ یک از رنج‌ها شبیه نیست، زیرا در آن هیچ‌گونه شادی یا حتی غم واقعی وجود ندارد. فقط رنج می‌دهد و بس. نفرت انگیز است... ➕

حسادت احساس وحشتناکی است؛ به هیچ یک از رنج‌ها شبیه نیست، زیرا در آن هیچ‌گونه شادی یا حتی غم واقعی وجود ندارد. فقط رنج می‌دهد و بس. نفرت انگیز است... ➕

۶ روز پیش
8K
تکرار کردن یک چیزدرذهن باعث باورکردنش می‌شود ووقتی انسان چیزی را به اندازه‌ی کافی باورکند اتفاقات خوب شروع می‌شوند 🌺 @

تکرار کردن یک چیزدرذهن باعث باورکردنش می‌شود ووقتی انسان چیزی را به اندازه‌ی کافی باورکند اتفاقات خوب شروع می‌شوند 🌺 @

۶ روز پیش
7K
آنقدرقوی باش تاهرروزبانگاه تازه ای بازندگی روبه روشوی زندگی یک مسابقه نیست بلکه سفری است که هرقدم ازمسیرآن رابایدلمس کرد چشیدولذت برد.

آنقدرقوی باش تاهرروزبانگاه تازه ای بازندگی روبه روشوی زندگی یک مسابقه نیست بلکه سفری است که هرقدم ازمسیرآن رابایدلمس کرد چشیدولذت برد.

۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
20K
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﺏ کبریتهای ﺳﻮﺧﺘﻪ می‌مانند ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ میخواهی ﺑﮑﻦ، ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺷﻦ نمی‌شوند! ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ میکند ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﺴﻮﺯﺍﻥ، زندگی را رنگی تازه بزن! ♡ @

ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﺏ کبریتهای ﺳﻮﺧﺘﻪ می‌مانند ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ میخواهی ﺑﮑﻦ، ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺷﻦ نمی‌شوند! ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ میکند ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﺴﻮﺯﺍﻥ، زندگی را رنگی تازه بزن! ♡ @

۶ روز پیش
2K
🍃🌹با یه گل بهار نمیشه 🍃🌹اما میشه دل یه نفرو 🍃🌹شاد کرد تقدیم به تک تک شما عزیزان 🌹🍃 💞💞@مهتاب💞💞

🍃🌹با یه گل بهار نمیشه 🍃🌹اما میشه دل یه نفرو 🍃🌹شاد کرد تقدیم به تک تک شما عزیزان 🌹🍃 💞💞@مهتاب💞💞

۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
9K
براے زندگی… قانون مهربانے بگذاریم..! هرڪہ اخم ڪند جریمہ اش لبخند😊 و هرڪہ لبخند بزند پاداشش ، عشق باشد قانون مهربانے ،💕

براے زندگی… قانون مهربانے بگذاریم..! هرڪہ اخم ڪند جریمہ اش لبخند😊 و هرڪہ لبخند بزند پاداشش ، عشق باشد قانون مهربانے ،💕 "پاداش ومجازاتش شیرین ست"🌺 💞💞

۱ هفته پیش
8K
در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی میخواهی چه ڪاره شوی؟ پاسخ دادم: خوشحال! گفتند: سوال را درست متوجه نشدی گفتم: شما زندگی را درست متوجه نشده اید!☘ 💞💞 @

در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی میخواهی چه ڪاره شوی؟ پاسخ دادم: خوشحال! گفتند: سوال را درست متوجه نشدی گفتم: شما زندگی را درست متوجه نشده اید!☘ 💞💞 @

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
9K
آرامش یک هدیه است، هدیه ای ارزشمند از انسانهای خوب وآرامش همان عشق است. لحظه هاتون پر از آرامش... 💞💞

آرامش یک هدیه است، هدیه ای ارزشمند از انسانهای خوب وآرامش همان عشق است. لحظه هاتون پر از آرامش... 💞💞

۱ هفته پیش
8K