مهتاب.نامی

pariya.a

شاید ی روز سرد
شاید ی نیمه شب
دلت بخواد بشه
برگردی ب عقب❤❤❤

گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد!!! همیشه درفشار زندگی اندوهگین مشو شاید خداست که درآغوشش می فشاردتت!!! اگریقین داری روزی پروانه میشوی بگذارروزگار هرچه میخواهد پیله کند

گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد!!! همیشه درفشار زندگی اندوهگین مشو شاید خداست که درآغوشش می فشاردتت!!! اگریقین داری روزی پروانه میشوی بگذارروزگار هرچه میخواهد پیله کند

۲۰ مرداد 1397
7K
۲۰ مرداد 1397
8K
۲۰ مرداد 1397
8K
۲۰ مرداد 1397
8K
۲۰ مرداد 1397
8K
۲۰ مرداد 1397
8K
۲۰ مرداد 1397
7K
حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میکند که به شراب نشسته باشند یا به نیایش ایستاده باشند.

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میکند که به شراب نشسته باشند یا به نیایش ایستاده باشند.

۲۰ مرداد 1397
6K
نسل ما بدجور فریب خورد!!! یادمه صبحها که بیدار میشدیم بریم مدرسه، بهمون میگفتن الان درس میخونید سختی میکشید عوضش بعداً زندگی خوبی دارید اما...!؟

نسل ما بدجور فریب خورد!!! یادمه صبحها که بیدار میشدیم بریم مدرسه، بهمون میگفتن الان درس میخونید سختی میکشید عوضش بعداً زندگی خوبی دارید اما...!؟

۲۰ مرداد 1397
7K
شماره حساب دلتون رو نداشتم تا شادی ها رو براتون واریز ڪنم رمزش رو هم نداشتم تا لااقل غمهاتون رو برداشت ڪنم ولی از خودپردازدلم براتون آرزوڪردم! روز و روزگاران به ڪام دلتون

شماره حساب دلتون رو نداشتم تا شادی ها رو براتون واریز ڪنم رمزش رو هم نداشتم تا لااقل غمهاتون رو برداشت ڪنم ولی از خودپردازدلم براتون آرزوڪردم! روز و روزگاران به ڪام دلتون

۲۰ مرداد 1397
7K
۲۰ مرداد 1397
1K
عجیب است٬ نمیدانم ما گرگ ها پیر شده ایم٬ یا خاک قلمروی ما جاهل خیز است٬ به محض اینکه٬ بره ای چند صبایی شب گردی می کند٬ عجیب ادعای گرگی می کند ...

عجیب است٬ نمیدانم ما گرگ ها پیر شده ایم٬ یا خاک قلمروی ما جاهل خیز است٬ به محض اینکه٬ بره ای چند صبایی شب گردی می کند٬ عجیب ادعای گرگی می کند ...

۲۰ مرداد 1397
6K
مادر، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا. آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد ، عرش خدا به لرزه درمی‌آید. و همه‌ی فرشتگان سکوت می‌کنند تا زیباترین سمفونیِ هستی را بشنوند لالایی ...

مادر، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا. آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد ، عرش خدا به لرزه درمی‌آید. و همه‌ی فرشتگان سکوت می‌کنند تا زیباترین سمفونیِ هستی را بشنوند لالایی .

۲۰ مرداد 1397
7K
من رفتم نمیدونم میام دوباره یا نه!!!! اما دوستان عزیزم حلال کنید @دوستتون دارم @مهتاب

من رفتم نمیدونم میام دوباره یا نه!!!! اما دوستان عزیزم حلال کنید @دوستتون دارم @مهتاب

۱۷ تیر 1397
5K
تا

تا "خدا" هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد .. ! شدنی ها را انجام بده ... و تمام نشدنی ها را به "خدا " بسپار ...

۱۷ خرداد 1397
7K
۱۶ خرداد 1397
7K
۱۶ خرداد 1397
7K
۱۶ خرداد 1397
9K
۱۶ خرداد 1397
9K
۱۶ خرداد 1397
8K