مهتاب.نامی

pariya.a

شاید ی روز سرد
شاید ی نیمه شب
دلت بخواد بشه
برگردی ب عقب❤❤❤

ایــــن ڱل های زیبا تقدیم بہ تک تک شما عزیزان لطفابالبخـــــندتحویل بگیـــــــرید روز شادوخوبی داشته باشید🌸🍃 @

ایــــن ڱل های زیبا تقدیم بہ تک تک شما عزیزان لطفابالبخـــــندتحویل بگیـــــــرید روز شادوخوبی داشته باشید🌸🍃 @

۱ روز پیش
11K
ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم...

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم...

۱ روز پیش
11K
کشتی نوح را یک غیر حرفه ای ساخت اما کشتی تایتانیک را هزاران حرفه ای با

کشتی نوح را یک غیر حرفه ای ساخت اما کشتی تایتانیک را هزاران حرفه ای با "خداباش" تا هیچ طوفانی نتواند در مقابلت قد علم کند

۱ روز پیش
312
آدم وقتی پیر میشود تازه می فهمد ڪه بایدبیشترزندگی ڪند بیشترعشق بورزد و شاید این تقدیر آدمی ست ڪه دیربفهمد پس تا قبل از اینڪه دیر شود بیشترعشق بورزیم و محبت ڪنیم ♥️

آدم وقتی پیر میشود تازه می فهمد ڪه بایدبیشترزندگی ڪند بیشترعشق بورزد و شاید این تقدیر آدمی ست ڪه دیربفهمد پس تا قبل از اینڪه دیر شود بیشترعشق بورزیم و محبت ڪنیم ♥️

۱ روز پیش
11K
آرزو میڪنم نہ حسرت گذشتہ غمگینتون ڪنہ، و نہ غم آینده نگرانتون، در حال زندگی ڪنید و لحظه هایتان پر از آرامش باشه

آرزو میڪنم نہ حسرت گذشتہ غمگینتون ڪنہ، و نہ غم آینده نگرانتون، در حال زندگی ڪنید و لحظه هایتان پر از آرامش باشه

۱ روز پیش
11K
نیکی به پدر و مادر؛ داستانی است که تو آن را می نویسی و فرزندانت آن را برایت حکایت می کنند، پس خوب بنویس... ♥0

نیکی به پدر و مادر؛ داستانی است که تو آن را می نویسی و فرزندانت آن را برایت حکایت می کنند، پس خوب بنویس... ♥0

۱ روز پیش
11K
۱ روز پیش
5K
به خدا که وصل شوی... آرامش وجودت را فرا می گیرد! نه به ‌راحتی می‌رنجی... و نه به ‌آسانی می ‌رنجانی... آرامش... سهم دل‌هایی است که... به سَمت خداست...!

به خدا که وصل شوی... آرامش وجودت را فرا می گیرد! نه به ‌راحتی می‌رنجی... و نه به ‌آسانی می ‌رنجانی... آرامش... سهم دل‌هایی است که... به سَمت خداست...!

۱ روز پیش
10K
فردی به خدا گفت ❤️ اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا آرزو کنم ؟! ❤️ خدا پاسخ داد تو چه می دانی ؟! ❤️ شاید نوشته باشم ، هرچه آرزو کند...!

فردی به خدا گفت ❤️ اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا آرزو کنم ؟! ❤️ خدا پاسخ داد تو چه می دانی ؟! ❤️ شاید نوشته باشم ، هرچه آرزو کند...!

۱ روز پیش
10K
سلااام به چهارشنبه اولین روز آذر ماه خوش آمدید آرزو میکنیم در این روز زیبا دلتون پر از محبت روزتون پر از رحمت زندگیتون پر از برکت لحظه‌هاتون پر از موفقیت عاقبتتون بخیر باشه

سلااام به چهارشنبه اولین روز آذر ماه خوش آمدید آرزو میکنیم در این روز زیبا دلتون پر از محبت روزتون پر از رحمت زندگیتون پر از برکت لحظه‌هاتون پر از موفقیت عاقبتتون بخیر باشه

۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
3K
هنگام جراحی

هنگام جراحی

۲ روز پیش
3K
بیرون آمدن دندان نهفته

بیرون آمدن دندان نهفته

۲ روز پیش
3K
جراحی امروز دندان نهفته در کام مریض

جراحی امروز دندان نهفته در کام مریض

۲ روز پیش
3K
🌸🍂هر چی عشقه با نگینش، هر چی خوبه بهترینش ، آسمونها با زمینش، غم دنیا کمترینش ، ازخوشیها بیشترینش، زندگی صد آفرینش همه تقدیم شما دوستان گلم باد😍🌸

🌸🍂هر چی عشقه با نگینش، هر چی خوبه بهترینش ، آسمونها با زمینش، غم دنیا کمترینش ، ازخوشیها بیشترینش، زندگی صد آفرینش همه تقدیم شما دوستان گلم باد😍🌸

۲ روز پیش
9K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
6K