مهتاب.نامی

pariya.a

شاید ی روز سرد
شاید ی نیمه شب
دلت بخواد بشه
برگردی ب عقب❤❤❤

نامش، اثرِ انگشتش، چشمانش... شده بود رمزهای زندگی ام از وقتی ندارمش زندگی ام قفل شده!

نامش، اثرِ انگشتش، چشمانش... شده بود رمزهای زندگی ام از وقتی ندارمش زندگی ام قفل شده!

۱ هفته پیش
3K
با درون سوخته دارم سخن کی به پایان می‌رسد افسانه‌ام ؟ ...

با درون سوخته دارم سخن کی به پایان می‌رسد افسانه‌ام ؟ ...

۱ هفته پیش
3K
میشود بیایی بمانی جان بدهم پای این بودن...

میشود بیایی بمانی جان بدهم پای این بودن...

۱ هفته پیش
2K
نیامدن هزار بهانه می خواست و آمدن یکی دلتنگت بودم....

نیامدن هزار بهانه می خواست و آمدن یکی دلتنگت بودم....

۱ هفته پیش
2K
مـن چه آسمـانِ خوشبختـی ام وقتی تقدیـر است... آفتاب هر«صبح» من #تُ باشی.

مـن چه آسمـانِ خوشبختـی ام وقتی تقدیـر است... آفتاب هر«صبح» من #تُ باشی.

۱ هفته پیش
3K
#من_بجای هر دومان قدم میزنم برگها را عاشق می شوم باران را دستم به #تُ نمی رسد پایــیز را بغل می کنم ...

#من_بجای هر دومان قدم میزنم برگها را عاشق می شوم باران را دستم به #تُ نمی رسد پایــیز را بغل می کنم ...

۱ هفته پیش
3K
آنچه روشن بکند صبحِ مرا خنده‌ی #تُ ست...

آنچه روشن بکند صبحِ مرا خنده‌ی #تُ ست...

۱ هفته پیش
2K
هیچ خوشبختی بزرگتر از آرامـش فـکـری نـیـست الهی آرامش و شادی همیشه همراهتون خوش خبری زنگ در خـونـتـون وگـــل خنده از روی مـاهتــون کـــم نـشه

هیچ خوشبختی بزرگتر از آرامـش فـکـری نـیـست الهی آرامش و شادی همیشه همراهتون خوش خبری زنگ در خـونـتـون وگـــل خنده از روی مـاهتــون کـــم نـشه

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
... دیگران را اگر از ما خبری نیست چه باک؟ نازنینا ! تو چرا بی خبر از ما شده‌ای ...

... دیگران را اگر از ما خبری نیست چه باک؟ نازنینا ! تو چرا بی خبر از ما شده‌ای ...

۱ هفته پیش
3K
تو ! خود پاییزی, دست هایم را می خشکانی ; برگهایم را می ریزی ; و در رویایی ترین حالتِ ممکن دلم را می بری... #

تو ! خود پاییزی, دست هایم را می خشکانی ; برگهایم را می ریزی ; و در رویایی ترین حالتِ ممکن دلم را می بری... #

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
صفر باش..... همان دایره ساده و خالی! که با حضورش رو به روی هر عددی آن را تا ده ها و صد ها برابر ارزش می بخشد... ─═इई🍂🍁🍂ईइ═─ @

صفر باش..... همان دایره ساده و خالی! که با حضورش رو به روی هر عددی آن را تا ده ها و صد ها برابر ارزش می بخشد... ─═इई🍂🍁🍂ईइ═─ @

۱ هفته پیش
4K
اهل رشد که باشی شرایط برایت بی معناست...! 🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂 ─═इई🍂🍁🍂ईइ═─

اهل رشد که باشی شرایط برایت بی معناست...! 🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂 ─═इई🍂🍁🍂ईइ═─

۱ هفته پیش
2K