مهتاب.نامی

pariya.a

شاید ی روز سرد
شاید ی نیمه شب
دلت بخواد بشه
برگردی ب عقب❤❤❤

تا

تا "خدا" هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد .. ! شدنی ها را انجام بده ... و تمام نشدنی ها را به "خدا " بسپار ...

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
اتفاقی عاشقم شد ناگهانی دل بُرید باد با خود می بَرد احساس باد آورده را ...

اتفاقی عاشقم شد ناگهانی دل بُرید باد با خود می بَرد احساس باد آورده را ...

۲ هفته پیش
9K
قول می‌دهم در جهان، قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند و این نشان می‌دهد که جهان با همه عظمتش در برابر قدرت عشق چقدر حقیر است و ناتوان...

قول می‌دهم در جهان، قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند و این نشان می‌دهد که جهان با همه عظمتش در برابر قدرت عشق چقدر حقیر است و ناتوان...

۲ هفته پیش
9K
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود....

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود....

۲ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
6K
قلب، خاک خوبی دارد. هر دانه که در آن بکاری از هر جنس 💚 از همان جنس صدها دانه برمی‌داری... 💚💚💚💚 #نادر_ابراهیمی @

قلب، خاک خوبی دارد. هر دانه که در آن بکاری از هر جنس 💚 از همان جنس صدها دانه برمی‌داری... 💚💚💚💚 #نادر_ابراهیمی @

۲ هفته پیش
9K
آدمهای انتخابی زندگیتون نشانه ی شخصیت شما هستند در انتخابتون دقت کنید!!!

آدمهای انتخابی زندگیتون نشانه ی شخصیت شما هستند در انتخابتون دقت کنید!!!

۲ هفته پیش
9K
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مُرده کجا شمع آفتاب کجا؟

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مُرده کجا شمع آفتاب کجا؟

۲ هفته پیش
8K
غم عشقت بیابون پرورم کرد هوای بخت بی بال و پرم کرد به مو گفتی صبوری کن صبوری صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد #باباطاهر

غم عشقت بیابون پرورم کرد هوای بخت بی بال و پرم کرد به مو گفتی صبوری کن صبوری صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد #باباطاهر

۲ هفته پیش
9K
‎زین گذرگه به کجا دل بندم؟؟؟ هرچه را می‌نگرم می‌گذرد..... ‎ #

‎زین گذرگه به کجا دل بندم؟؟؟ هرچه را می‌نگرم می‌گذرد..... ‎ #

۲ هفته پیش
8K
زندگی تاس خوب آوردن نیست تاس بد را خوب بازی کردن است.

زندگی تاس خوب آوردن نیست تاس بد را خوب بازی کردن است.

۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
5K