ویژه کنید
عکس و تصویر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المونین علیه السلام ...

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المونین علیه السلام
سلام برادران وخواهران نقدی راکه
مشاهده می کنید چهار قسمت است واین قسمت اول آن است
حال اگر ادامه ی این نقد را می خواهید یا نمی خواهید خواهشانظر دهید
نقد و توضیح اساسین بازی که به راحتی پنبه ی اسلام را می زند

در این بازی شما با شخصیتی به نام الطیر آشنا می شوید که یکی از سربازان چریک صلاح الدین ایوب است
صلاح الدین شیعه مذهب است والطیر هم همین گونه شیعه مذهب است البته صلاح الدین شیعه  نیست بلکه سنی  است  ولی دشمنان  چنین می خواهند جلوه دهند که  صلاح الدین   شیعه است و   همین مساله هیجان را در وجود شما القا می کند که با قدرت هرچه تمام تر دشمنان صلاح الدین ایوب را بکشید          و ما موریت های او را انجام دهید الطیر جزء سربازانی است که لباس سپیدی می پوشند و کمی شبیه راهبه های مسیحی هستند که این گروه در مواقع خاص که دشمن می خواهد آنها را دستگیر کند می توانند در لا به لای  جمعیت مسیحی پنهان شوند تا از خطر بگریزند از دیگر ویژگی های این گروه آن است که یکی از انگشتانشان بریده است  و در همان قسمت که انگشتشان بریده است شمشیر کوچکی از آستینشان در می آید وبر گردن آن دشمن فرو می کنند که این در مواقعی است که به صورت مخفی و ناشناس آدم می کشند و بریده بودن یکی از انگشتان آن گروه- به این روش کشتن کمک می کند

این بازی یکی از مرموز ترین بازی هاست که مطمئنم برای نوشتن داستان این بازی از بسیاری از فکر ها استفاده شده و حتما اتاق فکر ی روی این بازی بسیار تلاش کرده تا شخصیت مسلمان را جذب این بازی کند

در وهله اول شما واقعا فکر می کنید این بازی به نفع شیعه است چون این شخصیت که قهرمان بازی است شیعه است و دور تا دور  کتف الطیر نوشته علی علی علی علی همین سبب می شود که شخصیت مسلمان میخکوب این بازی شود هم چنین نام علی علیه السلام را شما  در  نشان صلاح الدین ایوب هم می بینید که در تمام کاخ وجود دارد  و فرش های ایرانی را در بازی می بینید که عنصر فرهنگ ایرانی با شیعی در این بازی در آمیخته حتی شما وقتی به مخفی گاه صلاح الدین ایوب در کشور های دیگر می روید اسم امیر المومنین علیه السلام در جای جای آن حکاکی شده اما نقطه ی مشکوکی که چشم انسان را به خود جلب می کند آن است که چرا یکی از نشان های صلاح الدین که اسم علی علیه السلام درون آن حک شده است بر زیر پا قرار گرفته است همین تعجب را بر می انگیزد تازه این اولین تعجبی است که شما می کنید که چرا شخصیت صلاح الدین چنین می کند

حالا شماماموریت هایی را در شهر انجام می دهید که  اعتماد صلاح الدین را جلب می کنید و حتی هدیه ای هم صلاح الدین به شما می دهد در همین حالت که دارید خوش می گذرانید با این اتفاقات. ناگهان یکی از سربازان صلاح الدین زخمی و خون آلود به پیش صلاح الدین می رسد ومی گوید دشمنان صلیبی به شهر حمله کرده اند شما در این حالت بسیار غیرتی می شوید و می گویید شهر شیعی  را از دست مسیحیان یاغی نجات می دهم پس داخل شهر می شوید می بینید مردم گریزانند پس با قدرت هرچه تمام تر صلیبی ها  را نابود می کنید تا آنکه نمی توانید کاملا مقاومت کنید  پس به قلعه می روید و از بالا صحنه ای دلخراش را مشاهده می کنید ومی بینید دشمنان یکی از سربازان صلاح الدین را دستگیر کرده اند و همان جا پشت درب قلعه می کشند همین احساس شما را بر می انگیزد  تا انتقام خون برادر دینی خود را بگیرید پس به بالای قسمتی می روید که الوار های زیادی در آنجا قرار دارند وشماآن الوار ها رااز بالا  بر بدن صد ها سرباز صلیبی  می ریزید و آنها را له می کنید  و این  کارآتش انتقامتان راتا حدی خاموش می کند در واقع دارد این بازی در مرحله ی اول شخصیت قهرمان جوان مسلمان ما را در شخصیت الطیر شکل می دهد که شخصیتی با غیرت است که  هم ارق ملی دارد و هم عاشق امیرالمونین علیه السلام است

اما ادامه ی داستان را بگوییم که صلاح الدین کار بسیار عجیبی می کند به جای آنکه شما را به خاطر کارتان تشویق کند می آید و جلوی این همه سربازان شمارا شکنجه می دهد و با خنجری شما را زخمی می کند
که این مورد در این بازی هم بسیار عجیب است که واقعا خودم هم در این بازی نفهمیدم علتش چیست
چرا این قدر صلاح الدین به این فرمانده صلیبی احترام دارد واقعا نا مانوس است

حالا شماکسی هستید در این بازی که مقام خود را از دست داده اید  و دوباره  می خواهیداین مقام از دست داده ی خود را به دست آورید پس برای این منظور  ماموریت های بسیار بسیار خطر ناکی را قبول می کنید
ماموریت شما این است که به کشور های بیگانه مثل کشور هند و ترکیه و حتی کشور صلیبی ها که اروپا هست بروید وفرماندهان  آنها را بکشید  و خون آنهارا  به پر بمالید و برای فرمانده آورید که در هر بار ماموریتتان همین است که پس از کشتن فرماندهان آن کشور با هزار بدبختی و بیچاره گی بگریزید  و به سمت مرز کشور خود رو آورید و پر را به صلاح الدین ایوب نشان دهید  و جایزه دریافت کنید

اما این را هم باید اضافه کنم که در مرحله ی اول نه تنها شخصیت خود الطیر الگوی شیعه است بلکه کشورصلاح الدین هم الگو است چون الطیر با ورود در هر کشور می بیند فرماندهان آن بسیار ستمگرند و مردم آن قدر در عذابند که در اسارت به سر می برند  ودر اولین مرحله پادشاه هندوستان را می بینید که در کشور دارد با یکی از مردم بدبخت سخن می گوید و ناراحت می شود و آن بنده ی خدا را با وحشتناک ترین حالت می کشد اول او را با خنجر زخمی می کند بعد خنجر را آن قدر در بدن او فرو می کند که بیننده روانی می شود و می خواهد این پادشاه ستمگر را تکه تکه کند
پس از آنکه خنجر را در بدن اوفرو می کند مرد بیچاره را در داخل حوظی پر آب پرت می کند که کل آب  خون آلود می شود شما در این حالت  باید پادشاه را بکشید که انتقام آن مرد بیچاره را  بگیرید

 البته قبل از آنکه شما وارد این مرحله شوید یک سری ماموریت هایی دارید تا مردم را از اسارت سربازان نجات دهید و مردم هم با این کمکی که می کنید به شما کمک می کنند 
تا راحت تر ماموریت ها را انجام دهید حال این وضعیت کشور های دیگر است که از طرف سربازان و فرمانروایان در آشوب کامل است ولی کشور  صلاح الدین  بسیار آباد است و مردم در آرامش کامل به سر می برند  وحتی خود صلاح الدین به فکر آن است که کل جهان را پر از صلح و صمیمیت کند
البته این ها همه ظاهر امر است که در نگاه اول دیده می شود با طن اش چیز دیگر است که خودتان بعدا می فهمید
هم چنین شما پس از آنکه فرمانروای هند را می کشید عزم می کنید تا پر خون آلود را به صلاح الدین نشان می دهید و جایزه می گیرید
پس از آن شما ماموریت پیدا
می کنید که به کشور اروپایی ها روید ودر آنجا که مهد آیین مسیحیت است به فعالیت های  جاسوسانه ی خود  به نفع اسلام ادامه دهید در واقع این بازی در ظاهر محدودیت دید مخاطب را درون جنگ های صلیبی غرق می کند تا کمی شخص را در خلصه ببرد  وفکرمخاطب را از آن هدف ماسونی تا واقعا فکر کند این بازی موافق مسلمانان است و به ضرر مسیحیت است
ضمنا شما وقتی در کشور ارو پایی ها می روید که جای جای این کشورعلامت صلیب است وشمامشاهده می کنید که مردم از همه ی شهر های دیگر بیشتر در فقر به سر می برند  یعنی در واقع دارد به ظاهرنشان می دهد که کشور اروپایی های مسیحی ویرانه  است و کشور مسلمانان  (سنی و شیعی) آباد است وقتی  که در  کشور صلیبی ها دارید راه می روید احساس رعب و وحشت می کنید هوا تا حدودی مه آلود است که تر س را در وجود شما نسبت به مسیحیان می پرواند   و جسد های  مردگان وآوارگان وحشت را دو افزون می کند انگا رهر لحظه کسی
می خواهد شما را نا بود کند شما واقعا اگر خود را جای کسی بگذارید که در این شهر است احساس خود کشی و دیوانگی در شما القا می شودو از طرفی مردمی را می بینید که عریانند و فقط جامعه ای دارند که عورتین خود را بپو شانند و از ستم فرمانده صلیبی دیوانه شده اندو هرکسی  را کنار خود میبینند او را
می زنند این نشانه ی شکنجه ی روحی است که در جامعه بر مردم القا شده است
حال شما پس از آنکه شهر را از بالای قلعه های بزرگ رصد کردید و اطلاعاتی را به وسیله ی  جاسوسی به دست آوردید می آیید تا این مردم بیچاره را از دست پادشاه ظالم نجات دهید حال شما به مقر فرمانده ی آن کشور می روید و کشیش های مسیحی را در آنجا می بینید و از طرفی هم جمع زیادی از دیوانگان را نزدیک شاه می نگرید که از سوی ستم شاه روانی شده اند پس شما برای نجات  مردم با بدبختی این پادشاه را می کشید و  پر را به خون آغشته می کنید و باز فرار کرده و به پیش صلاح الدین ایوب می روید در هر دفعه که شما فرار می کنید تمام ذکر و فکرتان آن است که به شهر آرمانی خود بروید و صلاح الدین را مامن آرامش خود می دانید 

که این ها همه مفهوم هایی دارد که اگر نقد های بعدی را بخوانید می فهمید این بازی خیلی بیش تر از بازی های دیگر پنبه ی اسلام را زده در حالی که ظاهرش اسلامی است
این نیز لینک نیز فیلم نقد اساسین کرید است که خواهر شمیم این لینک را به من داده لااقل این لینک را ببینید یاعلی
<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/vi..." height="360" width="640" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>
#بازی#اساسین#شیطان#نقاشی#سیاست#آمریکا#صهیونیست#اسلام#شیعه#سنی#تحریف#صلاح#الدین#پادشاه##علمی#معتاد#حشیش#فیلم
#مسیح#کشیک#ظلم#هشتک#متن#اخبار#جامعه#نقد#آوارگان#وحشت#شاه#سنی#شیعه#اطلاعات#روح#الطیر#شهر#ایران#ترکیه#هند


 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...