ویژه کنید
عکس و تصویر هیچکس را در زندگی مقصر نمی دانم... از خوبان

هیچکس را در زندگی مقصر نمی دانم...
از خوبان "خاطره"
و از بدان "تجربه"
میگیرم...!
بدترین ها "#عبرت" میشوند...!
وبهترین ها"دوست"
حرف اشتباهیست که میگویند...
با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد.
اگر چنین بود!!!
از منیت و شخصیت هر کس چیزی باقی نمیماند.
هرکس هر چه به سرم آورد فقط خودم میباشم
اگر جواب هر جفایی بدی بود،
داستان زندگی ما خالی از آدم های خوب بود.
اگر همان اندک مهربانیم را از بر نشدند.
اگر خوبی کردم و بدی دیدم
کنار میکشم!!!
اما بد نمیشوم...
زیرا این تنها کاریست که از دستم بر میاید.
مهم نیست با من چه کردند.
من قهرمان زندگی خودم می مانم
من آدم خوبه ی #زندگی خودم میباشم
با وجدانم آسوده میخوابم
سرم را پیش #خدایم بالا میگیرم
و بخاطر همه چیز #شاکر میباشم..
. .

زندگی #تولد دارد . . .
زندگی #مرگ دارد . . .
زندگی عهد دارد . . .
زندگی پیمان دارد . . .
زندگی حساب دارد . . .
زندگی کتاب دارد . . .
زندگی خوب دارد . . .
زندگی بد دارد . . .
#زندگی اصول دارد . . .
زندگی قانون دارد . . .
زندگی تاوان دارد . . .
زندگی امتحان دارد...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...