ویژه کنید
عکس و تصویر #رمان دخترفراری #پارت هفتم حامد (نامزد گلرخ ) دیوانه وار بشقابارو میشکستم نامزدم گلرخم به ...

#رمان دخترفراری #پارت هفتم
حامد (نامزد گلرخ )
دیوانه وار بشقابارو میشکستم
نامزدم گلرخم به گلرخم تجاوز شده خدا اونم کی بهترین دوستم به گلرخ تجاوز کرده
سوار بوگاتی مشکیم شدم
به سمت عمارت علی رفتم
عربده کشیدم : اون رییس بی ناموستون کجاست
اصغر اومد نزدیکم که با پام زدم تو سرش
کجایی علی به ناموسم که بی پاموسش کردی امروز اینجا خون به پا میکنم کدوم گوری هستی بیا بیرون
از عمارت رفتم بالا در اتاقشو باز کردم دیدم داره گلرخ و *م*ی*ک*ن*ه*
- توله سگ با ناموس من داری چه غلطی میکنی ؟؟؟؟؟
میکشمت ریز ریزت میکنم
کمر بندمو در آوردم و اول زدم رو بدن لخت گلرخ
- توام که بدت نمیاد *ج*ن*د*ه*
گلرخ با بغض گفت : اگه قبول نمیکردم بلای بدتر از این سرم می آورد
علی با گلدون کوبید تو سرم ولی من با صندلی کوبیدم تو سرش
گل خم که کثل سگ کتک زدم
کسی جرئت نداشت بیاد داخل اتاق حتی محمودی بزرگ
علیرو مثل گرگ زخمی پاره پارش کردم دست گلرخم کشیدم و گفتم : میفروشمت به شیخ کسی که به من خیانت کنه جاش بیش شیخای عربه
توام که از رابطه جنسی بدت نمیاد میکشمت گلی میکشمت
(کاور حامد)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...