ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_نود_چهار #غریبه_آشنا سهون از ماشین پیاده شدم دوباره دوییدم سمتش...خیلی آروم از ماشین آوردمش بیرون...نشستم ...

#پارت_نود_چهار #غریبه_آشنا
سهون

از ماشین پیاده شدم دوباره دوییدم سمتش...خیلی آروم از ماشین آوردمش بیرون...نشستم زمین سرشو گذاشتم رو پام...هول کرده بودم...آروم باش سهون...آروم باش...ببین نفس میکشه یا نه...دستمو گذاشتم جلو دهنش و بینیش یکم صبر کردم یکم حرارت نفساشو حس کردم،دستشو گرفتم خواستم نبضش رو بگیرم ولی پیداش نمیکردم...نمیدونم نبض نداره یا من پیداش نمیکنم...نمیدونستم چیکار کنم...دستشو ول کردم سرمو گذاشتم رو قفسه سینش صدای قلبشو بشنم...چند ثانیه گذشت ضربانشو حس کردم...وای خدا...نفس راحتی کشیدم...سرشو آوردم بالا تر...اورژانس رسید...اول رو زمین چکش کردن بعدش بردنش داخل آمبولانس رفتم باهاش...سر خودمم هنوز گیج بود،تکیه دادم به پشتی صندلی
پرستار:آقا،آقا حالتون خوبه
+آره من خوبم،یونا چی خوبه
پرستار:خیلی آسیب شدیدی نیست،سطح هوشیاریش خوبه نگرانش نباشید...خودتون سر گیجه یا حالت تهوع ندارید،چشماتون سیاهی نمیره یا تار نمیبینید؟
+سرم خیلی گیجه و درد میکنه

فشارمو گرفت و معاینه کرد سرمو
پرستار:سرتون ک شکسته ولی فشارتون خیلی پایین نیست...الان میرسیم بیمارستان

رسیدیم بیمارستان...سریع یونا رو بردن اورژانس من فقط میدوییدم دنبالشون...اگه بلایی سرش بیار جواب لی سومان رو چی بدم جواب تهیون و دوستاشو چی بدم....ای وای...چشمام سیاهی رفت...دیگه نفهمیدم چی شد...

به هوش اومدم سرم تو دستم بود...سرم باند پیچی کرده بودن...دکتر اومد بالا سرم
دکتر:حالتون خوبه
+بله
دکتر:مانمیدونستیم به کی اطلاع بدیم،اگه میتونید شماره تلفن یه نفر رو بگید تا باهاش تماس بگیریم
+بله میتونم،فقط زودتر اطلاع بدید
دکتر:پرستار رو الان میفرستم بیاد
+دکتر
دکتر:بله
+یونا،ایم یونا حالش خوبه
دکتر:هنوز بیهوشه دستشون و سرشون شکسته...باید به هوش بیان تا ببینیم مشکلی دارن یا نه
+مرسی

خدایا فقط چیزیش نشه...پرستار اومد شماره سوهو هیونگ رو دادم بهش
+میشه یه جوری بگید ک هول نکنن
پرستار:این شماره یکی از اعضای اکسوعهه آرههه
+آره خانم تماس بگیرید لطفا
پرستار:تماس ک گرفتم بیام عکس بگیریم
+با این وضعیت؟
پرستار:واییی آرههه شما همه جورههه جذابید
دکتر:خانممم پارککک
پرستار:بله دکتر
دکتر:به کارتون برسید...سریععع
پرستار:بله چشمم

پرستاره رفت
دکتر:ببخشید دیگه
+نه موردی نیست
دکتر:استراحت کنید تا همراهتون بیاد

کاری از نویسنده گروه:@forough_wolf
#exo #Gharibeh_ashena

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...