ویژه کنید
عکس و تصویر پارت شصت و نه پخخخخخخخخخخخ وای وجی جون تو ام دیدی نه مث تو کور ...

پارت شصت و نه
پخخخخخخخخخخخ وای وجی جون تو ام دیدی
نه مث تو کور بودم
کور خودتی وجی جون
من رفتم پی کارم
برو وجدان جون کار خوبی میکنی اصلا افسانه به من چه؟
آفرین پسرم
مگه من پسرم ؟
نه فرزندم
اهوع ازبس با این یالغوز شهلا گشتم مشکل خوددرگیری پیدا کردم
خلاصه رفتیم خونه ماو ریختیم اتاق من
خب اون دوتا یالغوز هم حرف زدن و شهلا بهم گفت آقا شاهین میخواست از دل شیدا در بیاره که منتها میگه چی کنم شیدا هم میگه سه شب پشت سر هم سور میدی
من:جوووووووووووووون شاهین آدم شد والا با من دعوا زیاد کرده از دل من نمی‌خواد در بیاره؟
شیدا:بمیر من خواهرشم تو آخه ننشی
من:کوفت منم میشم خواهردینیش
شیدا:که اینطور
شهلا:بابا منم از فردا میرم تو کوچه بچه مردمو خفت میکنم یه دعوت علکی راه میندازه سور میگیرم جوووووووووووووون
شیدا:توخفه :تازه اول راهی بزار بری دانشگاه
شهلا:خب امسال میرم
شیدا:بزار بری بعد شکر خوری به مزاجت خوش بیاد
من:اییییییییشششششششش چرو من داداش ندارم
شهلا:چون داشتن لیاقت میخواد که تو نداری
من:بمیر تو لیاقتم هرچی باشه بیشتر توهه‍
من:وااااااای شیدا شهلا واسه دانشگاه نقشه ها داره ها میخواد بره بچه مردمو تور کنه واه واه
شهلا:مررررررررررگگگگگگگ
من:تو اون شیکم گنده ت
شیدا: کجای شکمش گندس ؟
من:همه جاش یاااااااااابوووووووووو
شهلا:اوووووی یابو یه لباستو بده من بپوشم بریم سور
من:مگه لباس نیوردی
شهلا:پلوخوری آوردم چلو خوری نیوردم
شیدا:ایییی آره منم می‌خوام
من:بریم دعا کینین سایزمون یکیه وگرنه باید شما دوتا بشکه رد یکی جمع میکرد
شیدا و شهلا چشماشون شده بوداندازه تو تا سکه دیویست تومنی و گفتن:ما کجامون بشکه اس
شیدا:حالا شهلا یه چی ولی من چی؟
شهلا:گمشو وزن من کمتره
شیدا:تو کوتوله تری
شهلا:واسه ی سانت
شیدا:هرچی
من:اصلا من هم قدم بلند تره هم وزنم کمتره هرهر یوهو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...