ویژه کنید
عکس و تصویر از نگاه موجودات پیشرفته تر از ما ... ! کره ی جهان سوم زمین است ...

از نگاه موجودات پیشرفته تر از ما ... !
کره ی جهان سوم زمین است !
چون مردمش آداب و رسومی دارند که خود به آن مثل سگ باور دارند و چیزی را عرف برایشان بشود و بخواهیم درستش را برویم نزد آن مردم عرش به لرزه درمی آید و همه حرفشان با عملشان یکی نیست و انتظار دارند حرفشان عملی بشود اما خودشان تافته جدا بافته اند و دنبال یک توپ می دوند معلوم نیست به چه دلیل و وقتی می خورد به تور قرارداد بستند خوشحال ویا ناراحت بشوند!!!
مداوم می خواهند حکومت ها را عوض کنند و فراموش می کنند این خودشان اند که باید عوض شوند و همه پرمدعا پوست کلفت اند و چیزی بینشان رسم شود دیگر نمی توان عوضش کرد!!!
همه به نوعی تعصب دارند چه از سمت مذهبی چه از سمت الحاد !!!
به قرارداد های عرف شده جمعی هرچند اشتباه باور دارند و برای خود قرار داد مرزی گذاشتند و بی خود به جان هم می افتند!!!
اشتباه خود لجباز هستند و درست دیگران را نمی پذیرند!!!
حرکات عجیب و غریبی از هرمنطقه و هرموقعیتی و زمان و مکانی از آنان سر می زند و باهم متفاوت است که معنایی ندارد!!!
فلسفه بر روی فکر و پیش فرض های خود می گذارند (نه با فلسفه حقیقت را می یابند) یا اهل فلسفه بافی اند !!!
ندید بدید هستند!!!
با چرخش یک دور زمین دور خورشید شادکوبی می کنند!!! زیادی زیادی زیادی اهل حاشیه هستند !!!
باور و فکر هایی عجیب و غریب دارند که با واقعیت جور درنمی آید و تازه فلسفه بر آن هم می بافند !!!
این انتقادی از همه ی بشریت است...
From the point of view of more advanced beings than we are ...!
The Third World is Earth!
Because its people have customs that they believe in like a dog and get something done for them and we want to go right to those people in the throne. Woven and Running for a Ball It is not clear why and when they ate the contract they were happy or upset !!!
They constantly want to change governments and forget that it is up to them to change and everyone is pretentiously skinny and something is drawn between them can no longer be changed !!!
Everyone has some kind of fanaticism, whether religious or atheist !!!
Although they believe in collective agreements wrongly, they set a boundary contract for themselves and die on their own !!!
Their mistake is stubborn and they do not accept others !!!
Strange movements from every region, every situation, time, and place come from them and they are different with no meaning !!!
Philosophy is based on their own assumptions (they do not find truth with philosophy) or they are philosophers!
Don't miss them !!!
By turning a circle around the earth they rejoice in the sun !!! A LOT A LOT A LOT !!!
They have strange beliefs and thoughts that do not fit the reality and that philosophy is just knitting !!!
This is a criticism of all humanity ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...