ویژه کنید
عکس و تصویر هیس..... این دنیاعجب جای خوبی است چــرا بــد بــاشــد؟ آدمــای لبــریز از نفــرت! عشــق های ...

هیس.....
این دنیاعجب
جای خوبی است
چــرا بــد بــاشــد؟
آدمــای لبــریز از نفــرت!
عشــق های پر از شــهوت!
عــرق ســگی های پــست فــطرت!
همــه چــیز خــوب اســت....
چــرا بــــد باشــد؟
عشــق مــیان پــاهــای آدمها نفــس میــکشد..
شــرافت آدم ها هــم آغــوشی ســت...فــاصــله هر عــشق با عــشقه بعدی یــک قهر یک ساعته است
با ایــن هــمه خــوبــی چــرا بد باشــد!
من هم در این کشور
آرامــــــــــــم!

ماننــد ارضــا شــدن قلمم روی کاغذ
میــنویسم روزگــارم خــوب اســت...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...