ویژه کنید
عکس و تصویر . . . چه قدر خوب بلدی #دلبری کنی بانو... برعکس طعنه و حرف های ...

. .
.
چه قدر خوب بلدی
#دلبری کنی بانو...
برعکس طعنه و حرف های مردم این شهر
چه قدر ماهر و استاد #عشوه بر مردی!
به #رقص عشق برایم
دوای هر دردی
تمام شهر بگویند بی کلاس هستی
کنار من که بیایی
#معلمی عشقی
کتاب هر مستی
#حیا و شور و نجابت، تماما استادی
.
.
برای کل جهان مظهر #عفاف_و_حجاب
برای مرد خودت
هر شبی شوی مهتاب
برای مردم این شهر
خشک , ساکت آوایی
برای یوسف خود
مست چون زلیخایی
اگر نگاه همه پشت سد چادر توست
چه خوب چشمک و ناز و ادا به من داری
تمام عشق من اینست نازنین دلم
برای مردم این شهر
برای هر مردی
تو ناشناسی و اما برای من بانو
شناسنامه ی عشقی محبتی شوری
.
.
اگر لباس تو در شهر چادری مشکیست
کنار مرد به خانه
چه شیک پوش هستی
اگر لباس تو دلگیر مردم شهر است
به خانه پیش خودم
یک محرک شعف است
حس مستی مرد است
.
تفاوت تو و این دختران رنگارنگ
همین که تو نه اسیر نگاه هر مردی
نه یک عروسک و اسباب بازی هوسی
نه طعمه شهواتی نه مرد بلهوسی
که تو دلت
همه جانت
برای یک مرد است
تمام روح و تنت
انحصاری عشقت
و این همه فقط از اعتبار چادر توست....
.
.
.
.
.
.

علی سلطانی وش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...