پســرجهنمـے

radvin24

او شیطـان بود
و مـن شیطـان پـرست...↓↓↓
#وارد_این_قلمرو_که_میشے_فضولے_نڪن_به_ضررته_صاحب_این_پیج_یه_دیونس_هشـدار_کـه_ارامشش_را_نخراشے

به کجا برم شکایت ب که گویم این حکایت ک لبت حیات مابود و نداشت دوامـــی ✌✌✌✌ خخخخ ست کردیم من سیمین یهویی😂😂

به کجا برم شکایت ب که گویم این حکایت ک لبت حیات مابود و نداشت دوامـــی ✌✌✌✌ خخخخ ست کردیم من سیمین یهویی😂😂

12 ساعت پیش
4K
بیچاره دلقک میخواست منو بخندونه گریش گرف

بیچاره دلقک میخواست منو بخندونه گریش گرف

15 ساعت پیش
2K
کاش میشـد ی تفـنگ بزاری رو سـرت چشاتو ببندی خاطراتت یادت بیاد باهاشون خدافظی کنی دستت بره رو ماشه و تمـام ......

کاش میشـد ی تفـنگ بزاری رو سـرت چشاتو ببندی خاطراتت یادت بیاد باهاشون خدافظی کنی دستت بره رو ماشه و تمـام ......

15 ساعت پیش
3K
از اون مرد مغرور ی دیونه مونده ی دیونه بی تو تو این خونه مونده...

از اون مرد مغرور ی دیونه مونده ی دیونه بی تو تو این خونه مونده...

23 ساعت پیش
4K
..........

..........

1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
حقیقت تلخ

حقیقت تلخ

1 روز پیش
4K
😁😁😁

😁😁😁

1 روز پیش
4K
کفر نمیگویم ولی چشمــــان او خدای مـن بود

کفر نمیگویم ولی چشمــــان او خدای مـن بود

1 روز پیش
4K
ملـتو ســیاسـت بگـــا داد ما رو رفـاقــــــــت

ملـتو ســیاسـت بگـــا داد ما رو رفـاقــــــــت

1 روز پیش
4K
😄😄😄😄😄 نگاش کن تو روخدا انگار جاقحطه اومده اینجا بخوابه😂😂😂

😄😄😄😄😄 نگاش کن تو روخدا انگار جاقحطه اومده اینجا بخوابه😂😂😂

2 روز پیش
4K
😄😂😂😂 فقط دیروز جواب ندادم

😄😂😂😂 فقط دیروز جواب ندادم

2 روز پیش
3K
خوابـم نمیـبره تمـام شهــر در خـوابـن مـن از ...... تو بیدار

خوابـم نمیـبره تمـام شهــر در خـوابـن مـن از ...... تو بیدار

2 روز پیش
5K
رفـیق مرسی کـه همـیشه تـو همـه لحـظات همـراهم بودی😊

رفـیق مرسی کـه همـیشه تـو همـه لحـظات همـراهم بودی😊

2 روز پیش
4K
کیک اخر مراسم😄😄😄

کیک اخر مراسم😄😄😄

2 روز پیش
4K