هیچ مترسکی را شبیه گرگ نساختند شبیه پلنگ یا خرس هم نساختند به گمانم ترسناک تر از آدمیزاد نیافته اند مترسک سازها...!

هیچ مترسکی را شبیه گرگ نساختند شبیه پلنگ یا خرس هم نساختند به گمانم ترسناک تر از آدمیزاد نیافته اند مترسک سازها...!

۱ هفته پیش
5K
‏ظالمانه ترین حرکت تو دنیا الکی امیدوار کردن کسیه که تنها امیدش به چیزیه که تو میگی

‏ظالمانه ترین حرکت تو دنیا الکی امیدوار کردن کسیه که تنها امیدش به چیزیه که تو میگی

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
به دنبال چیزی میگردم که دردمو بی حس کنم، خستم از وانمود کردن به اینکه درد نداره.

به دنبال چیزی میگردم که دردمو بی حس کنم، خستم از وانمود کردن به اینکه درد نداره.

۱ هفته پیش
3K
درد همیشه توی اشک ها نیست، بعضی وقتا روی لبخند هم حضور داره.

درد همیشه توی اشک ها نیست، بعضی وقتا روی لبخند هم حضور داره.

۱ هفته پیش
2K
عالی

عالی

۱ هفته پیش
2K
سکوت در برابر کسی که عاشقانه صدات میکنه ، شکنجه‌ اس ...

سکوت در برابر کسی که عاشقانه صدات میکنه ، شکنجه‌ اس ...

۱ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
2K
گویی عشق در نرسیدن است...! تلخی اش هم همین است ...نرسیدن..! دوری و تمامِ فاصله ها... من تو را دوست دارم، تو دیگری را... دیگری من را دوست دارد، من دیگری را... من تو را ...

گویی عشق در نرسیدن است...! تلخی اش هم همین است ...نرسیدن..! دوری و تمامِ فاصله ها... من تو را دوست دارم، تو دیگری را... دیگری من را دوست دارد، من دیگری را... من تو را دوست دارم، تو من را... اما نمی شود، همه چیز محکم می ایستد که نشود..!

۲ هفته پیش
5K
رفتن که همیشه دست تکان داد نیست، همیشه با خداحافظ گفتن همراه نیست! می‌شود بمانی اما رفته باشی! چقدر دورمان پُر است از مانده های رفته!

رفتن که همیشه دست تکان داد نیست، همیشه با خداحافظ گفتن همراه نیست! می‌شود بمانی اما رفته باشی! چقدر دورمان پُر است از مانده های رفته!

۲ هفته پیش
5K
کسی نیست ...

کسی نیست ...

۲ هفته پیش
2K
و عشق، قایقِ شکسته به قلبِ توفان راندن است، بی مُحابا !

و عشق، قایقِ شکسته به قلبِ توفان راندن است، بی مُحابا !

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
دختره زرنگی بود ... تا اینکه عاشق شد...

دختره زرنگی بود ... تا اینکه عاشق شد...

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
صبحتون دلچسب..

صبحتون دلچسب..

۲ هفته پیش
2K
زندگیتون رو با بقیه مقایسه نکنین. شما چیزی درباره سرنوشت اونا نمیدونین.

زندگیتون رو با بقیه مقایسه نکنین. شما چیزی درباره سرنوشت اونا نمیدونین.

۲ هفته پیش
3K
من اینجا درست وسط پاییز ایستاده ام ؛ و دارم برگ به برگ دوباره عاشقت میشوم ...

من اینجا درست وسط پاییز ایستاده ام ؛ و دارم برگ به برگ دوباره عاشقت میشوم ...

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K