رامین

raminyk

متولد اردیبهشت.مجرد.اصفهان.دیپلم.ادبیات

۲۸ دقیقه پیش
360
۱ روز پیش
5K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام

۳ روز پیش
6K
۴ روز پیش
11K
فرهنگ وادب سیاست

فرهنگ وادب سیاست

۵ روز پیش
13K
۶ روز پیش
3K
عاشقانه

عاشقانه

۷ روز پیش
6K
آخوند پاک. تفکری پاک.

آخوند پاک. تفکری پاک.

۱ هفته پیش
12K
۱ هفته پیش
6K
مرد مذهب ناب وسیاست

مرد مذهب ناب وسیاست

۱ هفته پیش
7K
اسلام پاک واسلام ناپاک

اسلام پاک واسلام ناپاک

۱ هفته پیش
9K
پرچم مقدس ۳۱۳یار مهدی(عج)

پرچم مقدس ۳۱۳یار مهدی(عج)

۱ هفته پیش
8K
سیاست پاک دلشته باشیم

سیاست پاک دلشته باشیم

۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
12K
۲ هفته پیش
12K
تنهایی من

تنهایی من

۲ هفته پیش
12K