رامین

raminyk

متولد ۵۱ شهرستان لنجان.اصفهان.
مجرد

۲ روز پیش
1K
۴ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
ولی تنهام گذاشتی چرا؟؟؟

ولی تنهام گذاشتی چرا؟؟؟

۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
4K
دولت باید خادم ملت باشد وبه سرمایه داخلی بها بدهد وخود را عقل کل نداند

دولت باید خادم ملت باشد وبه سرمایه داخلی بها بدهد وخود را عقل کل نداند

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۱۷ آبان 1398
2K
زادگاه من .با تنهایام

زادگاه من .با تنهایام

۸ آبان 1398
3K
۲ آبان 1398
2K