رامین

raminyk

متولد اردیبهشت.مجرد.اصفهان.دیپلم.ادبیات
لنجان

۲ ساعت پیش
2K
R.....................?

R.....................?

۷ ساعت پیش
2K
۱۷ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
6K
۲۳ ساعت پیش
6K
۱ روز پیش
7K
به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان

۱ روز پیش
7K
اینجا زادگاه من است

اینجا زادگاه من است

۱ روز پیش
4K
شهید خرازی

شهید خرازی

۱ روز پیش
5K
زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان

۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
7K
۲ روز پیش
8K
۲ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
5K
مناجات

مناجات

۳ روز پیش
1K
۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
6K
هر چیز دلت میخواهد بنویس

هر چیز دلت میخواهد بنویس

۴ روز پیش
9K