۲۱ ساعت پیش
7K
هه...

هه...

۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
7K
روزمون مبارک😀😀

روزمون مبارک😀😀

۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
3K
انسان ها معمولا دو دسته اند : تو و بقیه ❤

انسان ها معمولا دو دسته اند : تو و بقیه ❤

۱ هفته پیش
3K
هیچ گاه دوست داشتن هایِ پر دلیل را دوست نداشته ام مثلا این ها که می گویند عاشقِ چشمانش شدم یا دیگری می گوید عاشقِ شانه هایش.. یا چه می دانم هرچه! اصلا معنی ندارد ...

هیچ گاه دوست داشتن هایِ پر دلیل را دوست نداشته ام مثلا این ها که می گویند عاشقِ چشمانش شدم یا دیگری می گوید عاشقِ شانه هایش.. یا چه می دانم هرچه! اصلا معنی ندارد وقتی کسی می گوید چرا دوستش داری؟ باید نگاهش کنی ، لبخند بزنی ، و ...

۱ هفته پیش
7K
اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است " خوب بمان " از آن خوب هایی که من عاشقش بودم..!

۱ هفته پیش
7K
روزی میرسدکه در خیال خود,جای خالی ام را حس کنی ! در دلت بابغض بگویی 'کاش اینجا بود' امامن دیگر به خوابت هم نمیایم...

روزی میرسدکه در خیال خود,جای خالی ام را حس کنی ! در دلت بابغض بگویی 'کاش اینجا بود' امامن دیگر به خوابت هم نمیایم...

۱ هفته پیش
3K
😉😉

😉😉

۱ هفته پیش
3K
هه...

هه...

۱ هفته پیش
3K
من همچین ادم مهربونی بودم

من همچین ادم مهربونی بودم

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
6K
من و دو تا عشق ... ❤F...M...F❤

من و دو تا عشق ... ❤F...M...F❤

۱ هفته پیش
4K
من از مشکلات با خنده میگذرم ... 😎

من از مشکلات با خنده میگذرم ... 😎

۱ هفته پیش
3K
چون شدم صید تو برگیر و نگه دار مرا ...❤

چون شدم صید تو برگیر و نگه دار مرا ...❤

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
3K