۲ هفته پیش
754
۲ هفته پیش
650
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
وای

وای

۱۰ مهر 1398
2K
گریه کن😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

گریه کن😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۱۰ مهر 1398
2K
ماشلا

ماشلا

۱۰ مهر 1398
1K
۵ مهر 1398
1K
۵ مهر 1398
1K
فردا سوراخ شون میکنیم

فردا سوراخ شون میکنیم

۳۱ شهریور 1398
987
بازی فردا ساعت۰۰ : ۱۶استقلال و پرسپولس داریم.

بازی فردا ساعت۰۰ : ۱۶استقلال و پرسپولس داریم.

۳۱ شهریور 1398
1K
عشقم ببر گوزمن علاغ

عشقم ببر گوزمن علاغ

۲۹ شهریور 1398
1K
پرواز کن تامیتونی پروازکن وپربریز

پرواز کن تامیتونی پروازکن وپربریز

۲۹ شهریور 1398
485
پدرم تاج سرم

پدرم تاج سرم

۲۹ شهریور 1398
1K
جوانی را سفر کردم

جوانی را سفر کردم

۲۹ شهریور 1398
451
ضربان قلبم

ضربان قلبم

۲۹ شهریور 1398
1K
مادرم فرشته است اما ندیدم پرواز کند

مادرم فرشته است اما ندیدم پرواز کند

۲۹ شهریور 1398
520
اومای کت

اومای کت

۲۴ شهریور 1398
560
❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💓💓💓💞💞💞💟💟💟وات واییی

❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💓💓💓💞💞💞💟💟💟وات واییی

۲۴ شهریور 1398
550
💋💋💕💕💕💕💕💕💕💕

💋💋💕💕💕💕💕💕💕💕

۲۴ شهریور 1398
473