۱۶ ساعت پیش
5K
۱۷ ساعت پیش
5K
۳ روز پیش
4K
۷ روز پیش
6K
😄

😄

۷ روز پیش
8K
۱ هفته پیش
8K
ببخش خودت را برایِ تمامِ راه های نرفته برایِ تمامِ بی راه های رفته ببخش ،بگذار احساست قدری هوایی بخورد … گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند تنها کافیست خودمان باشیم ! ...

ببخش خودت را برایِ تمامِ راه های نرفته برایِ تمامِ بی راه های رفته ببخش ،بگذار احساست قدری هوایی بخورد … گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند تنها کافیست خودمان باشیم ! که خود را برای تمامی ِ این بی راه ِ رفتنمان ببخشیم و به خودمان ...

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
4K
تورو دیدم و دید من به این زندگی تغییر کرد همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده خدا تورو جای همه نداشته هام بهم داده تورو ...

تورو دیدم و دید من به این زندگی تغییر کرد همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده خدا تورو جای همه نداشته هام بهم داده تورو دیدم و دید من به این زندگی تغییر کرد همین لبخند شیرینت منو با عشق ...

۲ هفته پیش
15K
۲ هفته پیش
6K
👌

👌

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
11K
۳ هفته پیش
6K
😘❤

😘❤

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
8K