✘لَشِ مَملِڪَت✘

saeed-021اینستا فعالیت میکنم میبینمتون ..

https://instagram.com/master_text_


Tel: @Lashe_Mamlekat
Tel: @saeed021021

مَیگَم .. بَعضیاتون میدونِستین سِن این اِکانت عَ سِن خیلیاتون بیشتَره ؟! خخ

مَیگَم .. بَعضیاتون میدونِستین سِن این اِکانت عَ سِن خیلیاتون بیشتَره ؟! خخ

۲۲ ساعت پیش
4K
#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

۱ روز پیش
3K
#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

۱ روز پیش
4K
#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

۱ روز پیش
3K
#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

#lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

۱ روز پیش
3K
✍ مـا هَرچـے سَرمـوטּ تـو ڪـار خودمـوטּ باشـہ .. ✍ بَقیـہ سَرشـوטּ تـو ڪـوטּ ماسـت ... #lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال ...

✍ مـا هَرچـے سَرمـوטּ تـو ڪـار خودمـوטּ باشـہ .. ✍ بَقیـہ سَرشـوטּ تـو ڪـوטּ ماسـت ... #lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

۱ اردیبهشت 1398
39K
لطفـاَ بـِدہ مَـטּ دستِتـُو .. ڪہ نَمونـہ رو دِلَـم حَسـرتِ تـُو .. #lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام ...

لطفـاَ بـِدہ مَـטּ دستِتـُو .. ڪہ نَمونـہ رو دِلَـم حَسـرتِ تـُو .. #lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

۱ اردیبهشت 1398
38K
روزگار .. میشہ دیگہ ازم دست ڪشید .. اخہ امشبے دیگہ از چشمام اشڪ چڪید .. #lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال ...

روزگار .. میشہ دیگہ ازم دست ڪشید .. اخہ امشبے دیگہ از چشمام اشڪ چڪید .. #lashe_mamlekat #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

۱ اردیبهشت 1398
38K
✍ نبینم اوטּ روزو ڪہ بخاطر یہ خرس ڪوچیڪ ! ✍ بخوابے زیر یہ خرس بزرگ ! #ℓαѕhє_мαмℓєкαт #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس ...

✍ نبینم اوטּ روزو ڪہ بخاطر یہ خرس ڪوچیڪ ! ✍ بخوابے زیر یہ خرس بزرگ ! #ℓαѕhє_мαмℓєкαт #zedlashi #lash #tike_koloft #tike #fazsangin #sangin #ضدلاشی #لش #تیکه_کلفت #تیکه #فاز #سنگین #تکست #آس #خاص #فازسنگین #پرسپولیس #استقلال #صادق #علی_سورنا #حصین #بهرام #فدایی #هیچکس #پیشرو #قاف #هیدن

۲۵ بهمن 1397
53K
✍ بــازم دَمــ قفــل گــرم ✍ ڪـہ سوراخــش بــا هــر ڪلیــدے وا نمیشــہ هــہ #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

✍ بــازم دَمــ قفــل گــرم ✍ ڪـہ سوراخــش بــا هــر ڪلیــدے وا نمیشــہ هــہ #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

۷ دی 1397
8K
✍ مـــטּ عاشــق تــوام ! ✍ ولــے تــو عاشــق همــه ! :( #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

✍ مـــטּ عاشــق تــوام ! ✍ ولــے تــو عاشــق همــه ! :( #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

۷ دی 1397
8K
✍ عشــق بــازے بڪنیــد . ✍ ولــے بــا عشــق بــازے نڪنیــد . #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

✍ عشــق بــازے بڪنیــد . ✍ ولــے بــا عشــق بــازے نڪنیــد . #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

۲۳ آذر 1397
9K
:)

:)

۲۳ آذر 1397
7K
✍ بعــــد رفتنــــش اینجــــا دل مــــטּ شڪســــت .. ✍ اونجــــا تخــــت زیرشــــوטּ ..

✍ بعــــد رفتنــــش اینجــــا دل مــــטּ شڪســــت .. ✍ اونجــــا تخــــت زیرشــــوטּ ..

۲۳ شهریور 1397
9K
تــو نامــردے بــاش شُــلِ شُــل .. ولــے تــو رفاقــت بــاش عیــטּ علــے بُلبُـــل .. #ℓαѕhє_мαмℓєкαт #فردین #کوچه_مردان #تکست

تــو نامــردے بــاش شُــلِ شُــل .. ولــے تــو رفاقــت بــاش عیــטּ علــے بُلبُـــل .. #ℓαѕhє_мαмℓєкαт #فردین #کوچه_مردان #تکست

۲۹ تیر 1397
9K
اَشــک مَــردُم چِکیــدَن ! وَلــی سیــر نمیشـَـن اَز خــون مـَـردم مَکیــدَن ! #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

اَشــک مَــردُم چِکیــدَن ! وَلــی سیــر نمیشـَـن اَز خــون مـَـردم مَکیــدَن ! #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

۱۴ تیر 1397
8K
✦عقلــــہ راحـــت گـــوش بــــہ صـــداے دلـــم ڪـــرد . ✦طرفـــم راحـــت ازم دل ڪنـــدو منـــو ولـــم ڪـــرد . هــــہ #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

✦عقلــــہ راحـــت گـــوش بــــہ صـــداے دلـــم ڪـــرد . ✦طرفـــم راحـــت ازم دل ڪنـــدو منـــو ولـــم ڪـــرد . هــــہ #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

۱۸ خرداد 1397
8K
✦لیاقتــت هــمونیــهـ ڪــهـ لنگــات هــســت رو شونــش .. ✦نــهـ منڪــهـ بــود جــاے اشڪــات رو شونــم .. #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

✦لیاقتــت هــمونیــهـ ڪــهـ لنگــات هــســت رو شونــش .. ✦نــهـ منڪــهـ بــود جــاے اشڪــات رو شونــم .. #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

۱۶ خرداد 1397
12K
✦درستهـ حرفاش راستهـ ! ✦ولے بپا با راستیش چپت نڪنهـ ! #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

✦درستهـ حرفاش راستهـ ! ✦ولے بپا با راستیش چپت نڪنهـ ! #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

۲۰ اسفند 1396
12K
✦ خوشم ڪہ دارے پشتم میزنے حرف .. ✦ اخہ ڪل زندگیتو دارے واس مـن میڪنے صرف .. هہ #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

✦ خوشم ڪہ دارے پشتم میزنے حرف .. ✦ اخہ ڪل زندگیتو دارے واس مـن میڪنے صرف .. هہ #ℓαѕhє_мαмℓєкαт

۲۸ آبان 1396
12K