>قلب یخی<

sajadsajad1380

How can I move on when
I'm still in love with you..?
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌

کامنت پلیز

کامنت پلیز

۲۶ دی 1398
2K
عکس یک سال پیشم چطورم تغیر کردم یا نه کامنت لطفا #کامنت #کامنت

عکس یک سال پیشم چطورم تغیر کردم یا نه کامنت لطفا #کامنت #کامنت

۱۴ آذر 1398
4K
#بغضانه هرچیزی قاعده ای دارد جز عشق؛ و عشق ، انگار تا ابد بی قاعده است |•رفتنت‌نه‌ماندنم‌می‌سوزانددلم‌را•| امروز هرچی دوست دارین دلی بنویسین 😔💔

#بغضانه هرچیزی قاعده ای دارد جز عشق؛ و عشق ، انگار تا ابد بی قاعده است |•رفتنت‌نه‌ماندنم‌می‌سوزانددلم‌را•| امروز هرچی دوست دارین دلی بنویسین 😔💔

۹ آذر 1398
194
|°°ثم، لا عشق إلا لک°°| و در نهایت عشقی جز عشق تو نیست😍❤️ °°خدا°° منتظر نظرات زیباتون هستم 😊👇👇 #رمان_دلبر_ناحله #پایان #کپی_بنر_حرام

|°°ثم، لا عشق إلا لک°°| و در نهایت عشقی جز عشق تو نیست😍❤️ °°خدا°° منتظر نظرات زیباتون هستم 😊👇👇 #رمان_دلبر_ناحله #پایان #کپی_بنر_حرام

۶ آذر 1398
271
00:00 باشد ڪ نباشیــم و بداننـد کهـ بودیمــ💔:)) گفتَم اِقرٖار به عِشق تو نمی کردم کاش گفت اقرار چو کَردی دِگر اِنکار مَکن....

00:00 باشد ڪ نباشیــم و بداننـد کهـ بودیمــ💔:)) گفتَم اِقرٖار به عِشق تو نمی کردم کاش گفت اقرار چو کَردی دِگر اِنکار مَکن....

۵ آذر 1398
249
♥️🌙… دارم بھ اینڪھ بهٺ فڪر نڪنم، فڪر میڪنم. هر ‌ڪار میڪنم تھش ختم میشھ بھ ٺو... ڪاش میشد یھ روز یھ گوشھ نشسٺ، ازصبح ٺا شب هے بھ ٺو فڪر ڪرد. هے فڪر ڪرد ...

♥️🌙… دارم بھ اینڪھ بهٺ فڪر نڪنم، فڪر میڪنم. هر ‌ڪار میڪنم تھش ختم میشھ بھ ٺو... ڪاش میشد یھ روز یھ گوشھ نشسٺ، ازصبح ٺا شب هے بھ ٺو فڪر ڪرد. هے فڪر ڪرد ، هے فڪر ڪرد... انقدر ڪھ تموم شے؛ ڪھ دیگھ فڪرے از ٺو برام نمونھ! ...

۴ آذر 1398
487
عشق اخرین معرکه ایست که چشمانم بدان گرفتار امدند تو را دیدم چشمانت تکانم داد و عشق از تار و پود حضورت چون پیچکی تمامم را درنوردید #عشق #رومانتیگ #عشقولانس #همه #چهره_معروف

عشق اخرین معرکه ایست که چشمانم بدان گرفتار امدند تو را دیدم چشمانت تکانم داد و عشق از تار و پود حضورت چون پیچکی تمامم را درنوردید #عشق #رومانتیگ #عشقولانس #همه #چهره_معروف

۳ آذر 1398
419
💞… در سینه دارم آرزوی دیدنت را نازِ نگاه و عشوهٔ خندیدنت را میدانی از دنیا چه میخواهد دل من! خاتونِ گلها؛

💞… در سینه دارم آرزوی دیدنت را نازِ نگاه و عشوهٔ خندیدنت را میدانی از دنیا چه میخواهد دل من! خاتونِ گلها؛ "بوسه بوسه" چیدنت را.. #سینگل #محبت #عاشقانه #بم_سیتی #چهره_معروف #دبیرستان #مردانگی #زیبایی

۱ آذر 1398
535
گفتَم اِقرٖار به عِشق تو نمی کردم کاش گفت اقرار چو کَردی دِگر اِنکار مَکن....

گفتَم اِقرٖار به عِشق تو نمی کردم کاش گفت اقرار چو کَردی دِگر اِنکار مَکن....

۳۰ آبان 1398
158