۱ ساعت پیش
870
۱ ساعت پیش
3K
دقیقا

دقیقا

۱ روز پیش
8K
۳ روز پیش
4K
هر وقت خواهرم وبچه هاش قرار طرفمون بیاد ...

هر وقت خواهرم وبچه هاش قرار طرفمون بیاد ...

۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
7K
هرکی یادشونه لایک کنه 😘😘😘😘

هرکی یادشونه لایک کنه 😘😘😘😘

۳ روز پیش
10K
دقیقا حال منه

دقیقا حال منه

۳ روز پیش
7K
#من خودم میزارم #خوشی وغمگینی

#من خودم میزارم #خوشی وغمگینی

۳ روز پیش
7K
۵ روز پیش
3K
۶ روز پیش
6K
۱ هفته پیش
4K
صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان قلب سفیدی در سینه آن یاقوتها را پیچیده با هم در پوششی نرم پروردگارم ...

صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان قلب سفیدی در سینه آن یاقوتها را پیچیده با هم در پوششی نرم پروردگارم هم ترش و شیرین هم آب دار است سرخ است و زیبا نامش انار است

۱ هفته پیش
5K
#انـار

#انـار

۱ هفته پیش
5K
#طـراحی_خودم #موضوع_اسم خود_که من با اسم خودم ماه تولدم رو توصیف کردم من دختر آذریم !فرزند بیست وچهارم پاییز...حال واحوالم پاییزیست!ساعتی آفتابی... وساعتی ابـــری...گاهی طــوفــانی ...ولی همیشه ســـبز

#طـراحی_خودم #موضوع_اسم خود_که من با اسم خودم ماه تولدم رو توصیف کردم من دختر آذریم !فرزند بیست وچهارم پاییز...حال واحوالم پاییزیست!ساعتی آفتابی... وساعتی ابـــری...گاهی طــوفــانی ...ولی همیشه ســـبز

۱ هفته پیش
5K
#طراحی_خودم #موضوع_ســـلام

#طراحی_خودم #موضوع_ســـلام

۱ هفته پیش
5K
#مـیگو

#مـیگو

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K