❤ مــن خــــــــدا را دارم ❤

salim.zarei_1378

*خوشبختی یعنی*
واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست
و هر چه نداریم از حکمت خدا ...
احساس خوشبختی یعنی همین !
خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست ،
بلکه لذت بردن از خواسته هاست
@salim.zarei
@salim.zarei78
@salim.zarei_1378

این حساب کاربری خصوصی میباشد