😞

😞

۲۹ مرداد 1395
45
اینم یکی ازدوقلوهاتوروخدابرای خواهرش دعاکنید😞😭

اینم یکی ازدوقلوهاتوروخدابرای خواهرش دعاکنید😞😭

۲۸ مرداد 1395
46
😍حــــــــــــــس خـــــــــــوب یـــــــــعنے دوقلــــــــــوووهــــــــــاے👶👶 عمـــــــم بــــــدنیــــــــا اومدن😍

😍حــــــــــــــس خـــــــــــوب یـــــــــعنے دوقلــــــــــوووهــــــــــاے👶👶 عمـــــــم بــــــدنیــــــــا اومدن😍

۲۵ مرداد 1395
45
#واسه توعه که میزنه ضربان قلبم♥

#واسه توعه که میزنه ضربان قلبم♥

۱۷ مرداد 1395
43
#امکان نداره ازهم خسته شیم♥

#امکان نداره ازهم خسته شیم♥

۱۷ مرداد 1395
55
#من پرازنیازباتوبودنم:

#من پرازنیازباتوبودنم:

۱۴ مرداد 1395
42
روزدخترمبارک

روزدخترمبارک

۱۳ مرداد 1395
59
ممنون ازعشقم،ممنون ازاجی سحر،ممنون ازدوستای عزیزم که بیادم هستن وممنون ازبچه های ویسگون که همگی به یادم هستید♥

ممنون ازعشقم،ممنون ازاجی سحر،ممنون ازدوستای عزیزم که بیادم هستن وممنون ازبچه های ویسگون که همگی به یادم هستید♥

۱۳ مرداد 1395
43
وکبرت سنه♥ ویابخت الاعوام فیها

وکبرت سنه♥ ویابخت الاعوام فیها

۱۳ مرداد 1395
69
بعدیومین عیدمیلادی..

بعدیومین عیدمیلادی..

۱۱ مرداد 1395
71
یه تارموتوبه صدتادنیانمیدم❤

یه تارموتوبه صدتادنیانمیدم❤

۱۱ مرداد 1395
50
تموم دنیای منی❤

تموم دنیای منی❤

۱۱ مرداد 1395
59
عشق یعنی جوری نگات کنه که انگارآدم قحطه❤

عشق یعنی جوری نگات کنه که انگارآدم قحطه❤

۱۱ مرداد 1395
97
توواسه من قشنگترین حسی وباهم مابه جاهای قشنگترمیرسیم❤

توواسه من قشنگترین حسی وباهم مابه جاهای قشنگترمیرسیم❤

۱۱ مرداد 1395
64
بهتره یکم ازهم دورباشیم تابفهمیم که چقدربه باهم بودن احتیاج داریم❤

بهتره یکم ازهم دورباشیم تابفهمیم که چقدربه باهم بودن احتیاج داریم❤

۱۱ مرداد 1395
71
#تولدت مبارک فراموش نشدنیه من♥

#تولدت مبارک فراموش نشدنیه من♥

۲۵ تیر 1395
123
#تولدت مبارک بهترین عشق دنیا♥

#تولدت مبارک بهترین عشق دنیا♥

۲۵ تیر 1395
124
#ای لاو یو!باش♥

#ای لاو یو!باش♥

۲۲ تیر 1395
72
روانی!!! بهت مریضم...

روانی!!! بهت مریضم...

۲۲ تیر 1395
89
#من باصدای نفس کشیدنت هم عاشق میشم

#من باصدای نفس کشیدنت هم عاشق میشم

۲۲ تیر 1395
49