وای ک تو چقدر نازی گلکم 🌹

وای ک تو چقدر نازی گلکم 🌹

۱ هفته پیش
4K
۲۸ بهمن 1397
9K
۲۸ بهمن 1397
11K
۲۸ بهمن 1397
9K
۱۷ بهمن 1397
5K
۱۷ بهمن 1397
5K
۱۷ بهمن 1397
5K
۱۷ بهمن 1397
4K
۱۷ بهمن 1397
4K
۱۷ بهمن 1397
4K
۱۷ بهمن 1397
4K
۱۷ بهمن 1397
4K
۱۳ بهمن 1397
4K
۱۳ بهمن 1397
4K
۱۳ بهمن 1397
4K
هیچ وقت رابطه دوستی را با ازدواج مقایسه نکنید. دو نفر شاید دوستان خوبی برای هم باشند، اما به منزله اینکه #شریک_زندگی خوبی هم برای هم میتوانند باشند نیست. اکثرا بعد ازدواج انتظار دارند رابطه ...

هیچ وقت رابطه دوستی را با ازدواج مقایسه نکنید. دو نفر شاید دوستان خوبی برای هم باشند، اما به منزله اینکه #شریک_زندگی خوبی هم برای هم میتوانند باشند نیست. اکثرا بعد ازدواج انتظار دارند رابطه شان همچون همان #دوران_دوستی باشد این در حالیست که اخلاق و رفتار افراد زیر یک ...

۸ بهمن 1397
10K
#انرژی #مثبت

#انرژی #مثبت

۸ بهمن 1397
7K
#انرژی #مثبت

#انرژی #مثبت

۸ بهمن 1397
6K
#انرژی #مثبت

#انرژی #مثبت

۸ بهمن 1397
6K
#انرژی #مثبت

#انرژی #مثبت

۸ بهمن 1397
6K