۱۹ دقیقه پیش
2K
۴ ساعت پیش
6K
۴ ساعت پیش
2K
سوالاتی که نباید از دیگران بپرسیم

سوالاتی که نباید از دیگران بپرسیم

۴ ساعت پیش
4K
۲۰ ساعت پیش
10K
۴ روز پیش
9K
۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
شلمنده......🙈 پست ندالم.....🙈 بذالم بلاتون........🙈

شلمنده......🙈 پست ندالم.....🙈 بذالم بلاتون........🙈

۴ روز پیش
13K
۵ روز پیش
10K
۵ روز پیش
10K
۵ روز پیش
8K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
15K
۵ روز پیش
5K

" تکنیک احساس خوب داشتن" از امروز فقط کارهایی را انجام دهید، که به شما احساس خوبی می دهد. افرادی که ارزش شما را پایین می اورند را از زندگیتان حذف کنید. موارد مثبت و ویژگی های مثبت خودتان را مکتوب کنید و بابت داشتن آن ها سپاسگزاری کنید. هر ...

۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
5K
جنگیدن زیباتر از پیروزیه. به سمت #مقصد رفتن، از رسیدن به اون با ارزش‌تره. وقتی برنده می‌شی یا به مقصد می‌رسی یه خلأ رو تو خودت حس می‌کنی؛ واسه پُر کردن همین خلأ باید دوباره ...

جنگیدن زیباتر از پیروزیه. به سمت #مقصد رفتن، از رسیدن به اون با ارزش‌تره. وقتی برنده می‌شی یا به مقصد می‌رسی یه خلأ رو تو خودت حس می‌کنی؛ واسه پُر کردن همین خلأ باید دوباره راه بیفتی و مقصد تازه‌ای پیدا کنی.

۵ روز پیش
5K