شایان آریامنش

shayantak


http://Telegram.me/KhatereeMusic
کانال ترانه ها وجاودانه ها
شایان آریامنش

افسانه هستی عشق اگه روز ازل در دل دیوانه نبود تا ابد زیر فلک ناله مستانه نبود نرگس ساقی اگه مستی صد جام نداشت سر هر کوی و گذر این همه میخانه نبود من و ...

افسانه هستی عشق اگه روز ازل در دل دیوانه نبود تا ابد زیر فلک ناله مستانه نبود نرگس ساقی اگه مستی صد جام نداشت سر هر کوی و گذر این همه میخانه نبود من و جام می و دل نقش تو در باده ناب خلوتی بود که در آن ره ...

۹ اردیبهشت 1398
8K
مهستی دله این پاتو آهسته بزار دله این نداره صبر و قرار دله این اگر که شکسته چو جام بلا اگر که فتاده ز چشم خدا یه چشمه ی نوره یه جام بلوره یه سنگ ...

مهستی دله این پاتو آهسته بزار دله این نداره صبر و قرار دله این اگر که شکسته چو جام بلا اگر که فتاده ز چشم خدا یه چشمه ی نوره یه جام بلوره یه سنگ صبوره صفاشو ببین به دامت اسیره اگر که بمیره ریا نپذیره وفاشو ببین پاتو آهسته ...

۲۱ اسفند 1397
7K
#استاد_شجریان ادرس کانال ما 🆔 @KhatereeMusic

#استاد_شجریان ادرس کانال ما 🆔 @KhatereeMusic

۲۰ اسفند 1396
14K
#حمیرا ادرس کانال ما 🆔 @KhatereeMusic

#حمیرا ادرس کانال ما 🆔 @KhatereeMusic

۱۹ اسفند 1396
16K
#ابی_رامش_شهرام_شب_پره

#ابی_رامش_شهرام_شب_پره

۱۷ اسفند 1396
12K
رامش خواننده خوش صدای عهد یادش بخیری

رامش خواننده خوش صدای عهد یادش بخیری

۱۷ اسفند 1396
12K
عارف

عارف"افشین مقدم 🆔 @KhatereeMusic

۱۷ فروردین 1396
13K
افشین

افشین"داریوش"کیوان

۱۷ فروردین 1396
13K
کیوان

کیوان"داریوش"افشین مقدم

۱۷ فروردین 1396
13K
اونیک

اونیک"فرامرز"نلی"داریوش"کیوان

۱۷ فروردین 1396
13K
داریوش

داریوش"افشین"کیوان

۱۷ فروردین 1396
13K
افشین مقدم

افشین مقدم"داریوش"کیوان

۱۷ فروردین 1396
13K
استاد شجریان 🆔 @KhatereeMusic

استاد شجریان 🆔 @KhatereeMusic

۱۷ فروردین 1396
13K
استاد شجریان 🆔 @KhatereeMusic

استاد شجریان 🆔 @KhatereeMusic

۱۷ فروردین 1396
13K
استاد شجریان وتجویدی دهه 50 🆔 @KhatereeMusic

استاد شجریان وتجویدی دهه 50 🆔 @KhatereeMusic

۱۷ فروردین 1396
13K
استاد شجریان وفرزندش 🆔 @KhatereeMusic

استاد شجریان وفرزندش 🆔 @KhatereeMusic

۱۷ فروردین 1396
13K
الهه و یاحقی 🆔 @KhatereeMusic

الهه و یاحقی 🆔 @KhatereeMusic

۱۵ فروردین 1396
13K
مهستی 🆔 @KhatereeMusic

مهستی 🆔 @KhatereeMusic

۱۵ فروردین 1396
13K
برترین های فرشته👇 🆔 @KhatereeMusic

برترین های فرشته👇 🆔 @KhatereeMusic

۱۵ فروردین 1396
13K
برترین های مرضیه👇 🆔 @KhatereeMusic

برترین های مرضیه👇 🆔 @KhatereeMusic

۱۵ فروردین 1396
13K