✓ امیرعلے✓

shekasteh

توڪه تقصیرے ندارے.من خودم سادگے ڪردم.ڪه ڪنارت عاشقانه مۅندم وزندگے ڪردم.....

برف بهاری ارتفاعات دماوند

برف بهاری ارتفاعات دماوند

۴ روز پیش
3K
روزتون خوش

روزتون خوش

۱ هفته پیش
6K
تویادم دادی یه آدم نقطه ضعفش...سادگی شه

تویادم دادی یه آدم نقطه ضعفش...سادگی شه

۱ هفته پیش
5K
در آخر فقط سه چیز مهمه: چقدر عشق ورزیدی، چقدر آروم زندگی کردی، و چقدر دلپذیر از چیزایی دست کشیدی که برای تو نبودن! خوده خودت باش و قدر زندگی و بودن در کنار اطرافیانت ...

در آخر فقط سه چیز مهمه: چقدر عشق ورزیدی، چقدر آروم زندگی کردی، و چقدر دلپذیر از چیزایی دست کشیدی که برای تو نبودن! خوده خودت باش و قدر زندگی و بودن در کنار اطرافیانت رو بدون

۱ هفته پیش
5K
بازیگرنقش داعشی سریال پایتخت

بازیگرنقش داعشی سریال پایتخت

۱ هفته پیش
11K
روشنک عجمیان

روشنک عجمیان

۱ هفته پیش
10K
نگین صدق گویا

نگین صدق گویا

۱ هفته پیش
10K
آزاده صمدی

آزاده صمدی

۱ هفته پیش
10K
هانیه توسلی

هانیه توسلی

۱ هفته پیش
10K
هانیه غلامی

هانیه غلامی

۱ هفته پیش
10K
سارامنجزی پور

سارامنجزی پور

۱ هفته پیش
10K
شبتون پرستاره.دلتون بی غم.درپناه خداشادباشیدوسربلند التماس دعا.یاحقamirali...

شبتون پرستاره.دلتون بی غم.درپناه خداشادباشیدوسربلند التماس دعا.یاحقamirali...

۲ هفته پیش
7K
ودیگرهیچ.....

ودیگرهیچ.....

۲ هفته پیش
7K
تقدیم به دوستانی که ازطرف خودم فالووشدن

تقدیم به دوستانی که ازطرف خودم فالووشدن

۲ هفته پیش
7K
تقدیم به دوستانی که هرروزکامنت گذاشتند

تقدیم به دوستانی که هرروزکامنت گذاشتند

۲ هفته پیش
7K
تقدیم به فالوورهای گرامی

تقدیم به فالوورهای گرامی

۲ هفته پیش
7K
تقدیم به همه آبجی ها

تقدیم به همه آبجی ها

۲ هفته پیش
7K
تقدیم به همه داداشها

تقدیم به همه داداشها

۲ هفته پیش
7K
تقدیم به هرکسی که پست ومیبینه ولی لایک نمیکنه

تقدیم به هرکسی که پست ومیبینه ولی لایک نمیکنه

۲ هفته پیش
7K
تقدیم به اونی که بامادشمنه

تقدیم به اونی که بامادشمنه

۲ هفته پیش
7K