۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
یکم خودموتحویل بگیرم،

یکم خودموتحویل بگیرم،

۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
هیس:-#

هیس:-#

۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
5K
آدینه تون بخیروخوشی

آدینه تون بخیروخوشی

۴ روز پیش
5K
عشق فقط خودتو،تب کنی من میمیرم

عشق فقط خودتو،تب کنی من میمیرم

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
ازدست بنده هات،.

ازدست بنده هات،.

۱ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
8K
کامنت پلیز،،،

کامنت پلیز،،،

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
سته تتو

سته تتو

۲ هفته پیش
10K
حیفم اومداین داستان دوباره نذارم بخونیدزیباست جوان عاشقی ست که به عشق دیدن معشوقه اش هر شب از این طرف دریا به آن طرف دریا می رفته و سحرگاهان باز میگشته و تلاطم ها و ...

حیفم اومداین داستان دوباره نذارم بخونیدزیباست جوان عاشقی ست که به عشق دیدن معشوقه اش هر شب از این طرف دریا به آن طرف دریا می رفته و سحرگاهان باز میگشته و تلاطم ها و امواج خروشان دریا او را از این کار منع نمی کرد . دوستان و آشنایان ...

۳ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
7K