سونیا

soniyan


تویی که مرا در حال سقوط می بینی ، آیا تا به حال اندیشیده ای که شاید تو وارونه ایستاده ای ؟

چقدر تو را کم دارم 😢😢

چقدر تو را کم دارم 😢😢

۳۰ آبان 1395
1K
ای کاش میفهمیدی

ای کاش میفهمیدی

۲۶ آبان 1395
1K
سلام دوستای خوبم بعد از مدتها برگشتم

سلام دوستای خوبم بعد از مدتها برگشتم

۲ مرداد 1395
1K
آرام و رها باش

آرام و رها باش

۲۰ اسفند 1394
1K
۱۸ اسفند 1394
1K
تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلبت مهربانت کنم ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگیت را تبریک میگویم خواهر نازنینم .... تولدت ...

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلبت مهربانت کنم ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگیت را تبریک میگویم خواهر نازنینم .... تولدت مبارک نفسم .

۱۵ اسفند 1394
1K
ساکت بودن همه چیز است. سکوت به معنای حرف نزدن نیست، سکوت به معنای نبود دغدغه است. هیچ کاری نکن، فقط بنشین و نظاره گر جریان فکرها و دغدغه ها باش، فقط ناظر باش. بیداری ...

ساکت بودن همه چیز است. سکوت به معنای حرف نزدن نیست، سکوت به معنای نبود دغدغه است. هیچ کاری نکن، فقط بنشین و نظاره گر جریان فکرها و دغدغه ها باش، فقط ناظر باش. بیداری نگاه و نظارت آغازگر آزادی از مزاحمت و دستکاری های ذهن است. زوال دغدغه ها، ...

۱۷ بهمن 1394
1K
کیمیاگران2 Zen Sufi Medition OSHO https://telegram.me/Zensufi

کیمیاگران2 Zen Sufi Medition OSHO https://telegram.me/Zensufi

۷ بهمن 1394
1K
Rejoice! Sing! Dance! Dance so totally that your egos melt and disappear. Dance so totally that the dancer is no longer there, but only the dance remains. Then you will find me wherever you are. ...

Rejoice! Sing! Dance! Dance so totally that your egos melt and disappear. Dance so totally that the dancer is no longer there, but only the dance remains. Then you will find me wherever you are. شادی کن! آواز بخوان! دست افشانی کن! چنان با تمام وجود، همچون قاصد کی چر ...

۱۹ دی 1394
1K
انسان ناآگاه از خویش، یک گداست. انسان آگاه از خویش بزرگترین پادشاه است، زیرا آنگاه که تو از خویش آگاه شوی، همه پادشاهی خداوند از آن تو می شود. این پادشاهی از قبل به تو ...

انسان ناآگاه از خویش، یک گداست. انسان آگاه از خویش بزرگترین پادشاه است، زیرا آنگاه که تو از خویش آگاه شوی، همه پادشاهی خداوند از آن تو می شود. این پادشاهی از قبل به تو ارزانی شده اما تو در خوابی. درون توست اما تو به آن نمی نگری. چشمانت ...

۱۹ دی 1394
1K
این کانال عضو بشین تا مسیر زندگیتون راحتتر بشه . Zen، Zorba Zen,Sufi https://telegram.me/Miladdarhoo

این کانال عضو بشین تا مسیر زندگیتون راحتتر بشه . Zen، Zorba Zen,Sufi https://telegram.me/Miladda...

۵ دی 1394
1K
چهار عنصر

چهار عنصر

۸ آذر 1394
1K
چاکراها

چاکراها

۸ آذر 1394
1K
هنگامی که بودا در بستر مرگ بود متوجه شد شاگرد جوانش آناندا در حال اشک ریختن است پرسید :آناندا چرا گریه میکنی آناندا: چون نور جهان در شرف خاموش شدن است و ما در تاریکی ...

هنگامی که بودا در بستر مرگ بود متوجه شد شاگرد جوانش آناندا در حال اشک ریختن است پرسید :آناندا چرا گریه میکنی آناندا: چون نور جهان در شرف خاموش شدن است و ما در تاریکی به سر میبریم بودا با تمام انرژی باقیمانده اش گفت :آناندا تو نیز نوری درون ...

۵ آذر 1394
1K
وقتی تسلیم خدا باشی ،اراده تو اراده او باشد،جریان الهی و همه کائنات نیز از تو حمایت خواهد کرد زیرا تو در همسویی با خدا هستی و مخالف یا هیچ چیز نیستی .

وقتی تسلیم خدا باشی ،اراده تو اراده او باشد،جریان الهی و همه کائنات نیز از تو حمایت خواهد کرد زیرا تو در همسویی با خدا هستی و مخالف یا هیچ چیز نیستی .

۵ آذر 1394
1K
زندگی هچو یک رودخانه ست تولد مرگ

زندگی هچو یک رودخانه ست تولد مرگ

۲۹ آبان 1394
1K
نمیتوانی بخوابی؟ با من صحبت کن .... خدا

نمیتوانی بخوابی؟ با من صحبت کن .... خدا

۲۹ آبان 1394
1K
****

****

۲۸ آبان 1394
1K
خواسته هایت را روشن و واضح بیان کن و با شک و تردید از خدای توانا چیزی نخواه تا خیلی زود به آرزوهات برسی

خواسته هایت را روشن و واضح بیان کن و با شک و تردید از خدای توانا چیزی نخواه تا خیلی زود به آرزوهات برسی

۲۶ آبان 1394
1K
شما برای تعالی همه آنچه را که باید دارید فقط باید بخواهید برخیزید و وارد عمل شوید تا رشد و حرکتتان به سوی مقصد آغاز شود

شما برای تعالی همه آنچه را که باید دارید فقط باید بخواهید برخیزید و وارد عمل شوید تا رشد و حرکتتان به سوی مقصد آغاز شود

۲۱ آبان 1394
1K