۱۹ اردیبهشت 1398
4K
۱۹ اردیبهشت 1398
4K
۱۹ اردیبهشت 1398
4K
۱۹ اردیبهشت 1398
3K
۱۹ اردیبهشت 1398
6K
۱۹ اردیبهشت 1398
4K
۱۵ آبان 1395
4K
۱۶ تیر 1395
3K
۱۶ تیر 1395
4K
۱۱ تیر 1395
3K
۱۷ فروردین 1395
2K
۱ بهمن 1394
2K
۱۴ آذر 1394
2K
۵ آذر 1394
2K
۵ آذر 1394
2K
۲۴ آبان 1394
2K
۲۳ آبان 1394
2K
۲۳ آبان 1394
2K
۲۳ آبان 1394
2K
به کسی بیشتر از دو بار زنگ نزن و به پیام دادن ادامه نده کجایی؟ ....... نگرانت شدم..... یه بار فرستادی ' کافیه... با هیچ کس بیشتر از یه بار زمانی که آنلاینه چت نکن... ...

به کسی بیشتر از دو بار زنگ نزن و به پیام دادن ادامه نده کجایی؟ ....... نگرانت شدم..... یه بار فرستادی ' کافیه... با هیچ کس بیشتر از یه بار زمانی که آنلاینه چت نکن... اگه می خواست بات حرف بزنه سرگرمه یکی دیگه نمیشد... دنبال اونای که بدون مقدمه ...

۲۲ آبان 1394
3K