دخی زلزله

taraneh.17

برو پایین⬇قانون انتظار میگه
منتظر هر چی باشی
وارد زندگیت میشه...
پس دائم با خودت تکرار کن
من منتظر بهترین ها
هستم😊
my name taraneh😊
qeshm.island
my lave allah❤

اره واقعا😂😏

اره واقعا😂😏

۴ اردیبهشت 1398
45
تفاوت تا چه حد آخه؟؟😝

تفاوت تا چه حد آخه؟؟😝

۲۵ بهمن 1397
44
دقت کن شاید همونما😜 😝

دقت کن شاید همونما😜 😝

۲۵ بهمن 1397
39
😂😂

😂😂

۲۴ بهمن 1397
39
😂😂

😂😂

۲۱ بهمن 1397
38
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋

👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋

۱۷ بهمن 1397
37
شوخی میکنن مگه نه؟؟؟؟😂😂😂😂

شوخی میکنن مگه نه؟؟؟؟😂😂😂😂

۱۰ بهمن 1397
42
😐😞😞

😐😞😞

۱۰ بهمن 1397
42
😂😂😂

😂😂😂

۹ بهمن 1397
42
اره والا بعضی از آقایون از غیرتی بودن درک دیگه ای دارن ولی غیرتی بودن اصلش اینه بقیه همه اداشو در میارن😂

اره والا بعضی از آقایون از غیرتی بودن درک دیگه ای دارن ولی غیرتی بودن اصلش اینه بقیه همه اداشو در میارن😂

۶ بهمن 1397
157
واقعا چرا اینجوریه؟؟؟؟😞😞😞😢😢

واقعا چرا اینجوریه؟؟؟؟😞😞😞😢😢

۶ بهمن 1397
127
😞

😞

۶ بهمن 1397
40
😂😂😂

😂😂😂

۶ بهمن 1397
42
اشتباه زیاده واسه انجام دادن😂

اشتباه زیاده واسه انجام دادن😂

۶ بهمن 1397
42