دخی زلزله

taraneh.17

برو پایین⬇قانون انتظار میگه
منتظر هر چی باشی
وارد زندگیت میشه...
پس دائم با خودت تکرار کن
من منتظر بهترین ها
هستم😊
my name taraneh😊
qeshm.island
my lave allah❤

اره واقعا😂😏

اره واقعا😂😏

۴ اردیبهشت 1398
170
تفاوت تا چه حد آخه؟؟😝

تفاوت تا چه حد آخه؟؟😝

۲۵ بهمن 1397
449
دقت کن شاید همونما😜😝

دقت کن شاید همونما😜😝

۲۵ بهمن 1397
429
😂😂

😂😂

۲۴ بهمن 1397
450
😂😂

😂😂

۲۱ بهمن 1397
534
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋

👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋

۱۷ بهمن 1397
642
شوخی میکنن مگه نه؟؟؟؟😂😂😂😂

شوخی میکنن مگه نه؟؟؟؟😂😂😂😂

۱۰ بهمن 1397
976
😐😞😞

😐😞😞

۱۰ بهمن 1397
889
😂😂😂

😂😂😂

۹ بهمن 1397
978
اره والا بعضی از آقایون از غیرتی بودن درک دیگه ای دارن ولی غیرتی بودن اصلش اینه بقیه همه اداشو در میارن😂

اره والا بعضی از آقایون از غیرتی بودن درک دیگه ای دارن ولی غیرتی بودن اصلش اینه بقیه همه اداشو در میارن😂

۶ بهمن 1397
1K
واقعا چرا اینجوریه؟؟؟؟😞😞😞😢😢

واقعا چرا اینجوریه؟؟؟؟😞😞😞😢😢

۶ بهمن 1397
945
😞

😞

۶ بهمن 1397
991
😂😂😂

😂😂😂

۶ بهمن 1397
1K
اشتباه زیاده واسه انجام دادن😂

اشتباه زیاده واسه انجام دادن😂

۶ بهمن 1397
1K