۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
10K
۴ روز پیش
9K
آنقدر رویا بافتم تا به موهایت رسیدم باز بافتم بافتم بافتم تا فهمیدم عجب تافته ی جدا بافته ای برایم شده ای...

آنقدر رویا بافتم تا به موهایت رسیدم باز بافتم بافتم بافتم تا فهمیدم عجب تافته ی جدا بافته ای برایم شده ای...

۱ هفته پیش
14K
۱ هفته پیش
14K
۱ هفته پیش
14K
و مرا در آغوش گرفت، و یادم رفت؛ شب چقدر دلگیر است، قسط هایِ خانه عقب افتاده و یک ماه است دوستت دارم به من نگفته... من را در آغوش گرفت و من هرچیزی جز ...

و مرا در آغوش گرفت، و یادم رفت؛ شب چقدر دلگیر است، قسط هایِ خانه عقب افتاده و یک ماه است دوستت دارم به من نگفته... من را در آغوش گرفت و من هرچیزی جز آغوشش را از یاد بردم... @LoOoOovvllllly

۱ هفته پیش
12K
۱ هفته پیش
11K
۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
9K
#گفتی_چه_خبر؟ #از_تو_چه_پنهان_خبری_نیست #در_زندگی_ام #غیر_زمستان_خبری_نیست #در_زندگی_ام #بعد_تو_و_خاطره_هایت #غیر_از_غم_و #اندوه_فراوان_خبری_نیست #امید_صباغ_نو ‎‌‌‌‎

#گفتی_چه_خبر؟ #از_تو_چه_پنهان_خبری_نیست #در_زندگی_ام #غیر_زمستان_خبری_نیست #در_زندگی_ام #بعد_تو_و_خاطره_هایت #غیر_از_غم_و #اندوه_فراوان_خبری_نیست #امید_صباغ_نو ‎‌‌‌‎

۱ هفته پیش
8K
ڪاش

ڪاش "دنیا" طوری بود ڪه هیچکس به ڪسی " نیاز" نداشت اونوقت آدمها "مطمـئن" میشدن ڪسی ڪه "سراغشون" رو میگیره "دوسشون" داره" نه ڪارشون😔😔 ❥❥✶•• ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❥❥✶•• ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
13K
۱ هفته پیش
11K
۱ هفته پیش
11K
۱ هفته پیش
11K
۱ هفته پیش
11K
۱ هفته پیش
11K