‡iɴα

tina.tnt

اگه فوضولی بزن روش

خودتم قبول داری فوضولی?!
هر جا سخن از خرابکاریست نام من میدرخشد!!!
دخی لجباز
خدای سوتی
متخصص مردم آزاری
فوضول نیستم کنجکاااوم
مغرور نیستم

فقد یکم پرستیژ کارام بالاس!!
...
یارو پز میده بچه شمال شهره

ما چی بگیم ک بچه شمال کشوریم؟؟:)
*
ناراحتیع شما ب عن ماست:/
*
هر ادمی تو کتاب زندگیش ی فصلی دارع
ک با صدای بلند نمیخوندش!!!

#t_a
#بزی_لی
#آذر_ماهی
#tmbax
#فرفری
#بارسا✌
#پرسپولیس🎈

این حساب کاربری خصوصی میباشد