پسرا وقتی از خواب بیدار میشن

پسرا وقتی از خواب بیدار میشن

۷ روز پیش
4K
من همونیم که از دست دادنش پشیمون خواهی شد،این رو میتونم بهت قول بدم خودتونو دست کم نگیرید.....😊😚❤

من همونیم که از دست دادنش پشیمون خواهی شد،این رو میتونم بهت قول بدم خودتونو دست کم نگیرید.....😊😚❤

۷ روز پیش
2K
کسی رو پیدا کن که میدونه تو عالی نیستی ولی طوری باهات رفتار میکنه انگار که هستی💟

کسی رو پیدا کن که میدونه تو عالی نیستی ولی طوری باهات رفتار میکنه انگار که هستی💟

۷ روز پیش
2K
گاهی وقتها با آدماموافقت میکنم فقط برای اینکه دیگه حرف نزنن..

گاهی وقتها با آدماموافقت میکنم فقط برای اینکه دیگه حرف نزنن..

۷ روز پیش
2K
جهانم آغوش توست💙

جهانم آغوش توست💙

۷ روز پیش
2K
کلمات... کلمات می تونه هر کسیو از بین ببره

کلمات... کلمات می تونه هر کسیو از بین ببره

۷ روز پیش
1K
هیچ باندی از دو تا دختر که جفتشون از یه نفر بدشون میاد قوی تر نیست شک نکن

هیچ باندی از دو تا دختر که جفتشون از یه نفر بدشون میاد قوی تر نیست شک نکن

۷ روز پیش
2K
گویی جهان خالیست......

گویی جهان خالیست......

۷ روز پیش
2K
درست مثل مرگ من برای بار دوم اتفاق نمی افتم

درست مثل مرگ من برای بار دوم اتفاق نمی افتم

۷ روز پیش
2K
زندگی دروغ بود،ما به زمین قدم گذاشتیم تا بمیریم

زندگی دروغ بود،ما به زمین قدم گذاشتیم تا بمیریم

۱ هفته پیش
3K
آدمی که فکرش درگیر باشه ،حتی اگه کل شهرم پیاده راه بره خسته نمیشه):

آدمی که فکرش درگیر باشه ،حتی اگه کل شهرم پیاده راه بره خسته نمیشه):

۱ هفته پیش
3K
اجازه نده درد نابودت کنه!

اجازه نده درد نابودت کنه!

۳ هفته پیش
4K
تو به من نشون دادی که عشق هم میتونه دروغ باشه

تو به من نشون دادی که عشق هم میتونه دروغ باشه

۳ هفته پیش
4K
ط

ط

۳ هفته پیش
7K
نفسامون وصله جدا ممکنه که خفه شیم

نفسامون وصله جدا ممکنه که خفه شیم

۳ هفته پیش
7K
دروغه.....

دروغه.....

۳ هفته پیش
7K
انگاری بی تو فقط برف میاد و زلزله

انگاری بی تو فقط برف میاد و زلزله

۳ هفته پیش
2K
چغدی که چهار زانونشسته !!!!رفتی قهوه خونه 😂 😂 😂

چغدی که چهار زانونشسته !!!!رفتی قهوه خونه 😂 😂 😂

۵ اسفند 1398
4K
وقتی پسرا با باباشون میرن خرید جوری خرید میکنن که تا ده سال تموم اونو بپوشن؟؟😂

وقتی پسرا با باباشون میرن خرید جوری خرید میکنن که تا ده سال تموم اونو بپوشن؟؟😂

۵ اسفند 1398
3K
وقتی سر جلسه کنکور دانشگاه بغل دستیت دختره برگه اضافی می خواد ولی تو هنوز هیچی ننوشتی تازه سه شبانه روزه که خوندی ولی او دو ساعت خونده

وقتی سر جلسه کنکور دانشگاه بغل دستیت دختره برگه اضافی می خواد ولی تو هنوز هیچی ننوشتی تازه سه شبانه روزه که خوندی ولی او دو ساعت خونده

۵ اسفند 1398
3K