#💜💜💜💜💜خعلی دوس دارمش ...بند دوربینم رسید

#💜💜💜💜💜خعلی دوس دارمش ...بند دوربینم رسید

۳۰ آبان 1395
14K
تولدمـ بود !تموم شد😊😊😊

تولدمـ بود !تموم شد😊😊😊

۱۶ مهر 1395
16K
😜😜😜😜😜

😜😜😜😜😜

۷ مهر 1395
22K
یکی دیگعـ اش ...یوهاهاها

یکی دیگعـ اش ...یوهاهاها

۲۸ شهریور 1395
17K
جمعه جایِ خالی تو پیله می کند و آن قدر می تَنَد که بالغ می شود غروب پروانه ی نبودنت روی شانه ام می نشیند! #روشنک_آرامش

جمعه جایِ خالی تو پیله می کند و آن قدر می تَنَد که بالغ می شود غروب پروانه ی نبودنت روی شانه ام می نشیند! #روشنک_آرامش

۲۶ شهریور 1395
18K
شهـریوری با عطرِ پاییزم کم کم به فکرِ عاشقـی باشید... #مریم_قهرمانلو

شهـریوری با عطرِ پاییزم کم کم به فکرِ عاشقـی باشید... #مریم_قهرمانلو

۱۸ شهریور 1395
16K
یه کار جدید دیگه هوووووووو

یه کار جدید دیگه هوووووووو

۱۷ شهریور 1395
16K
@raddepa اصلا همین حال و همین روز و همین ساعت! اصلا به شبهای بدونِ بودنت لعنت... #پویا_جمشیدی #سکوت-#گالرے-نقاشـ#مبینا#عکاسـ#دوس ژانـ#خلاق#طوری#سفید#خستعـ#تابستان#هدفمند#شکلاتـ#گرافیڪ#شهریور#سومین گالرۦ#سنتے#مدرن#بیخیال دنیا

@raddepa اصلا همین حال و همین روز و همین ساعت! اصلا به شبهای بدونِ بودنت لعنت... #پویا_جمشیدی #سکوت-#گالرے-نقاشـ#مبینا#عکاسـ#دوس ژانـ#خلاق#طوری#سفید#خستعـ#تابستان#هدفمند#شکلاتـ#گرافیڪ#شهریور#سومین گالرۦ#سنتے#مدرن#بیخیال دنیا

۱۵ شهریور 1395
32K
وقتی به باد گفتم گیسوهای سیاهت را شانه کند عذر خواست که عمر کوتاه است و گیسوهای تو بلند… #نزار_قبانی منم خعلیـ دوس دارمـ دکتر بشم ولی نمیتونمـ دنیاے رنگۑ رنگے مو ول کنم 😊😍😍😍😍

وقتی به باد گفتم گیسوهای سیاهت را شانه کند عذر خواست که عمر کوتاه است و گیسوهای تو بلند… #نزار_قبانی منم خعلیـ دوس دارمـ دکتر بشم ولی نمیتونمـ دنیاے رنگۑ رنگے مو ول کنم 😊😍😍😍😍

۱۴ شهریور 1395
16K
ڪارڪتر سآزی امروز شهریور دقایقـ آخـــــــــــر

ڪارڪتر سآزی امروز شهریور دقایقـ آخـــــــــــر

۱۱ شهریور 1395
17K
roze akasi mobarak🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎂🎂🎂🎂🎂🎁🎁🎁🎁🍭🍭🍭🍭🍭🌹🌹🌹🌹💕💕

roze akasi mobarak🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎂🎂🎂🎂🎂🎁🎁🎁🎁🍭🍭🍭🍭🍭🌹🌹🌹🌹💕💕

۲۸ مرداد 1395
20K
گاهی سکوت پر از حرف است.... خبرای خوبی توی راهه ..چند قدم مونده ... #دعوت نامه_گالری نقاشی_صدای سکوت_شما هم دعوتید_

گاهی سکوت پر از حرف است.... خبرای خوبی توی راهه ..چند قدم مونده ... #دعوت نامه_گالری نقاشی_صدای سکوت_شما هم دعوتید_

۲۷ مرداد 1395
17K
گویا امروز روز چپ دستاس ...هووووۈووو روزمون مبااااررررکککک

گویا امروز روز چپ دستاس ...هووووۈووو روزمون مبااااررررکککک

۲۲ مرداد 1395
17K
پیشاپیشـ روزموووون مبارررررکککککککک

پیشاپیشـ روزموووون مبارررررکککککککک

۱۳ مرداد 1395
17K
با چشم هایت حرف دارم می خواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم از بهار از بغض های نبودنت از نامه های چشمانم که همیشه بی جواب ماند باور نمی کنی؟! تمام این روزها با ...

با چشم هایت حرف دارم می خواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم از بهار از بغض های نبودنت از نامه های چشمانم که همیشه بی جواب ماند باور نمی کنی؟! تمام این روزها با لبخندت آفتابی بود اما دلتنگی نگاهت رهایم نمی کند به راستی عشق بزرگترین آرامش جهان ...

۱۱ مرداد 1395
17K
دیشب شعرهایم را رو به کوچه تکاندم صبح کوچه بیقرار تو بود! #آرتاقربانی

دیشب شعرهایم را رو به کوچه تکاندم صبح کوچه بیقرار تو بود! #آرتاقربانی

۸ مرداد 1395
19K
...

...

۷ مرداد 1395
17K
فرصت کم بود و آیه های زیادی برای نزول خداوند زن را آفرید!... #جاوید_عصمتی

فرصت کم بود و آیه های زیادی برای نزول خداوند زن را آفرید!... #جاوید_عصمتی

۶ مرداد 1395
18K
بچهـ ها نظرتونـ چیعـ درمورد اینـ پآرچهـ؟؟؟

بچهـ ها نظرتونـ چیعـ درمورد اینـ پآرچهـ؟؟؟

۴ مرداد 1395
19K
به چه کسی باید گفت با تو انسانم و خوش بخت ترین؟؟

به چه کسی باید گفت با تو انسانم و خوش بخت ترین؟؟

۱ مرداد 1395
18K