10 ساعت پیش
756
جایتان خالے ! شعبان بود و خواندیم:

جایتان خالے ! شعبان بود و خواندیم: "إلہے هَـبـ لےڪمال الإنقِطاع إلیڪ" اما چہ انقطاعی زیباتر ازشهادت که شما به آن دست یافتید. برای ورود شایسته به مهمانی خدا شفاعتمان کنید.

1 روز پیش
825
از همون روزی که رفتی ❣ ✍مگه تو خودت نگفتی که کنار من میمونی..عزیزم یادت بمونه خیلی بد کردیو رفتی،به تو عادت کرده بودم اما تو رفتی که رفتی،یه روزی برمیگردی میشنوی

از همون روزی که رفتی ❣ ✍مگه تو خودت نگفتی که کنار من میمونی..عزیزم یادت بمونه خیلی بد کردیو رفتی،به تو عادت کرده بودم اما تو رفتی که رفتی،یه روزی برمیگردی میشنوی

2 روز پیش
1K
3 روز پیش
1K
4 روز پیش
1K
گاهــــی وقتا یه نفــــــــــــــــــــر باعث می شه که بفهمـــــــی اون چیــــــــــزی که تو رو روی زمین نگه داشتـــه جاذبه ی زمین نیســـــــت بلکه وجــــــــــود اونه ❤️❤️ زهرا جانم دوستت دارم❤️❤️

گاهــــی وقتا یه نفــــــــــــــــــــر باعث می شه که بفهمـــــــی اون چیــــــــــزی که تو رو روی زمین نگه داشتـــه جاذبه ی زمین نیســـــــت بلکه وجــــــــــود اونه ❤️❤️ زهرا جانم دوستت دارم❤️❤️

4 روز پیش
1K
5 روز پیش
1K
یه وقتایی هست ... نه

یه وقتایی هست ... نه "گریه کردن" آرومت میکنه ..نه "نفس عمیق" ...نه "یه لیوان آب سرد"...نه "داد زدن" ...یه وقتایی هست که فقط نیاز داری .......

6 روز پیش
1K
7 روز پیش
2K
1 هفته پیش
2K
خدایش تُو حالُو ایجوری منتظر شنبه نبودم... 😁😄😄😄😂

خدایش تُو حالُو ایجوری منتظر شنبه نبودم... 😁😄😄😄😂

1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
1K
1 هفته پیش
573
1 هفته پیش
555
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
1K
1 هفته پیش
1K