زهرا

zahra031

ای وای بر اسیری
کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد
صیّاد رفته باشد..

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
بیهوده نگردید به تکرار در این شهر او طـرز نـگاهش بخــدا شعـبه ندارد انسیه_آرزومندی

بیهوده نگردید به تکرار در این شهر او طـرز نـگاهش بخــدا شعـبه ندارد انسیه_آرزومندی

۶ روز پیش
16K
کجای شهر قدم می‌زنی ؟ می‌خواهم کاملا اتفاقی از آنجا رد شوم ... مریم_قهرمانلو

کجای شهر قدم می‌زنی ؟ می‌خواهم کاملا اتفاقی از آنجا رد شوم ... مریم_قهرمانلو

۶ روز پیش
17K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
آقو آدمها رو ‌از رو ظاهر قضاوت‌ نکنید نصف اینایی که خدا رو قبول دارن خدا قبولشون‌ نداره!

آقو آدمها رو ‌از رو ظاهر قضاوت‌ نکنید نصف اینایی که خدا رو قبول دارن خدا قبولشون‌ نداره!

۱ هفته پیش
3K
من ‏هرطور حساب میکنم ما تو ایران شهروند نیستیم ، بیشتر شبیه گروگانیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ... فامیل دور

من ‏هرطور حساب میکنم ما تو ایران شهروند نیستیم ، بیشتر شبیه گروگانیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ... فامیل دور

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان که تو منظور منی سعدی

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان که تو منظور منی سعدی

۱ هفته پیش
4K

"من تماشای تو می‌کردم و غافل بودم کز تماشای تو خلقی به تماشای منند" هوشنگ ابتهاج

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
I i had to live again i would find you sooner ! اگه مجبور بودم دوباره زندگی کنم ، اینبار زودتر پیدات میکردم

I i had to live again i would find you sooner ! اگه مجبور بودم دوباره زندگی کنم ، اینبار زودتر پیدات میکردم

۱ هفته پیش
4K